רבי לוי יצחק בנדר: קבר רבי נחמן ועוד

מועד השיעור: קיץ תשמ"ט

מדבר מעניינים: מנסיעתו לאומן בשנת תרצ"ט; הפעם האחרונה שהיו בציון (לפני השואה); מר' נשקה טולטשינער; "אידיש שפה קדושה"; קידוש לבנה

רבי לוי יצחק בנדר – בתרגום ללשה"ק: עניינים שונים (46)

קלטת מס' 46 משיעורי הרה"ח רבי לוי יצחק בנדר ז"ל בתרגום ללשה"ק.

השיעור מתורגם סימולטנית ע"י הרה"ח ר' משה ביננשטוק שליט"א.

 

השיעור מדבר בין היתר על הנושאים הבאים:

* חיי מוהר"ן גילוח הזקן * מדבר מענין הנסיעות לאומן * החזנות ונוסח התפילה בר"ה * ר' אברהם בן ר' נחמן ור"ה * מעשה ממצורע על שלא מיחה * מעשה מבעל דרשן שאכל הרבה בסעודה בהשתתפות הבעש"ט * הצנע לכת