רבי לוי יצחק בנדר – יידיש – טעם זקנים נט

משיעורי הרה"ח רבי לוי יצחק בנדר ז"ל, שנמסר בשבוע פרשת לך לך, בשנת תשל"ה. (ניתן לקרוא את תימלול השיעור בהמשך הדף) – יוצא לאור ע"י מכון 'טעם זקנים'.

השיעור עוסק בנושאים:

ביים רבי'ן אויפן ציון – דארטן וועסטו דערציילן ♦ נישט גיין מיט 'שטארקייט' ♦ ממלצת על הרחוקים לפני השי"ת ♦ לא יבוזו לגנב כי יגנוב ♦ כי מרחמם ינהגם ♦ ועל ידי זה יוכל להשיבו בתשובה ♦ בחכמה יבנה בית ♦ אן א שאס פולווער ♦ מיט גוטן וואלט מען גיכער גע'פועל'ט ♦ מה ראה – ארך אפים ראה ♦ און איך הייל זי ♦ מאן דאחיד מנא קרבא בידוי ♦ אתה ישן – והוא ער לך ♦ עד זיבולא בתרייתא ♦ אחרי מות משה – עבד ה' ♦ איך?! גלייך צום רבי'ן! ♦ עולם התוהו ♦ יפה שעה אחת ♦ "גרויסע פינעף מינוט" ♦ אויסגעקוועטשט פונעם קליינעם פינגער ♦ "איצטער הערט ער" ♦ ראש תוך וסוף… ♦ מצוה שקבלו עליהם בשמחה ♦ אלט טאר מען נישט זיין ♦ אני היום ילידתיך ♦ אל תבט אל מראהו ♦ הנה עין ה' אל יראיו ♦ בן ותלמיד ♦ חצות לילה אקום