הרב אליעזר חשין: נסיעה לאומן לראש השנה (יידיש)

שיעור נפלא שמסר הרב אליעזר חשין הי"ו, במוצאי שבת פרשת ואתחנן, בענין הנסיעה לראש השנה לאומן.

השיעור מתחיל במכתב מעלים לתרופה, ממשיך לסיפור נסיעתו הידוע של הרה"ח ר' לוי יצחק בנדר זצ"ל בשנת תר"פ – במסירות נפש מופלאה, בזמן מלחמת האזרחים באימפריה הרוסית, כאשר מאות אלפי יהודים נרצחו על ידי הצדדים הלוחמים ועל ידי כנופיות פורעים "באנדעס".

ר"א חשין מבאר את ענין הנסיעה, ואת ענין הנסיעה במסירות נפש – אולם מדגיש, כפי שאכן חשוב להדגיש: אין בדברים משום הוראה מה לעשות. הנסיעה השנה, לראש השנה תשפ"א, בעידן מגיפת הקורונה, היא בחינת מסירות נפש, ובשאלות של מסירות נפש אין מורים לאחרים מה לעשות, וכל אחד יפעל כפי ה"הרגש" שיש לו לענין.

שיעור נפלא שמומלץ לשמוע!