נוסעים לצדיק

א׳ באלול תשע״ט

ליקוט שיחות והסברים נפלאים: למה נוסעים לאומן, ובפרט: למה נוסעים לאומן לימי ראש השנה – לקיבוץ הקדוש שעל קבר רבי נחמן מברסלב. שיחות נפלאות מאוצרו של רבי נחמן ותלמידו הגדול, רבי נתן מברסלב

נוסעים לצדיק: לקט שיחות על ענין הנסיעה לצדיק – רבינו הקדוש – לראש השנה

ראש השנה, במשנתו של רבי נחמן, תופש, כידוע, מקום נכבד ביותר. ורבי נחמן מציין את "ראש השנה שלי" כמתנה מיוחדת עבורו מאת השם יתברך. וכלשונו "ענה ואמר: הראש השנה שלי הוא חדוש גדול, והשם יתברך יודע, שאין הדבר הזה בירושה מאבותי, רק השם יתברך נתן לי זאת במתנה" (חיי מוהר"ן סעיף ת"ה)

הראש השנה שלי עולה על הכל

עוד בחייו ציוה רבי נחמן לכל מקורביו להתקבץ יחד בראש השנה ולהתפלל יחד במקום קבורתו הקדושה – באומן שבאוקראינה.

"אמר: הראש השנה שלי עולה על הכל, והיה פלא אצלי מאחר שהמקורבים שלי מאמינים לי, ולמה לא יזהרו כל האנשים המקורבים אלי, שיהיו כולם על ראש השנה, איש לא יעדר? כי כל הענין שלי הוא רק ראש השנה (חיי מוהר"ן ת"ג)

ראש השנה באומן – גם לאחר הסתלקותו!

ומוסיף בענין זה רבי נתן תלמידו "ומכלל דבריו הקדושים, שדיבר בערב ראש השנה האחרון למדנו כמה דברים. למדנו עוד הפעם עוצם גודל החיוב להיות אצלו על ראש השנה, כי אף על פי שידענו זאת מכבר, אף על פי כן מרבוי דבריו הקדושים אז בזה ומתנועותיו הנוראות אז הבינו עוצם החיוב יותר ויותר שאי אפשר לבאר זאת בכתב. וגם  למדנו שרצונו חזק להיות אצלו באומן על ראש השנה תמיד לאחר הסתלקותו ושאין דבר גדול מזה" (שחות הר"ן ת"ו)

נוסעים לצדיק ב"ראש השנה דווקא"

וגם טעם לדבריו נתן באומרו "שצריכים להיות אצלו על ראש השנה דייקא, ושיכולין אז אנשים לקבל תקונים (לנפשם) מה שבכל השנה לא היה באפשר שיהיה להם תיקון בשום אופן, אף על פי כן, בראש השנה יכולים אפילו הם לקבל תקון, אף על פי שבכל השנה אפילו הוא בעצמו ז"ל לא היה יכול לתקנם, אבל בראש השנה, גם הם יכולים לקבל, כי אמר, שהוא עושה בראש השנה ענינים ותקונים מה שבכל השנה גם הוא אינו יכול לעשות" (חיי מוהר"ן ת"ו)

"ראש השנה – מקור הדינים של כל השנה"

גם בלקוטי מוהר"ן עצמו ביאר רבי נחמן ענין זה וכתב (תורה רי"א) "מה שהעולם נוסעין על ראש השנה לצדיקים, כי עיקר המתקת הדינין אינו אלא על ידי קדושת וטהרת המחשבות, כי שם שרשם, כמובא בזוהר "כולא במחשבה אתברירו" (הכל מתברר ובא על תקונו במחשבה), ואי אפשר לבוא למוחין זכים אלא על ידי התקשרות לצדיקים, כמו שכתוב (דברים ו,ה) "ויקח  משה  את  עצמות  יוסף"  משה הוא בחי' מוחין, ויוסף הוא בחינת צדיק. היינו שאין שלמות למוחין (כלומר לדעת ולמחשבות האדם) אלא על ידי התקשרות לצדיקים. וראש השנה הוא מקור הדינים של כל השנה, וצריך לטהר את מחשבתו כדי להמתיקם, ובשביל זה נוסעים לצדיקים, כדי לזכות לקדושת המחשבה".

"על כן נוסעים לצדיקים על ראש השנה"

"ועל כן" כותב רבי נתן תלמידו "צריכין לנסוע לצדיקי אמת על ראש השנה, כי בראש השנה נברא העולם, דהיינו אדם הראשון שנברא אז, שהוא עיקר העולם… אבל אדם הראשון קלקל מיד והשם יתברך חמל על עולמו וחתר לו פתח לתשובה, ומחל לו עוונו וקבע יום זה לדורות שיהיה בו ראש השנה, ועל כן בראש השנה צריך כל אחד מישראל לחזור בתשובה ולתקן מעשיו, כדי שעל ידי זה יחזור ויוצא כל תקון הבריאה מכח אל הפועל, וזה אי אפשר כי אם על ידי כח הצדיקים. על כן נוסעים לצדיקים על ראש השנה, וזה שהולכים על קברי הצדיקים בערב ראש השנה (כמובא בשולחן ערוך אורח חיים סימן תקפ"א סעיף ב' ברמ"א) כי עיקר התקון הוא על ידי צדיקים שוכני עפר, שהם גדולים במיתתן יותר מבחייהם" (חולין ז') (ליקוטי הלכות הלכות הכשרת כלים ד' סעיף ל"ג).

עד כאן לקט שיחות למה נוסעים לצדיק לראש השנה. ואם אתם כבר כאן, אנחנו ממליצים לכם לקרוא גם את המאמרים שבמדור "אומן ראש השנה", להכין את עצמכם רוחנית לנסיעה לצדיק עם המדריך הרוחני לנוסע לאומן, ולהתכונן גשמית – עם המדריך המלא לנסיעה לאומן

מאמרים מומלצים

real accessibility icon
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support