הרב ארז דורון: תשובה מאהבה

שיעור נפלא של הרב ארז משה דורון על ענין התשובה: מה זה תשובה מאהבה? ומסביר שאפשר לעשות תשובה בקלות ובשמחה.

אחרי כזה שיעור, לא נרוץ לאבא האוהב שבשמים להתחרט על שציערנו אותו?!