רבי לוי יצחק בנדר: חובות; חסידי ברסלב באומן

מועד השיעור: שנת תשמ"ט, שבועות ספורים לפני פטירתו.

מדבר מעניינים: חובות; מספר על ר' משה ברסלבר מענין החובות; מר' חיים קפשיץ איך נפטר; בענין חובות לצורך שבת; מראבר"נ בענין ממון; מאנ"ש מאומן הפשוטים; מר' ברוך ברדיטשובר; מספר מר' אייזקל אייזנשטיין; מר' אייזק קראסנשטיין; בענין זמירות שבת; בענין ארץ ישראל; ר' מיכלי נכד מוהרנ"ת.

רבי לוי יצחק בנדר: עניינים שונים

מועד השיעור: שנת תשמ"ט, שבועות ספורים לפני פטירתו.

מדבר מעניינים: מה נשים צריכות ללמוד; סיפורים על ר' שמואל שפירא; מרופאים ורפואות; מהמחלה הידועה (סרטן); מבנו שחלה בע"ש והלכו כולם לציון; "פעלתי לו חמישים שנה"; מבניו שנפטרו ומבקשתו מה' יתברך: "תשאיר לי משהו".

רבי לוי יצחק בנדר: קבר רבי נחמן ועוד

מועד השיעור: קיץ תשמ"ט

מדבר מעניינים: מנסיעתו לאומן בשנת תרצ"ט; הפעם האחרונה שהיו בציון (לפני השואה); מר' נשקה טולטשינער; "אידיש שפה קדושה"; קידוש לבנה

רבי לוי יצחק בנדר: שיעור מס' 20 א

מועד השיעור: י"ח כסליו תשמ"ד

מדבר מעניינים: סיפור מאסרו ושחרורו על ידי הקומוניסטים; "כולהו במחשבה אתברירו"; מר' צבי אריה רוזנפלד; מהחבורה של רבי אברהם בן נחמן; הכנסת אורחים; מר' מרדכי בבריניצר; "התיקונים של תורה י"ג מתקיימים גם היום בלימוד התורה של רבינו"; "עולמך תראה בחייך"; מרבי פנחס מקוריץ; "לאנ"ש היה התעוררות גדולה אצל רבינו, עד שלא רצו לעזוב, ורבינו היה מצוה עליהם לנסוע"; חיי מוהר"ן, סיפורים חדשים אות ה – המשך בחלק ב.

רבי לוי יצחק בנדר – בתרגום ללשה"ק: עניינים שונים (46)

קלטת מס' 46 משיעורי הרה"ח רבי לוי יצחק בנדר ז"ל בתרגום ללשה"ק.

השיעור מתורגם סימולטנית ע"י הרה"ח ר' משה ביננשטוק שליט"א.

 

השיעור מדבר בין היתר על הנושאים הבאים:

* חיי מוהר"ן גילוח הזקן * מדבר מענין הנסיעות לאומן * החזנות ונוסח התפילה בר"ה * ר' אברהם בן ר' נחמן ור"ה * מעשה ממצורע על שלא מיחה * מעשה מבעל דרשן שאכל הרבה בסעודה בהשתתפות הבעש"ט * הצנע לכת

רבי לוי יצחק בנדר זצ"ל – בתרגום ללשה"ק: עניינים שונים (47ב)

משיעורי רבי לוי יצחק בנדר זצ"ל, בתרגום ללשה"ק.

התרגום ללשה"ק הינו סימולטני, ע"י הרה"ח ר' משה ביננשטוק שליט"א.

השיעור עוסק בין היתר בנושאים:

היסטוריה * התמדה בלימוד * משכהו לביהמ"ד למחשבה של תורה * דרך ארץ רבינו פנה גם לילד בלשון אתם ללמדו ד"א * מאריך בענין דרך ארץ והמקורבים החדשים * חינוך הבנים * היו מכירים בין צאן לבן לצאן יעקב לפי הדרך ארץ

רבי לוי יצחק בנדר – בתרגום ללשה"ק: עניינים שונים (26)

קלטת מס' 26 משיעורי הרה"ח רבי לוי יצחק בנדר ז"ל בתרגום ללשה"ק.

השיעור מתורגם סימולטנית ע"י הרה"ח ר' משה ביננשטוק שליט"א.

בין הנושאים המדוברים בשיעור:

האדמו"ר מסאטמאר (רבי יואל) היה חסר לו ח"ג של לקוטי הלכות וביקש שמיד יביאו לו * מה נשאר מהאדם רק מעשים טובים * ר' אלטר טעפליקער נהרג בתענית אסתר תרע"ט (בפרעות טפליק) סיפורים עליו ועל המגפה בטפליק * אדם צריך להצניע את עבודתו. החותם של כל דבר הוא אם עשית אותו עם אמת * האמת של רבינו היא מה שקיבל מוהרנ"ת * מעשה מסנדקאות שקיבל רבי ברוך ממז'בוז' בעיר של רבי דוד צבי אמר עליו שאליהו הנביא מרקד לפני רגליו * רבי זירא צם כדי לשכוח תורת בבל. האם באמת שכח? אלא שהתפלל שיזכה ללמוד תורת א"י כאילו אין לו כלום, וכך היה מוהרנ"ת אצל רבינו * אביו של מוהרנ"ת אמר לאשת מוהרנ"ת שתתגרש ממנו אבל רבי דוד צבי חותנו התנגד * "…העיקר האמת הכנסתי בכם הרבה אמת" * מוהרנ"ת אמר כ"כ לא קשה על רבינו שום דבר לא חידש רבינו רק הכניס בהכל אמת * א-ל אלקים אמת – תורה ב תנינא * רבי אברהם בן נחמן שם לב לכל אחד שבא לר"ה * הליטאים לא התנגדו לברסלב * רק החסידים התנגדו לברסלב * העיקר האמת וכשעושה אם לא רוצה בפרסום סימן שזה אמת * זה הענין שלנו שיבזו אותנו אבל דווקא עלינו לא על רבינו * כי בודאי יש בדבריו משהו אמת ויש בי משהו ממה שאמר * הענין של רבינו אמת * ר' משה טשנסטוכובר אמר בחלום לאחד מאנ"ש הענין של רבינו חשוב למעלה אבל כשמתכוונים באמת * ההבדל בין החסידים הרוסים לחסידים הפולנים * ספורים על ר' חיים הקצב
ספורים מר' חיים הנגר * ר' שבתאי ברסלבר * אמת הצנע לכת * ר' אברהם בן נחמן * הצנע לכת של רבינו * מעשה מרבינו שנסע לעיר שלא הכיר ונכנס לחדר לפנים מחדר והיו שם אנשים והביט על אחד מהם והלך וההוא נמשך והלך אחריו