שלשים אלף קדושי אומן

בימים ה עד ז תמוז חל יום הזכרון של שלושים אלף קדושי אומן, שנהרגו על קידוש ה' בפרעות תקכ"ח, בעיירה אומן שבאוקראינה.

סיפור הריגתם, קשור בקשר הדוק – כשאר דברי ימי ישראל העקובים מדם באוקראינה – עם תולדות אוקראינה עצמה.

י. בן דוד

העיר אומן, שוכנת על אם הדרך בין קייב בירת אוקראינה, לבין אודסה, עיר הנמל המרכזית שבים השחור. מעצם מיקומה, הייתה אומן מאז ומתמיד עיר מרכזית וחשובה באוקראינה, צבאית וכלכלית.

התקופה עליה אנו מדברים (חציה השני של המאה ה-18), הייתה תקופת מרידות, בה מרדו האוקראינים בשלטון הפולני, בנסיונם להשיג עצמאות. היהודים, שנתפשו כשכבה עירונית המייצגת ומוגנת ע"י השלטון הכובש, היו, כמו תמיד, הקרבנות הראשונים בכל מרידה.

בשנת תק"ך, 1760, מרדו ההיידמאקים בשלטון הפולני. בעברם באומן, הרגו המורדים אלפים מיהודיה והחריבו את רובה. שנה לאחר מכן, בנה הרוזן פוטוצקי, מושל האזור, את העיר מחדש ופיתחה. אז הוא החל גם בבנייתו של גן סופיא המפורסם.

לא שנים רבות חלפו, ובשנת תקכ"ח, 1768, מרדו ההיידמאקים שוב. שוב החלה מסכת של פרעות ופוגרומים להשתולל ברחבי אוקראינה, יהודי אזור קייב, במיוחד, עברו שרשרת של פוגרומים נוראיים. יהודי אזור אומן נמלטו אליה, בהיותה עיר מבצר, בתקווה למצוא בה מקלט.

מפולין נשלח איוון גאנטע – שהיה שונא יהודים מושבע – על מנת לדכא את המרידה. אולם, עד מהרה החליף גאנטע את נאמנותו, ובקיץ אותה שנה הצטרף גאנטע למורדים והיה למפקדם. שני הכוחות התאחדו כעת, כשאחת ממטרותיהם המרכזיות היא הריגת וחיסול היהודים בכל מקום שהם.

לא כל יהודי האזור הצליחו להכנס לאומן. לחלקם הגדול לא היה מקום בעיר, והם נותרו מחוצה לה. כאשר הגיע גאנטע, החלו היהודים שהיו מחוץ לעיר להלחם בו ולעמוד על נפשם, אולם הכוחות לא היו שווים. תוך זמן לא ארוך, לא נותר מהם עד אחד.

תורה של העיר הגיע.

כוחותיו של גאנטע פרצו העירה בחמת זעם, הורגים וטובחים כל יהודי שנקרה בדרכם. יהודי העיר נמלטו לבית הכנסת הגדול שבעיר, שהתמלא על גדותיו באלפי יהודים עטופי טליתות, זועקים לפני בוראם שיצילם – ומוכנים למסור נפשם על קדושת שמו ית'.

סמוך לבית הכנסת עצרו הפורעים. בהוראתו של גאנטע נבנתה כמן חופה, שגובהה נמוך מגובה אדם, ולידה העמידו צלם, באופן שכל מי שיעבור תחת החופה יאלץ להתכופף קמעא – להשתחוות לצלם ח"ו.

והכרוז יצא: אל בית הכנסת, שם כאמור התרכזו יהודי אומן, והכריז שכל מי שרוצה להציל את חייו יצא ויעבור דרך החופה והיו לו חייו לשלל.

אותה שעה, נתקדש שמו הגדול ית'. מכל אלפי היהודים ששהו בבית הכנסת, אנשים, נשים וטף, זקנים וצעירים, לא נתפתה איש. כולם, ללא יוצא מן הכלל, מסרו נפשם על קדושת שמו, בחרו ליפול לידיהם צמאות הדם של הפורעים, אך לא לכרוע לצלם.

חוצפתם של היהודים (כך, אגב, תוארו הדברים גם בעיתון אוקראיני בתקופה האחרונה: 'חוצפתם של היהודים') העלתה את חמתם של הפורעים. כחיות טרף התפרצו הללו אל בית הכנסת, רצחו וטבחו ביהודיפ בכידונים, סכינים ושאר כלי משחית, בעוד נחלי דם זורמים כמים.

שלשה ימים השתוללו הפורעים: ה' ו' ו-ז' בתמוז, לא נחו ולא שקטו, עברו שוב ושוב על הררי הגופות, דקרו ושיסעו ויהי מספר ההרוגים, בעיר ומחוצה לה, שלושים אלף.

רק מתי מעט, בודדים ממש, מתושבי אומן, שהסתתרו במערה בקרבת העיר, ניצלו. רבי דוד חזן, איש צדיק וקדוש, וימו עוד יהודים מספר. היו אלה הניצולים היחידים מיהודי אומן וסביבתה. לאחר שתם מסע הרציחה, יצאו רבי דוד חזן ושאר המסתתרים ממחבואם, והחלו לאסוף את הגופות להביאם לקבורה. הגופות נערמו לכדי שני הרים גבוהים, שכוסו בעפר, והמה טמונים בבית החיים העתיק בעיר אומן (בית החיים בו נטמן לאחר כ-40 שנה רבי נחמן מברסלב).

לזכר הטבח האיום, כתב רבי דוד חזן את "קינת אומן", בה הוא מתאר את המעשה ומקונן על רבבות ההרוגים, ובה הוא כותב: "ביום ההוא בא מספר ההרוגים ערך שלושים אלף נפשות מישראל, יזכרם אלהינו לטובה עם שאר צדיקי עולם וינקום דמם השפוך בימינו לעינינו, ולרחם על פליטתינו, ומהר ויחיש לגאלנו, על ידי משיח צדקינו, ותבנה בית מקדשינו, במהרה בימינו, אמן ואמן."

קינת אומן
צילום של קינת אומן כתובה על קלף – המקורית שנכתבה על ידי רבי דוד חזן

רבי לוי יצחק בנדר

נולד בשנת תרנ"ז בעיירה גראדזיסק שבפולין. אביו רבי אברהם נח, מחסידי הרה"ק רבי אלימלך האדמו"ר הראשון לבית גראדזיסק, היה תלמיד-חכם מופלג והתברך בעשירות.

מנעוריו, היה רבי לוי יצחק מבקש תורה ויראה, כבר טרם גיל בר-מצוה, היה קם בעוד ליל לעסוק בתורה. בהיותו בן חמש-עשרה נכנס ללמוד בישיבה שבעיירה מאקוב, שם התמיד בלימודו והתעלה ביראת שמיים. בישיבת מאקוב, זכה בנפלאות ההשגחה להתוודע לאורה של חסידות ברסלב, היה זה כשבתחילת קיץ תרע"ד הצטרף לישיבה הנער יצחק'ל קראקובסקי מלודז', עילוי עצום ובעל מאור פנים אצילי, שלימים נודע כ'רבי יצחק'ל אוטבוצק'ר', בחורף של אותה שנה זכה יצחק'ל לבלות פרק זמן באומן, שם ספגה נפשו מן ה'אוצר של יראת שמיים', ועתה, בבואו למאקוב, עשה נפשות לדרכו של רבינו. על ידו נתקרבו עשרות מתלמידי הישיבה, ביניהם רבי לוי יצחק, רבי ישראל כהן ורבי משה טשנסטכוב'ר.

כעבור תקופה קצרה פרצה מלחמת העולם הראשונה ותלמידי הישיבה נחפזו לשוב לבתיהם, באותה שעה, המריץ יצחק'ל מלודז' את חבריו, בהם רבי לוי יצחק, שלא ייסעו הביתה, אלא יחצו את הגבול לרוסיה ויסתופפו בצל ציון רבינו שבאומן. בהשפעת דבריו, נסע רבי לוי יצחק לאומן, אליה הגיע כנער בן שבע-עשרה, לקראת ראש-השנה תרע"ה. נפשו התפעלה מאמירת הסליחות של רבי אברהם שטרנהארץ, מנוסח התפילה הנלבב של החזן רבי נחמן נמירוב'ר, מהאחווה הגדולה ששררה בקיבוץ הקדוש, ונתינת הצדקה בשתי ידיים בערב ראש-השנה.

כאן התוודע לרבי אברהם בן רבי נחמן מטולטשין שהגיע מארץ ישראל לאומן ונשאר בה עקב המלחמה שפרצה. שלוש שנים זכו רבי לוי יצחק וחבריו לשתות מבארו של רבי אברהם את מימי ה'נחל נובע', עד לראש-השנה תרע"ח, שאז נחלש רבי אברהם וניטל ממנו הדיבור, עד שנסתלק בכ"ט בכסלו באותה שנה.

רבי לוי יצחק נשא לאשה את בתו של החסיד הנלהב רבי אהרן מקיבליטש, שהיה עובד ה' ומתבודד מופלג ואיש שמח ומשמח לב הבריות. לאחר נישואיו התגורר בקיבליטש, וכאשר פרצו הפרעות בהנהגת הצורר פטליורה ימ"ש, ברח יחד עם משפחת חותנו לטפליק. היה זה לאחר שניצלו בנס מחרב הפורעים, לאחר שהוא, רבי לוי יצחק, בתושייתו, נתן להם מיד צרור כסף והודות לכך הם הניחו להם לנפשם.

לאחר פטירת חותנו, קבע את מגוריו באומן, שם עבד את ה' במחיצת גדולי החסידים, שהיו מסורים בכל לבם לעבודת ה'. כשהגיע רבי שמואל הורביץ בשנת תרפ"ט לאומן, נעזר בו רבות בכתיבת הספר 'אבניה ברזל', כשמפיו רשם עובדות וסיפורים מרבינו ומוהרנ"ת.

רבי לוי יצחק היה איש האשכולות, כאשר לצד עבודתו את ה', שימש גם כחזן, גבאי צדקה, ובימי הקומוניסטים לימד נערים תורה במחתרת. בשנת תרצ"ו נאסר על ידי הקומוניסטים יחד עם חברו רבי אליהו חיים רוזין, הם עברו חקירות מפרכות ומתישות, כמעט שהושת עליהם עונש מוות, ובאורח על-טבעי ניצלו ויצאו לחופשי. באותה שנה שלח רבי לוי יצחק את בנו משה לארץ-ישראל, יחד עם רבי אברהם שטרנהארץ, שהצליח להימלט מברית-המועצות.

בין השנים תרצ"ח – תש"א, התגורר רבי לוי יצחק עם משפחתו במוסקבה ופרבריה, כשלראש השנה הוא נוסע לאומן מתוך חירוף נפש. אחר כך נמלטו לטשקנט שבאוזבקיסטאן, וממנה בתש"ה, לסמרקנד השכנה, שם פגש בפליטים מחסידי ברסלב. באותה תקופה השיא את בתו לחתנו ר' מרדכי לסקר. בשנת תש"ו נדד עם משפחתו למחנה העקורים 'באד רייכנהאל' שבגרמניה, לשם נקבצו שרידים רבים. במחנה, מפני צורך השעה, ישב על כיסא הדיינות לטובת הציבור, כשבד בבד עם פעילותו עבור הכלל, הוא קם מדי לילה בחצות כמנהגו.

בשנת תש"ט זכה לעלות לארץ-הקודש, מאז, במשך שנים רבות מסר שיעורים בתורת רבינו, מלווים בשיחות וסיפורים נפלאים מכבשונה של חסידות ברסלב, כשמאוצרו הבלום הוא דולה פנינים ומרגליות לרוב, להחיות עם רב.

נסתלק לעולמו בכ"ב תמוז תשמ"ט.

 

לחצו כאן לביוגרפיה מורחבת של רבי לוי יצחק בנדר זצ"ל

רבי צבי יוסף ווסילסקי

רבי צבי יוסף (הרשל) ואסילסקי

נולד בוילנה בשנת תרפ"ב והתקרב בצעירותו לחסידות ברסלב.

בימי נעוריו למד בישיבתו של רבי אלחנן וסרמן בברנוביץ', שבה למדו רבים וטובים מצעירי ברסלב. מדי שבת בשבת היו בני החבורה מתאספים בביתו של רבי חיים בעקער (האופה) מחסידי ברסלב בברנוביץ', ולומדים יחד 'ליקוטי מוהר"ן'. בשנת תרצ"ז, שנתיים לפני פרוץ מלחמת העולם השניה, מנתה החבורה הברסלבית בברנוביץ' למעלה מארבעים תלמידים.

בתקופת מלחמת העולם השניה, נמלט רבי הרשל לרוסיה. לימים נאסר והוגלה לערבות סיביר. לאחר תום המלחמה, התגלגל לעיר סמרקנד שבאוזבקיסטאן, שהיוותה מקום מפלט לפליטי המלחמה. בסמרקנד פגש בחסיד רבי לוי יצחק בנדר, הם ששו איש לקראת רעהו, ומאז היו שחים שיחות-חברים בתורותיו של רבינו. הידידות ביניהם נמשכה עד ערוב ימיהם, והיו מרבים להתכתב.

ממקימי עולה של ברסלב בארה"ב

אחרי השואה התיישב רבי הרשל בארה"ב ופעל בכל מרצו להפיץ את אורו של רבינו הקדוש. במסירות-נפש יסד את בית המדרש של חסידי ברסלב בשכונת ויליאמסבורג, ובשיחותיו הנלבבות ממעיינו של הרבי, זכה לקרב רבים לאורו. הדפיס והפיץ אלפי ספרי רבינו, וביתו היה פתוח לרווחה תמיד לאורחים הרבים.

בשנים הראשונות לבואו לארה"ב, לקראת ראש-השנה, פרסם בעיתונות היהודית שיתקיים מניין של חסידי ברסלב בימי ראש-השנה ב'איסט-סייד', וכך נקבצו ובאו מרחבי ניו-יורק חסידי ברסלב שהתפללו יחדיו ביום הרת–עולם.

מהנחשונים לנסוע לאומן

כשאך ניכרו בקיעים בחומת הברזל הקומוניסטית, היה מהנחשונים שנרשמו לנסיעה לאומן, למרות הספק הגדול אם יצליחו להגיע אל הציון. כך זכה להיות מסוללי הדרך לאומן.

התמסר בכל מאודו לסייע לחסידי ברסלב דרי ארץ הקודש להגיע לציון הקדוש באומן. פעל כדי להשיג עבורם 'גרין-קארד' – אזרחות אמריקנית זמנית שבאמצעותה היה ניתן להגיע לאוקראינה. היה מלווה אותם בעצמו בכל השלבים, בהמתנה במסדרונות הקונסוליות השונות, במשרדי ההגירה ואצל סוכני הנסיעות. ואחר כל זאת היה מלווה אותם עד לשדה התעופה. בין אותם נוסעים היו: רבי אברהם יעקב גולדרייך, רבי שמואל צ'צ'יק, רבי ישראל נחמן אנשין ועוד רבים. רבי הרשל גם היה תומך כלכלית ברבים מהחסידים בארץ הקודש.

קשר רצוף אהבה היה לו עם החסיד רבי שמואל הורביץ והירבה להתכתב עמו. בשנת תשכ"ה, לאחר שרבי הרשל ביקר בארץ ישראל בחודש תשרי, כתב לו רבי שמואל: "מסתמא מרגיש כבודו עכשיו האורות שזכה בארץ הקודש בחודש תשרי, ועכשיו מרחשוון – 'מרחשין שפתיה'; כך שמעתי מהרה"ג מאנ"ש רבי מרדכי האב"ד מסוקולוב, הפירוש על חודש מרחשוון – בחינת ה'שוב' של תשרי שהוא בחינת ביטול, וחשוון ה'שוב' מהביטול – מרחשין שפתיה. כבודו צריך לשמוח ולחיות את עצמו במה שזכה" (מכתבי שמואל א, נז).

כשהדפיס רבי שמואל בשנת תשכ"ח את הספר 'יעלת חן' (תורה א' מליקוטי מוהר"ן עם כל הנלווה אליה מספרי רבינו ותלמידיו) סייע לו בהדפסה, כמופיע בשער הספר.

בשנת תש"ל, תקופה קצרה לפני הסתלקות רבי שמואל, יקדו בקרבו כיסופים לציון רבינו באומן, ורבי הרשל פעל עבורו בעניין. אך לבסוף לא יצאה נסיעתו של רבי שמואל לפועל, עקב בריאותו הרופפת.

רבי הרשל היה מקורב מאוד לרבי יואל מסאטמר שהיה מכנהו בחיבה 'ברסלבער איד' (יהודי ברסלבאי) ואהב לשוחח עמו, וכשרצה להדפיס המוני 'תיקון הכללי' כדי לחלקם בישראל, מימן לו רבי יואל את כל ההדפסה.

בערב ראש-חודש אב, כ"ט תמוז תשמ"א, נתבקש רבי צבי-יוסף לישיבה של מעלה.

רבי טוביה מבבריניץ

רבי טוביה (טעוויע) מבאבריניץ

החסיד רבי טוביה (טעוויע) היה מהנגידים שבעיר טירוביצה, עליהם אמרו שיש להם לב פתוח בעבודת השם וכיס פתוח לנתינת צדקה. קופה אחת משותפת עשו להם, וכל מי שהתברך בשפע, שלשל לתוכה חלק גדול מרווחיו לטובת חבריו הנזקקים. כך עסקו בעשיית חסד, באופן שהנצרך לא יבוש ממתנת בשר ודם.

החסידים בטירוביצה היו ידועים גם כתומכים גדולים של ה'קלויז' באומן; מפעם לפעם הפרישו מכספם למען בית מדרשו של רבינו שבאומן, מעות אלו הופקדו בידי גבאי החבורה ר' שמואל פיקסל, שדאג להעבירן לידי רבי נחמן מטולטשין, שַמָש הקלויז.

רבי טוביה היה בנו של רבי אַסְיֶע שהיה עוד ממקורביו של מוהרנ"ת. רבי אסיע זה, שהיה אדם גדול משכמו ומעלה, נשא לימים חן בעיני אחד מגדולי האדמו"רים שחיבבו וכיבדו מאוד בשל היותו בר-אוריין וירא שמיים מרבים. עד כדי כך העריצו, שבערב-יום-כיפור ציווה שהוא אשר יקיים בו את מנהג ה'מלקות', כיבוד שהיה לאות כבוד גדול.

לימים, עבר רבי טוביה להתגורר בבאבריניץ. אביו רבי אסיע, היה נוסע בכל שנה בעגלה לאומן, יחד עם כל בניו ונכדיו, אל ה'קיבוץ' בראש השנה. הם יצאו מהעיר באבריניץ, ובעל-העגלה הקבוע שלהם, שכבר הכיר את כל אחד מבני המשפחה בשמו, היה מצביע על הילדים, תוך שהוא אומר באוקראינית: "טי סין טע", "טי סין טע" (זה של זה, זה של זה…).

רבי טוביה מבאבריניץ זכה לשיבה טובה. בהקשר לכך מסופר, כי פעם ארע והתעורר ויכוח בין החסידים בטירוביצה לבין רבי נחמן מטולטשין תלמיד מוהרנ"ת ששימש בתפקיד שמש הקלויז באומן. אותם חסידים, שהיו מהתומכים העיקריים של בית המדרש, רצו שרבי נחמן יערוך בכתב את חשבון ההוצאות וההכנסות שלו ושל הקלויז בפרוטרוט; ואילו רבי נחמן – סרב, בהטעימו שיצטרך להשקיע זמן רב ויקר עבור זה, וחבל לו על כך.

בערב ראש השנה, לאחר הדין והדברים ביניהם, פגש רבי נחמן מטולטשין את רבי טוביה בדרך לאוהל ציון רבינו. רצה רבי נחמן לשתף אותו בפרטי העניין, בתור אחד מנגידי טירוביצה. אך רבי טוביה השיב לו: "רבי נחמן, רבי נחמן, איני חפץ לשמוע מכל זה כלל".

התפעל רבי נחמן מטולטשין מיושר ליבו של רבי טוביה ובריחתו מכל זיקה לוויכוח ומחלוקת, ענה ואמר לו: "לאנג לעבן זאלסטו!" (שתאריך ימים!) – על פי דברי נעים זמירות ישראל: "מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה, סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורדפהו" (תהילים, לד).

ואכן, זכה רבי טוביה לזקנה ושיבה טובה, ונפטר כבן שמונים ושבע שנים, בכ"ד בתמוז שנת תר"פ.

לפני פטירתו אמר: "תהילה לא-ל, אני הולך מן העולם באף נקי; ללא טבק". כה תמימה היתה אמונת-החכמים שלו, שברגעיו האחרונים בעולם הזה שימח והחיה את נפשו על שזכה לשמוע לעצת רבינו משאיפת טבק. (בתור גבאי, גם שמר מכל משמר בבית הכנסת של חסידי ברסלב, לבל ישאפו שם טבק, וכשראה אחד מהם מריח טבק גער בו: "ביים רבי'ן אין שול?!" – בבית מדרשו של רבינו?!).

בנו של רבי טוביה היה החסיד הנגיד רבי מרדכי (מאָטיע) מבאבריניץ, אשר באורח פלא נסתלק לעולמו ביום היארצייט של אביו כעבור שש עשרה שנים, בכ"ד בתמוז שנת תרצ"ו.

 

רבי מרדכי קנלסקי

רבי מרדכי (מאטיע) קנלסקי

רבי מרדכי (מאָטיע) קנלסקי, נולד לאביו רבי נתן, ממשפחה ליטאית מובהקת, והתקרב לחסידות ברסלב. בהגיעו לפרקו, נשא לאשה את בתו של החסיד רבי בן-ציון קמינסקי מקרימנצ'וק, בנו של רבי אברהם-דוב קמינסקי – בן אחר בן לרבי שמעון מקרימנטשוק תלמידו ומשמש ושל רבינו.

רבי מאטיע היה איש של צדקה וחסד בכל נשמתו, נהג לפזר ממונו לצדקה ותמך בחסידים עובדי ה' תמיכות הגונות. כך מדי שנה בתחילת החורף היה קונה לחסיד רבי געצע עצים להסקה ושק קמח, כדי שיוכל להמשיך בעבודת בוראו ללא דאגה מחסרון מצרכים בסיסיים.

החסיד רבי הירש-לייב ליפל סיפר: "באומן חיינו בעניות עצומה שאין לתאר; כשהגיע החורף, לא ידעתי איך אשיג בנוסף לכל ההצטרכויות גם עצים להסקה לחמם את הבית שלא יקפא. והנה, ניגש אלי רבי מאטיע קנלסקי ונותן לי סכום כסף נכבד, כשהוא אומר לי: 'הא לך מעות עבור עצים להסקה לכל החורף'. הוא עשה זאת בצניעות ופשטות כזאת! בכך הציל אותנו מקיפאון, פשוטו כמשמעו".

רבי מאטיע השתוקק לעלות לארץ ישראל. באחת השנים, ביום הפורים, יצא מביתו ולא חזר. חיפשו אחריו והתחקו על עקבותיו, עד שנודע כי הוא נסע לארץ ישראל…

בערב פסח, חזר רבי מאטיע לביתו. הוא סיפר, שכשראה אותו רבי אברהם בן רבי נחמן מטולטשין, כשהוא מגיע ללא מטען כבד, אלא עם מזוודה קלה, הרים רבי אברהם באצבעו את מזוודתו הקלילה, והפטיר בהתפעלות: "ראו איך יהודי נוסע לארץ ישראל, עם משא קל בלבד. כך צריכים לפרוח ולעלות לארץ חמדת אבות!"

בעל לב ורגש היה. כשביקר פעם רבי נאשקע טולטשינער יחד עם רבי לוי-יצחק בנדר בעיר קרימנטשוק, הוזמנו שניהם לסעודת שבת לביתו של רבי מאטיע. בסעודה, שר רבי מאטיע את זמירות השבת בהתעוררות ובדביקות עצומה כשדמעות בעיניו. התפעם רבי נאשקע והתרגש מהזמירות שלו ואמר לרבי לוי-יצחק היושב לידו: "הבט וראה איך יושב יהודי בשולחן השבת…"

בתקופת הקומוניזם, מסר נפשו להרבות יהדות וטהרה בישראל. בקרב צאצאיו, מסופר סיפור נפלא על מסירות-נפשו:

לפרנסתו, עסק רבי מאטיע במסחר שהיה מקובל בימים ההם באוקראינה – בשערות סוסים, שמהן היו מייצרים דברים שונים. הוא היה נודד בין הכפרים, קונה מבעלי אורוות-סוסים את הסחורה, ומוכר אותה ללקוחות. שמו יצא לפניו כישר ואמין והכל סמכו עליו בעיניים עצומות.

פעם אחת, הצליח רבי מאטיע להרוויח סכום גדול באחד הכפרים, והתכונן לשוב לביתו. אלא שאז נודע לו בדרך כלשהי, שבכפר זה עומד להיבנות מקוה-טהרה וחסרים כמה אלפי רובלים להשלמת בנייתו. הדבר נגע ללבו, והוא החליט לתרום בו במקום את כל הסכום שהרוויח, עד הפרוטה האחרונה, לבניית המקוה.

אחרי שעשה זאת, עמדה בפניו השאלה: כיצד ישוב הביתה? איך יראה את פניו ללא פרוטה אחת? לא היתה לו גם אפשרות לסחור שוב, מאחר ורוקן את כיסו עד גמירא למען המצוה הנעלית.

ידידיו הסוחרים, שהבינו את מצבו, הציעו לו סחורה ללא תשלום, בידיעה שישלם תמורתה בפעם הבאה שיגיע לכפר. הם סמכו על יושרו. רבי מאטיע קיבל את הצעתם, העמיס את הסחורה ויצא לכיוון אזור המסחר. אולם, העיכוב הלא מתוכנן בכפר גרם לו להחמיץ את הרכבת.

בעודו ממתין לרכבת הבאה, נודע לו כי הרכבת הקודמת שבה רצה לנסוע, ירדה מהפסים וכל הסחורה שהוטענה עליה בדרך ליריד, ירדה לטמיון. כך ארע, והסחורה שהביא עמו לאחר מכן זכתה לביקוש גדול, הוא העלה את מחירה, וכל הסכום שתרם לבניית המקוה הוחזר לו מן השמיים, ואף מעבר לכך – – –

רבי מאטיע נסתלק לעולמו ממחלת השחפת, ביום כ' בתמוז שנת תרצ"א, והוא בגיל ארבעים ושמונה. הותיר אחריו צאצאים הדבקים בתורה בדרך רבינו הקדוש; הלא הם בניו – 'רבי נחמן רוסישער' ורבי בן-ציון קנייבסקי, ובת שנישאה לחסיד רבי נפתלי דובינסקי.

רבי אליהו יצחק פילמר

מיקירי חסידי ברסלב, שעלו לארץ ישראל מברדיטשוב מתוך מסירות-נפש, היה אביו החסיד רבי יעקב פילמר. בימים ההם, נתייראו הבריות לעלות לארץ ישראל, ועוד עם ילדים קטנים. השמועות אמרו שהעוני והמחסור בה הם דיירים של קבע.

אך רבי יעקב, שנפשו כלתה לארץ אבותינו והרבה דמעות שפך על כך בציונו של רבי לוי-יצחק מברדיטשוב לשם היה בא מדי חצות לילה לשפוך שיח לפני הבורא – עשה מעשה ועלה ארצה בשנת תרס"ה עם משפחתו, והוא כבן שלושים ושלוש, כשהוא מותיר מאחוריו את המתפרה הגדולה שממנה התפרנס ברווח, והולך, כאברהם אבינו, אל הבלתי נודע, מתוך ביטחון בה'.

את מושבו קבע בירושלים העתיקה, שם, כפי ששמע רבי שמואל הורביץ מפיו, "היה ידיד נאמן ומקורב מאוד מאוד לרבי אברהם בן רבי נחמן הלוי ז"ל בכל כוחו ומאודו, וכמעט רוב מנוחתו של רבי אברהם ז"ל היה בביתו של רבי יעקב, כי היה אצלו כמו בן-בית, והיה לו לרבי יעקב בית מיוחד בשביל עבודתו, והתגורר שם רבי אברהם עמו והיה מדבר עמו בעבודת ה'". (ימי שמואל פרק קע).

לימים, כשגבר הרעב בירושלים, עבר רבי יעקב לדור ביפו, שם היה המצב הגשמי טוב יותר; בעוד בנו רבי יצחק נשאר להתגורר בירושלים. כעבור שלוש שנים, חזר רבי יעקב ירושלימה, ובעקבותיו כל משפחתו.

ר' אברהם אנשין נכדו של רבי יעקב פילמר, סיפר: "סבי ובני ביתו התגוררו תמיד במחסנים אפלים. זוכרני את דירתו סמוך לבית הכנסת 'תפארת ישראל' בעיר העתיקה, היתה זו דירה בת חדר אחד, עם חלון יחיד שהיה קבוע באותו צד של הדלת". וכך, מתוך הסתפקות במועט עבד רבי יעקב את בוראו, וכפי שסיפר נכדו, היה דבוק בספר הקדוש 'ליקוטי הלכות' והוגה בו הרבה.

עם כל עניותם המופלגת, שרתה השמחה בביתם. בסעודות השבת, היה רבי יעקב יושב עם משפחתו בדירת המרתף שבה התגוררו, כשמפיו נובעים זמירות וניגוני דביקות, שיחות קודש וסיפורי צדיקים במשך כשלש שעות.

מדי שבת היו יהודים ניצבים מרותקים אל חלון הבית הדל, מקשיבים בהתפעמות לניגונים הנלבבים הבוקעים מבפנים. כמה וכמה מניגוניו של רבי יענק'ל ברדיטשובר פשטו בירושלים והיו מושרים בפי רבים. שמחתם היתה כה גדולה, שהיו הבריות מתפלאים על הבית העני והדל, שממנו יוצאת שמחה שכזאת, כמוה אין רואים.

רבי יעקב התברך בשלש בנות ובבן יחיד, רבי יצחק. רבי יצחק קיבל סמיכה לרבנות, אך העדיף להיות משגיח על ה'בסלאח' – בית המטבחיים מטעמו של הגאון רבי צבי-פסח פראנק.

מדי יום, היה רבי יצחק שם פעמיו מן ה'בסלאח' אל הכותל המערבי, וגומר שם את כל ספר התהילים.

בשכונות 'שערי חסד' ו'בית ישראל', בהן התגורר, ידעו יודעי דבר, כי רבי יצחק הינו מומחה בהשכנת שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו, ולעתים קרובות היו באים אליו לשם כך. אך עם זאת, מצא זמן לשיעוריו הקבועים, ביניהם שיעור בחברותא עם רבי וועלוול שוחט-גוטליב, שהיה לעת זקנותו סגי-נהור.

רבי יצחק נפטר בגיל צעיר, לאחר שחלה בדלקת ריאות, בי"ג תמוז תש"ה, והוא בן ארבעים ושש בלבד.

(ע"פ הספר 'סיפורים ירושלמים')

רבי גדליה אהרן קעניג

החסיד רבי גדליהו אהרן ב"ר אלעזר מרדכי קניג

מנעוריו היה "רבי גדליה" שקדן גדול בתורה, ויראתו קדמה לחכמתו. פעם סח לפי תומו לנכדו, כי בימי בחרותו ידע בעל-פה את כל ה'שיטה מקובצת' על מסכת 'בבא קמא'.

חודש אדר תרצ"ו, החסיד רבי אברהם שטרנהרץ מגיע לארץ ישראל, באמתחתו אוצרות של שיחות קודש וסיפורים מאנשי המעלה שבחסידי ברסלב, ביניהם תלמידי מוהרנ"ת, אשר את רובם זכה לשמש ולהיות במחיצתם.

אברכים רבים מבקשי ה' נמשכו אליו. אחד מהם היה החסיד ר' חיים ברוך טרנובסקי. באחד הימים סיפר ר' חיים ברוך לר' גדליהו על הרב הישיש שעלה לאחרונה מאוקראינה. רבי גדליהו אהרן קשר שיחה עם רבי אברהם ושטח לפניו כמה קושיות שעלו לו בתלמודו. ר' אברהם שהיה בקי בכל מכמני התורה הותיר אותו נדהם מהיקף ידיעותיו.

כך הוסיפו השניים לשוחח בתורה שעה ארוכה, עד ששיחתם נסובה לנושאים של מוסר ועבודת ה', כשר' אברהם דולה ומשקה לאברך הצעיר ממימי הנ'חל נ'ובע מ'קור ח'כמה.

נפשו של ר' גדליהו נקשרה בנפש רבי אברהם המלא וגדוש בתורה וביראה, עולמות חדשים נגלו לפניו ולא חלפו ימים רבים עד שהפך לחסיד ברסלב בכל נימי נפשו, כשאינו מש מתוך אוהלו של רבי אברהם.

ברבות הימים נחלץ בעצמו לקירוב רחוקים המהווה אחד מיסודות דרכה של ברסלב. כאשר היה לומד מתוך ספרי רבינו ברבים, נוהג היה לקרוא את הקטע כולו כלשונו, מראשיתו לסופו, ורק לאחר מכן היה מבארו כיד ה' הטובה עליו.

באחד מימי שהותו במירון, למד מתוך הספר 'סיפורי מעשיות' וכמה מבין המתפללים שלא נמנו על חסידי ברסלב, התיישבו אף הם לשמוע את דבריו. רבי גדליהו קרא סיפור שלם מתוך הספר כלשונו, מבלי להוסיף כלום. לאחר מכן אמר לבנו: "היו לי תילי תילים של דברים לומר על כך, אולם רציתי שהם ישמעו את דברי רבינו"…

כל הנהגותיו היו בפשיטות מופלאה. לא פעם מצאוהו יושב על גרם המדרגות בחברת מקורבים טריים ומשוחח עמם בדברי רבינו הקדוש. אל כל אדם, יהיה אשר יהיה, התייחס בכבוד וברצינות הראויה.

בהירותו הגדולה בדעת רבינו וסגנונו הלבבי, הביאו לכך, שרבים הריצו לפניו את שאלותיהם, ביניהם רבנים חשובים ואף נערים. לכולם השיב במאור פנים ובסבלנות אין קץ.

כשהחליט ר' גדליהו אהרן קניג להדפיס את ספרו 'חיי נפש' – שבו ביאר את ענין ההתקשרות לצדיק, ובתוך דבריו התייחס לטענות המובאות בספר 'נפש החיים' על ענין זה ותירצן אחת לאחת – שלח את תלמידו ר' שמואל טוקצינסקי הי"ו אל הגאון רבי פנחס אפשטיין, ראש בית הדין של העדה החרדית, לבקש את הסכמתו. ר' פנחס השיב לר' שמואל שמאחר והוא נמנה על עדת הפרושים, אין הוא נותן הסכמות לספרי חסידות. לאחר הפצרתו של ר' שמואל, נטל רבי פנחס את הספר עמו לכמה ימים וכאשר גמר לעיין בו כתב את הסכמתו, בה כתב בין השאר: "והדברים יורדים ונוקבים, וצריך לעיין בהם ולקרותם תמיד"!!!

על פי הוראת רבו רבי אברהם, לקח על עצמו להחיות את הישוב החרדי בעיר הקודש צפת, ובשנת תשכ"ז, כאשר העיר היתה בשפל המדרגה במובן הרוחני, הקים את אגודת 'נחל נובע מקור חכמה' להתיישבות חרדית בעיר,  המתנוססים עד היום בלב העיר העתיקה, במקום שבו חיו גדולי ומאורי האומה.

תוך כדי מסעו בארצות אירופה למען עיה"ק צפת ת"ו, השיב את נשמתו ליוצרה, ביום כ"ג לחודש תמוז שנת תש"מ.

(באדיבות הרב ד. ברסלבר, עלון 'אוצרות')

רבי מרדכי מבבריניץ

נולד לאביו רבי טוביה, מבני החבורה המופלאה שבעיר טירוביצה, שהיו אמונים על עבודת ה' נלהבת ועשיית חסד במסירות נפש.

בדרך זו צעד אף רבי מרדכי. למרות היותו בעל בית חרושת גדול לסבון, ואיש עשיר, לא הסתנוור מברק הממון. תפילתו הייתה בכוונה עצומה ונמשכה שעות ארוכות, כשפניו מכוסות בטליתו.

פעם סיפר על מלחמותיו עם ה'פניות' בעת התפילה: "לאחר שעזבו אחרוני המתפללים את בית הכנסת ונשארתי לבדי, התחלתי להתפלל בהתלהבות ובקולי קולות – ואז החלו הרהורי גאווה נכנסים לליבי: 'ודאי עומד מאחוריך ציבור גדול של אנשים ומקשיב בהתפעלות לתפילתך הנלהבת…' שוב ושוב הטרידני יצרי במחשבות אלה. הפשלתי את הטלית מעל ראשי, פניתי לאחוריו אמרתי לעצמי: 'רואה אתה? אינך מעניין איש'… וכך המשכתי להתפלל בלי הפרעה."

מדי יום, לעת ערב, מתאספים היו החסידים בבבריניץ, בביתו של רבי מרדכי, ללמוד בצוותא בספרי רבינו הקדוש.

נתינתו לצדקה, הייתה בדרך של כבוד: נוהג היה בבואו לאומן, להתארח בביתו הדל של רבי לייבל צרטנר, עובד ה' נלהב ועני מופלג, ולהעניק לו סכום נכבד בתמורה על האירוח. במנהג זה החזיק תקופה ארוכה, כשהוא שמח על זכותו לתמוך בעובדה' שכזה, מבלי לגרום לו אי נעימות.

בכל פעם, כשהגיע לאומן, עשה את הדרך מתחנת הרכבת עד ל'קלויז,' ברגל; "אם אסע בעגלה," הטעים, "איך אוכל לחוש לאחר מכן בצערו של עני?"

פעם סיפרו לו כי בקייב הבירה, נמצאים מספר בחורים הזקוקים לחיזוק רוחני: "אולי תיסע לשם ותעורר בליבם את הנקודה הקדושה?" לא התמהמה רבי מרדכי, נסע לבדו לקייב, הגיע ביום שישי למקום בו שהו הבחורים והציע להם: "אולי תרצו שאהיה עמכם בשבת?"

הם לא סרבו, ורבי מרדכי שהה במחיצתם כל השבת, אלא ששבת כזו מעולם לא עברה עליו: אפילו זוג חלות לא היו שם, כל מאכלו היה לחם פשוט וגס, ללא תוספת כלשהיא…

אך עם זאת בלבד, יכול היה להסתדר. אלא שבתוך החבורה היה נער אחד, שהתרחק מאד מהיהדות, ובכל פעם שהחל רבי מרדכי לדבר, שָרק הלה שריקות קוליות כדי להפריע לובדבריו.

עגמת נפש מרובה חש רבי מרדכי באותה שבת, ולא חדל להרהר: "אילו היו בני משפחתי יודעים איזו שבת תהיה לי בקייב– לא היו מאפשרים לי לנסוע".

חלפו ימים רבים מאותה נסיעה, ובערב ראש השנה באומן נדהם רבי מרדכי לפגוש שני בחורים מאות החבורה, שהכרת פניהם מעידה על שינוי עצום לטובה שחל בהם. בזיכרונו צפה אותה שבת עגומה, והוא הרהר לעצמו: "הכול היה כדאי!"

בעקבות עליית הקומוניסטים לשלטון, ורדיפת בעלי הנכסים והחרמת רכושם, סומן גם רבי מרדכי, והוא נמלט מבבריניץ עירו, והסתתר במקומות שונים וביניהם אומן.

בליל כ"ד תמוז תרצ"ו, שהה בעיר קריבוירוג. ביום זה חל היארצייט של אביו רבי טוביה. לאחר תפילת ערבית הלך לסעוד, כדי שיוכל להתענות למחרת, כנהוג ביום השנה לפטירת אב.

התלווה אליו הנער יעקב, בנו של רבי יצחק מבבריניץ מנכדי רבי נתן. השניים שוחחו יחדיו בעבודת ה', כשרבי מרדכי מניח ידו על כתפו בחביבות.

לפתע התקדרו השמיים בעבים ומטר עז ניתך ארצה – ואז ארע האסון: מעוצמת הגשם התנתק אחד מחוטי החשמל המתוחים מעל לרחוב, ונפל על השניים– – – מאוחר יותר נמצאו כשהם ללא רוח חיים, אחוזים יחדיו– – – הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו.

בן שבעים וארבעה היה רבי מרדכי בפטירתו.

 

(באדיבות: ד. ברסלבר, עלון 'אוצרות')