רבי נתן מטרוביצה

רבי נתן מטרוביצה

ט׳ בכסלו תרע״ט

מקום קבורתו:

צפת, ארץ ישראל

בן ר' צבי הירש מטירוביצה. נשא לאשה את בתו של הנגיד ר' שמואל פיקסל מטירוביצה. לימים עלה ר' נתן עם אביו ואֶחיו לארץ הקודש והתיישבו בצפת, אחר כך עלה גם חותנו והתיישב בצפת.

רבים מגדולי אנ"ש עמדו עמו בקשר מכתבי ידידות, כמעט כל מכתבי רבי נתן ב"ר יהודה מטבריה, שנדפסו בספר 'נתיב צדיק', נשלחו אליו, ובנו סנדר העתיקם למשמרת עולם.

הירבה פעלים למען כבוד ה' יתברך וכבוד צדיק האמת, הן בגופו, הן בממונו. בשנת תרס"ט ייסד יחד עם רבי ישראל קארדונר את בית המדרש וחברת 'קימת חצות לילה'. ברשותו היתה אמתחת כתבים מגדולי אנ"ש, ורבי ישראל קארדונר הדפיסם והפיצם על פני תבל.

רבי שמואל הורביץ מצפת, כותב בספרו 'ימי שמואל' על ימי ילדותו: "וכן היה לומד איתי נכדו של חסיד ברסלבי, הנגיד רבי נתן מטראויצע זכרונו לברכה, והיה מביא את הספר 'סיפורי מעשיות' בתוך החדר, וקראנו הילדים ביחד המעשיות מהבטלערס, אבל לא ידעתי כלל כנ"ל. והמלמד רבי נח שלמה זכרונו לברכה, היה אוהב את חסידי ברסלב אהבת נפש, והיה תמיד אומר מוסר לילד הנזכר לעיל: 'תראה להיות ירא שמיים, הלא זקנך רבי נתן הולך כל יום על קבר האר״י זכרונו לברכה, וצועק ומבקש עליך שתהיה איש כשר וירא שמיים'. וכן כשנפטר רבי נתן זכרונו לברכה הנזכר לעיל, קרע לעינינו קריעה כדת, ועשה הברכה ברוך דיין אמת בשם ומלכות" (ימי שמואל, פרק י)

לימים הדפיס רבי שמואל שיחות מרבינו ומוהרנ"ת, מכתב ידו של ר' נתן מטירוביצה, בספר 'אבניה ברזל'.

חתן בנו ר' סנדר, ר' יצחק דוד אתרוג, מספר בהקדמת ספרו 'פרי עץ הדר' על זקנו רבי נתן ועל ימיו האחרונים:

"היה ממעריצי אדמו״ר הגה״ק הר׳ נחמן מברוסלוב זצוק״ל, והיה עוסק בספרו 'ליקוטי מוהר״ן' ועוד ספריו, ובספרי תלמידו הגה״ק ר׳ נתן זצוק״ל. מעולם לא עבר עליו לילה שלא קם באשמורת הבוקר ולמד משניות, ׳אורח חיים׳ וספרי חסידות, וכשהאיר היום הלך לטבול במקוה ולהתפלל. אחר התפילה ישב בטליתו ותפיליו עד שעה עשירית, אז הלך לביתו לאכול ארוחת הבקר, ואח״כ לבית מסחרו ביחד עם בנו חותני הנזכר. בשנות מלחמת העולם הראשונה כשנפסק הקשר בין הארץ וחו״ל והיה מחסור במאור ה'גז', אז היה זקני הר׳ נתן יושב בכל לילה בחצר והיה לומד שיעוריו לאור הלבנה בלי הפוגות.

"בכל שבת נתאספו לביתו חסידי ברוסלוב לאכול סעודה שלישית, ועסקו בספר הק׳ ״ליקוטי מהר״נ״, ושרו כל הזמירות עד שעה מאוחרת בערב.

"בחג הפורים היה ביתו פתוח לרווחה לעניים ואביונים, והוא ישב בראש השולחן וחילק כסף לכל אחד לפי ערכו ומצבו. לסעודה באו הרבה מנכבדי העיר והוא היה שמח מאוד בשמחת הנפש וגילת הקודש. במעט יין ששתה קיים את ה'מחייב אינש לבסומי בפוריא' והיה רוקד על השולחן והכסאות וצעק: ״להודיע שכל קוויך לא יבושו ולא יכלמו לנצח כל החוסים בך״, ודיבר דברי כיבושים ומוסר לכל אחד ממשפחתו ולכל המסובים, לדעת שיש בורא עולם וללכת בדרכיו, לשמור מצוותיו ולדבקה בו.

"ביומו האחרון התנהג כהרגלו תמיד, עמד באשמורת הבוקר ולמד שיעוריו, טבל במקוה והלך לביהכנ״ס האר״י והתפלל וישב בטלית ותפילין עד שעה עשירית. והלך לביתו ואכל ארוחת הבוקר. בנו – חותני היה אז בחיפה לרגלי מסחרו. זקני התחיל לאכול סעודה קלה והיה בדעתו ללכת אחר כך לחנות כרגיל, אבל באמצע סעודתו אמר שאינו מרגיש טוב, וקראו להרופא ואמר לו להיות במיטתו איזה ימים, אחר שעתיים עמד להתפלל מנחה, והתפלל בכוונה גדולה ועלה למיטתו ואחרי איזה רגעים יצתה נשמתו בקדושה. יהא זכרו ברוך"

רבי נתן מטירוביצה נסתלק במלאות השלושים להסתלקות רבי ישראל קארדונר, בט' כסלו תרע"ט; הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו.

קרוב ליובל שנים זכה להתעדן בקדושת הארץ ואף להיטמן באדמתה, בסמוך לציון הרידב"ז והאריז"ל. על מצבתו נחקק: פ"נ ר' נתן ב"ר צבי ז"ל מטרוביץ המקושר בדרכי החסידות להאדמו"ר הק' הר' נחמן מבראסליב נכד הבעש"ט זיע"א נ' ט' כסלו תרע"ט תנצב"ה.

 

real accessibility icon
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support