רבי לוי יצחק בנדר: עניינים שונים

מועד השיעור: שנת תשמ"ט, שבועות ספורים לפני פטירתו.

מדבר מעניינים: מה נשים צריכות ללמוד; סיפורים על ר' שמואל שפירא; מרופאים ורפואות; מהמחלה הידועה (סרטן); מבנו שחלה בע"ש והלכו כולם לציון; "פעלתי לו חמישים שנה"; מבניו שנפטרו ומבקשתו מה' יתברך: "תשאיר לי משהו".