רבי לוי יצחק בנדר: חובות; חסידי ברסלב באומן

מועד השיעור: שנת תשמ"ט, שבועות ספורים לפני פטירתו.

מדבר מעניינים: חובות; מספר על ר' משה ברסלבר מענין החובות; מר' חיים קפשיץ איך נפטר; בענין חובות לצורך שבת; מראבר"נ בענין ממון; מאנ"ש מאומן הפשוטים; מר' ברוך ברדיטשובר; מספר מר' אייזקל אייזנשטיין; מר' אייזק קראסנשטיין; בענין זמירות שבת; בענין ארץ ישראל; ר' מיכלי נכד מוהרנ"ת.

רבי לוי יצחק בנדר: קבר רבי נחמן ועוד

מועד השיעור: קיץ תשמ"ט

מדבר מעניינים: מנסיעתו לאומן בשנת תרצ"ט; הפעם האחרונה שהיו בציון (לפני השואה); מר' נשקה טולטשינער; "אידיש שפה קדושה"; קידוש לבנה

רבי לוי יצחק בנדר: שיעור מס' 20 א

מועד השיעור: י"ח כסליו תשמ"ד

מדבר מעניינים: סיפור מאסרו ושחרורו על ידי הקומוניסטים; "כולהו במחשבה אתברירו"; מר' צבי אריה רוזנפלד; מהחבורה של רבי אברהם בן נחמן; הכנסת אורחים; מר' מרדכי בבריניצר; "התיקונים של תורה י"ג מתקיימים גם היום בלימוד התורה של רבינו"; "עולמך תראה בחייך"; מרבי פנחס מקוריץ; "לאנ"ש היה התעוררות גדולה אצל רבינו, עד שלא רצו לעזוב, ורבינו היה מצוה עליהם לנסוע"; חיי מוהר"ן, סיפורים חדשים אות ה – המשך בחלק ב.