אמונה

הרב ר' יעקב מאיר שכטר שליט"א
י"ט תמוז תשנ"ב