ראשי > תולדות חסידי ברסלב וימי זכרון > לא ידוע > רבי שמריה (שמערל) מברדיטשוב

רבי שמריה (שמערל) מברדיטשוב

רבי שמריה (שמערל) מברדיטשוב

ב

מקום קבורתו:

רבי שמריה מברדיטשוב ואחיו רבי מנדל מטשרנוביץ

האחים רבי שמערל מברדיטשוב ורבי מנדל מטשרנוביץ, היו מיקירי אנשי שלומנו בברדיטשוב, חסידים נלהבים המקושרים מאד לרבינו. שניהם קיבלו הרבה חסידות מרבי אברהם בן רבי נחמן  טולטשינער והיו ממעתיקי  כתביו. בדף השער של ספרו 'ביאור הליקוטים' נכתב: "נעתק על ידי הרה"ח וכו' ר' משה יהושע מטעפליק, ועל ידי הרה"ח ירא אלוקים מוה"ר ר' שמערל בן ר' אברהם אליהו ז"ל מברדיטשוב".

רבי מנדל העתיק את הספר 'כוכבי אור' מכתב ידו של רבי אברהם ב"ר נחמן. עליו ידוע אך מעט, כיון שבצעירותו עבר להתגורר בטשרנוביץ שעל גבול רומניה, כדי להינצל מחובת הגיוס לצבא הרוסי, משם היה בא לאומן לראש השנה.

רבי שמערל מברדיטשוב פעל הרבה להפיץ דעת רבינו ולקרב נפשות לאורו, ואמנם היה לו חלק בהתקרבותם של רבים וטובים, כרבי מרדכי סוקולובר, רבי נחום שוסטר ועוד.

רבי שמואל העשל פרידמן, אשר גם הוא התקרב, הרבה בזכות דיבוריו הנלהבים של ר' שמערל ברדיטשובר, מזכירו ביומנו 'תולדות שמואל': "ונשארתי שם על סעודה שלישית, למדנו את ספר רבינו הקדוש, ר' שמערל למד ואנחנו שמענו, וגודל החיות והשמחה וההתלהבות שהרגשתי אז, אי אפשר לבאר בכתב".

הוא גם מתאר ביומנו שכאשר שנפל למשכב והיה מוטל בחולי קשה עד שנלאו הרופאים מלעזור לו, עורר רבי שמערל את כל החברים בברדיטשוב להתפלל בעדו, והם אף עשו את הדרך ברגל מברדיטשוב עד לז'ז'ליב עיירת מגוריו כדי לבקרו ולעודד את רוחו – "לא אוכל לתאר את גודל השמחה שהיה לי אז", כותב ר' שמואל העשל, "והרגשתי תיכף שכמעט נלקחה לי החולאת. והיו אצלי כל הלילה ולמדו את ספרי רבינו הקדוש, והיו שמחים מאד ורקדו… ביום א' בעזרת ה' יתברך שבתי לאיתני ומיום ליום נלקחה ממני החולאת".

גם לאחר שעלה רבי שמואל העשל לארץ ישראל, בשנת תר”ס, המשיך לעמוד בקשר מכתבי ידידות עם רבי שמערל, וכשלקראת ראש השנה תרס"ח זכה להוציא לפועל את כיסופיו ולנסוע לאומן, סעד בראש השנה יחד עם רבי שמערל ועוד מאנ"ש – "וברוך ה' היינו מאד בשמחה בראש השנה, ורקדנו הרבה על כמה מקומות שעומדים שמה אנשי שלומנו באכסניות אשר אי אפשר לשער כלל" (תולדות שמואל).

לאחר ראש השנה התאכסן בברדיטשוב בבית רבי שמערל, ומשם המשיך יחד עם אחיו ר' מנדל לטשרנוביץ, משם הועיד פניו בחזרה לביתו שבארץ ישראל.

בערב ראש השנה תרס"ז נסע החסיד רבי יצחק ברייטר מפולין לאומן, יחד עם עוד שבעה מקרובים חדשים: ר' יודל ור' שלמה זילברמן, ר' שמואל אליהו ור' יחזקאל מנדלאיל, ר' אהרן לייב ציגלמאן, ר' יצחק מאיר קורמן ור' לייבל צרטנר.

כשהגיעו לברדיטשוב אזלה הפרוטה האחרונה מכיסם, והם שמו פעמיהם לבית רבי שמערל . כשראה רבי שמערל את רבי יצחק ברייטר, נפל על צוואריו בחיבה ואהבה גדולה וברך בשמחה עצומה 'שהחיינו' בשם ומלכות. בראותו את שאר הנוסעים, גדלה שמחתו שבעתים ונתן שבח והדיה לה' יתברך על שזכו אנשי פולין להתקרב לאורו של רבינו, כשהוא מברכם מעומק לבו שיזכו להפיץ את אורו של רבינו בכל רחבי פולין.

ברוחב לבו דאג רבי שמערל מברדיטשוב להוצאות המשך נסיעתם לאומן. הם נשארו ללון אצלו, ולמחרת המשיכו בדרכם.

בברדיטשוב ייסד רבי שמערל ברדיטשובר, יחד עם חבריו, מנין לחסידי ברסלב, בבית הכנסת של הנגרים. הוא אף ייסד 'חברת משניות 'שבפנקסה נכתב: "נתייסד מחדש בין החבורה הקדושה אנשי נ'חל נ'ובע מ'קור ח'כמה הנקראים בשמם ברסלבער חסידים דפה קהילת קודש ברדיטשעוו, שנת ית'גדל ויתקדש שמה ר'בא בעלמא די ברא כרע'ותיה לפ"ק (תר"ע) על ידי הכותב הקטן שמריה בן לאדוני אבי אברהם אליהו זלל"ה. לכן אנשים נכבדים נתוועדו יחד באהבה ואחוה ורעות לתורה ולתפילה בביה"כ דחסידי ברוסלב, ויקוים מהרה בימינו הכתוב 'והסירותי מכם את לב האבן ונתתי לכם ל'ב' ב'ש'ר' ".

ר' שמערל נסתלק לעולמו בשנת תרע"ז באומן.

real accessibility icon
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support