רבי לוי יצחק בנדר: שיעור מס' 20 א

מועד השיעור: י"ח כסליו תשמ"ד

מדבר מעניינים: סיפור מאסרו ושחרורו על ידי הקומוניסטים; "כולהו במחשבה אתברירו"; מר' צבי אריה רוזנפלד; מהחבורה של רבי אברהם בן נחמן; הכנסת אורחים; מר' מרדכי בבריניצר; "התיקונים של תורה י"ג מתקיימים גם היום בלימוד התורה של רבינו"; "עולמך תראה בחייך"; מרבי פנחס מקוריץ; "לאנ"ש היה התעוררות גדולה אצל רבינו, עד שלא רצו לעזוב, ורבינו היה מצוה עליהם לנסוע"; חיי מוהר"ן, סיפורים חדשים אות ה – המשך בחלק ב.

ר' נחמן בורשטיין מספר: מהעיר העתיקה לקטמון

הרה"ח ר' נחמן ישראל בורשטיין ז"ל מספר על ילדותו בעיר העתיקה בירושלים, על מלחמת תש"ח, על המעבר לקטמון וכו' – 47 דקות של היסטוריה מרתקת, מאוצרו הנפלא של ר' דוד רפאל בן עמי פיינשיל ז"ל.