רבי לוי יצחק בנדר: חובות; חסידי ברסלב באומן

מועד השיעור: שנת תשמ"ט, שבועות ספורים לפני פטירתו.

מדבר מעניינים: חובות; מספר על ר' משה ברסלבר מענין החובות; מר' חיים קפשיץ איך נפטר; בענין חובות לצורך שבת; מראבר"נ בענין ממון; מאנ"ש מאומן הפשוטים; מר' ברוך ברדיטשובר; מספר מר' אייזקל אייזנשטיין; מר' אייזק קראסנשטיין; בענין זמירות שבת; בענין ארץ ישראל; ר' מיכלי נכד מוהרנ"ת.