רבי לוי יצחק בנדר: שיעור מס' 20 א

מועד השיעור: י"ח כסליו תשמ"ד

מדבר מעניינים: סיפור מאסרו ושחרורו על ידי הקומוניסטים; "כולהו במחשבה אתברירו"; מר' צבי אריה רוזנפלד; מהחבורה של רבי אברהם בן נחמן; הכנסת אורחים; מר' מרדכי בבריניצר; "התיקונים של תורה י"ג מתקיימים גם היום בלימוד התורה של רבינו"; "עולמך תראה בחייך"; מרבי פנחס מקוריץ; "לאנ"ש היה התעוררות גדולה אצל רבינו, עד שלא רצו לעזוב, ורבינו היה מצוה עליהם לנסוע"; חיי מוהר"ן, סיפורים חדשים אות ה – המשך בחלק ב.

רבי לוי יצחק בנדר – בתרגום ללשה"ק: עניינים שונים (46)

קלטת מס' 46 משיעורי הרה"ח רבי לוי יצחק בנדר ז"ל בתרגום ללשה"ק.

השיעור מתורגם סימולטנית ע"י הרה"ח ר' משה ביננשטוק שליט"א.

 

השיעור מדבר בין היתר על הנושאים הבאים:

* חיי מוהר"ן גילוח הזקן * מדבר מענין הנסיעות לאומן * החזנות ונוסח התפילה בר"ה * ר' אברהם בן ר' נחמן ור"ה * מעשה ממצורע על שלא מיחה * מעשה מבעל דרשן שאכל הרבה בסעודה בהשתתפות הבעש"ט * הצנע לכת