רבי שמואל פיקסל

רבי שמואל פיקסל

ב

מקום קבורתו:

החסיד ר' שמואל פיקסל

אמרו עליהם, על חסידי ברסלב בטירהוביצה, שיש להם לב פתוח בעבודת הבורא, וכיס פתוח למתן צדקה.

היה זה החסיד היוקד ביקוד אש רבי סנדר טירהאוויצער, שהבעיר את לבם באישו של רבינו. יוצאים היו בעלי לבבות אל היערות, ושוהים בהם זמנים ממושכים, תוך התבודדות ושפיכת לב כמים לפני ה'.

ניגונים מופלאים חוברו על ידם בעת התבודדותם, מלאי ערגה וכיסופין לבורא. אלה מכונים עד היום 'ניגוני טירהוביצה'.

וכיס פתוח כיצד? קופה אחת משותפת עשו להם, וכל מי שהתברך בשפע, שלשל לתוכה חלק גדול מרווחיו לטובת חבריו הנזקקים.

אחווה מופלאה זו עוררה התפעלות בלב כל רואיה, כמאמר רבינו הקדוש: "העולם ראוי שיתמהו על האהבה שבינינו".

אך לא לעניי חבורתם בלבד דאגו; מפעם לפעם הפרישו מכספם לטובת החזקת ה'קלויז' באומן. מעות אלו הופקדו בידי גבאי החבורה ר' שמואל פיקסל, שדאג להעבירן לידי החסיד הגדול רבי נחמן מטולטשין, שַמָש הקלויז.

בעל אמצעים כספיים היה ר' שמואל. זכה והתקיים בו מאמר חכמינו "יהי ביתך בית ועד לחכמים". פתוח היה ביתו לעני ודל, והוא קיים באֶחיו חסידי ברסלב מצוות הכנסת-אורחים בהידור.

נוהג היה כל ערב חג היה לשלוח מעות צדקה לכתובותיהם של רבים מהחסידים. בגמילות חסדים זו החזיק במשך שנים רבות.

לאחר שעלו החסיד רבי צבי מטירהוביצה ובניו לארץ הקודש, ביניהם רבי נתן שהיה חתנו של רבי שמואל, נכספה נפשם של רבי שמואל ובני ביתו להשתקע אף הם בארץ-ישראל.

במשך ארבע שנים לא חדלו להתפלל על כך, עד שבשנת תרל"ט הוציאו את כיסופיהם אל הפועל, עלו ארצה והתיישבו בצפת, מקום מושבם של בתם וחתנם ושאר חסידי ברסלב.

גם בצפת המשיך ר' שמואל במעשי הצדקה והחסד. בביתו אף נהגו החסידים להתאסף ולהתחזק יחד בשיחת-חברים בדרכי רבינו הקדוש.

בקיץ של שנת תר"מ נסע ר' שמואל לחוץ לארץ. בדרך ארע לו מאורע מצער: סכום כסף גדול שהיה ברשותו נלקח ממנו. הוא שב מדוכדך ושבור כולו לביתו בצפת.

הידיעה המעציבה הגיעה לרבי נתן ב"ר יהודה מטבריה, על ידי מכתב מאת ר' נתן מטירהוביצה חתנו של ר' שמואל. למקרא הדברים נשבר לבו בקרבו, ודמעות חמות החלו שוטפות את פניו.

במשך כל הלילה לא הצליח רבי נתן לעצום עין מרוב צער. כשראה ששנתו נודדת ממנו, קם והגה ב'ליקוטי מוהר"ן'. לאחר מכן כתב דברים היוצאים מן הלב אל ר' שמואל:

"אחי אהובי! אחי הנלבב עם זוגתו תחי' ועם כל המשתתפים בצרתם. למען ה', קַבלו באהבה ותשמרו על שכלכם. מי יודע תמורת מה זה הוחלף, מי יודע מאיזו צרה התפטרתם על ידי זה?! 'כי מפי עליון לא תצא הרעות' חס ושלום. אולי הייתם צריכים לטבוע בים עם המעות? תודה לא-ל שהניחו לכם.

"ה' יתברך עשה לכם את החיסרון הזה – והוא יכול למלאותו, איך? איננו יודעים, אבל אנחנו מאמינים שה' יתברך משפיל ומרומם, זן ומפרנס לכל אחד ואחד בהשגחה אחרת. אתם רגילים תמיד לומר 'ה' מבורך', תאמרו גם עכשיו כך, שתמיד ה' יתברך מבורך. חזקו עצמכם באמונה בה', שערו בנפשכם שחס ושלום היו צריכים לקחת מכם את בנכם משה נ"י ורק אם תתנו את ממונכם יניחו לכם – אז בודאי הייתם נותנים את ממונכם" – – –

כאן הוא פונה אל שאר חסידי ברסלב: "ומבקש אני מאת כל אוהבינו באמת, שכולם יחזקו את אוהבנו באמת ר' שמואל נ"י ובני ביתו, כי הרבה דברי מצוה נגמרו על שולחנו, ואסור לנו להיות כפויי טובה חס ושלום. וכל המחזק אותו וישמח אותו, יהיה שכרו כפול מן השמים".

real accessibility icon
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support