רבי צבי מטרוביץ

רבי צבי מטרוביץ

כ״ו באב תר״נ

מקום קבורתו:

צפת, ארץ ישראל

רבי צבי מטירהוביצה

טירהוביצה (טרוביץ), רק לזכר שמה של עיירה זו – עירו של רבי צבי מטרוביץ – מתמלא הלב ערגה לשרפי הקודש שחיו בה. היה זה כעשר שנים לאחר הסתלקות מוהרנ"ת, כאשר קרא רבי נפתלי תלמיד רבינו לרבי נחמן מטולטשין, ואמר לו: "רואה אני שבטירהוביצה החל אורו של רבינו לזרוח, צא נא לשם ולבֵּה את השלהבת".

מספר שבועות שהה רבי נחמן בעיר זו, כשהוא מותיר אחריו חבורה נפלאה של עובדי ה', שעד היום שמותיהם נזכרים בגעגועים.

אמרו על חסידי ברסלב שבטירהוביצה, שהיה להם לב פתוח בעבודת הבורא, וכיס פתוח לצדקה. קופה אחת היתה לכולם, לתוכה נתנו מכספם כפי יכולתם ונטלו כאשר הזדקקו. מושג ששמו "אני" לא היה קיים אצלם.

מאותם חסידים מופלאים היה רבי צבי מטרוביץ (כונה גם ר' הירש ממרינובקה), שמלבד יגיעתו בתורה ותפילה, הצטיין בעשיית צדקה וחסד.

לימים השתוקק ר' צבי מטרוביץ לעלות לארץ ישראל, ולמרות הדלות הנוראה שהיתה נחלתם של יושבי הארץ, לא חת מכך, הגיע ארצה יחד עם בניו ארצה והתיישב בצפת.

גדולי תלמידי מוהרנ"ת, כמו רבי נחמן מטולטשין, רבי נתן ב"ר יהודה, רבי אפרים ב"ר נפתלי, עמדו עמו בקשרי מכתבים. רבי נחמן מטולטשין כותב לו: "גם אני פורס בשלום ידידנו עוז, הרב המופלא הוותיק ועושה חסד, הנגיד ר' הירש ממרינובקה, ובשלום כל בני ביתו… ובשלום כל אוהבנו אשר יושבים על אדמת קודש".

כאשר עלה רבי נתן ב"ר יהודה לארץ ישראל, רצה להתיישב אף הוא בצפת, שבה היה רוב מניינם של חסידי ברסלב בארץ ישראל, אך מאת ה' היתה זאת שקבע את משכנו בטבריה, משם שיגר מכתב לרבי צבי מטירהוביצה ובו כתב: "אחרי דרישת שלומך הטוב באהבה רבה, באתי לבקש מאת מעלתכם, שתהיה אהבתנו קשורה תמיד על ידי מכתבים". ואכן, עד ימיו האחרונים שמר על קשר זה עם ר' צבי ועם בניו, ובפרט עם בנו ר' נתן.

גם בצפת, כמו בטירהוביצה, עסק ר' צבי בגמילות חסדים, וכאשר השיא יתומה, כתב לו ר' נתן מטבריה: "תראו לשמוח מאד שה' יתברך עזר לכם להשיא יתומה; ואצל רבינו ז"ל היה מצוות הכנסת-כלה מהמצוות הגדולות, כך שמעתי ממורינו רבי נתן".

בשנת תרמ"א נסע ר' צבי מטרוביץ לחוץ לארץ, כפי הנראה לאומן. גם לשם כתב לו ר' נתן מטבריה: "אני מעתיר תמיד בעדכם בכל יום, ובמקומות הקדושים, ובעד כל בני ביתכם. ה' יתברך יעזור לכם, לבוא לביתכם לארץ הקודש בישועה שלימה חיש מהר, ויעביר אתכם בין בים, בין ביבשה, לחיים ולשלום".

ר' צבי זכה לבנים ובני בנים יראי ה' ההולכים בדרך רבינו. בניו: ר' נתן, ר' סנדר, ר' ישראל, ור' נחמן. בנו ר' נחמן שהתגורר במרינובקה נהג להתכתב עם אביו בדברי תורה. בספר המכתבים "שארית ישראל" נדפס מכתב שכתב לאביו, ובו ביאור נפלא בדברי רבינו בתורה כ"א, על פי דברי התוספות במסכת סוכה, שאותו שמע מפי רבי זלמן הרב ממדודיבקה, בעת הקיבוץ בראש השנה באומן.

ר' צבי נפטר בשם טוב, ביום כ"ו לחודש אב שנת תר"ן, ונטמן בבית הקברות בצפת, סמוך לרבי יצחק בן מוהרנ"ת. לידו טמון בנו ר' סנדר.

real accessibility icon
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support