הרב יצחק בזנסון: ראש השנה

שיעורו של הרב יצחק בזנסון: ראש השנה. בכל ראש השנה העולם מתחדש מחדש, ועיקר ההתחדשות שנעשית בראש השנה הוא מענין המתקת הדינים