רבי נתן גרינברג

רבי נתן גרינברג

ב

מקום קבורתו:

ר' נתן גרינבערג מאודסה

החסיד ר' נתן גרינברג התגורר בעיר הנמל אודסה שלחוף הים השחור, והיה לעזר רב לאנשי שלומנו, הן בענייני נסיעתם לארץ הקודש, והן בקבלת משלוחי ספרי רבינו שנשלחו באניות מארץ ישראל על ידי רבי ישראל קרדונר.

החסיד ר' שמואל-העשל פרידמן, מזכירו ביומנו 'תולדות שמואל', בתיאור נסיעתו לארץ הקודש בשנת תר"ס:

"בערב, בשעה שמונה, באתי ברוך ה' לשלום לאדעס (אודסה), וה' יתברך הזמין לי אכסניה טובה אצל ר' לוי 'דעם קרימון'. בבוקר התפללתי בהרימעסלינער בית-הכנסת, וקיבלתי לשלום מר' ישראל לנדא ור' נתן גרינבארג מאנשי שלומנו…"

"יום ג' פרשת ויקהל. בבוקר התפללנו בבית הכנסת אצל ר' ישעיה, אחר כך הלכנו להבית הכנסת דראמעסלינער, ונתתי את הפאשפרט (דרכון) שלי לר' נתן גרינבערג שילך להטערקישען קאנסליר (הקונסוליה הטורקית) לחתום אותו…"

"יום ה' בבוקר התפללנו, אחר כך הלכנו למקוה, ומשם הלכתי עם ר' משה מצפת להאגענטסטווע (סוכנות נסיעות) ולקחתי שלושה ביליעטען (כרטיסי הפלגה) לקושטאנטינא-סטנבול עבור שנים עשר רובל-כסף. אחר כך הלכנו לאכסניה שלנו לכתוב מכתב לר' ישראל קארדונער ולאבי נ"י. יום ו'. היינו אצל ר' נתן גרינבערג ונתן לנו שלושה קאפלישען (כובעים), אחר כך הלכנו להרב, ונתן לנו מכתב לסטאמבול להחכם פאשי" (תולדות-שמואל עמ' כט, ל)

ר' נתן דנן מוזכר גם במכתבי רבי דוד-צבי דאשיווסקע מאומן, משנת תרס"ח. בעת ההיא, כשנתקרבו בפולין נפשות חדשות לאורו של רבינו, כתב ר' לייבל פראמפאלער מלובלין מכתב לרבי דוד-צבי וביקש שישלח להם מספרי רבינו שנדפסו באותה עת על ידי רבי ישראל קרדונר. במענה, כתב לו רבי דוד-צבי:

"הנני להשיבו שהתפילות עדיין לא קיבלתי וזה היה על ידי סיבה, כי כעת נודע לי שהם מונחים בהטעמאזנע באדעסס (=בנמל אודסה) מתיכף אחר ראש השנה, רק מחמת שהמדובר היה עם ר' ישראל קארדאנער שישלחוׂ על ידי נאלאזנע או נאכמנע (=משלוח) לאדעסס לידידינו מאנ"ש ר' נתן גרינבארג, ולסוף, זה אשר נתן המעות לא קיים הדבר ושלח אותם לקאנטאר (=משרד) וכו' ולא הודיע לנו כלל. ואני כתבתי בכל פעם לר' נתן הנ"ל, והשיב לי שאין לו הקאסטאמענט (=אישור-קבלה) ואי אפשר לו לילך להטעמאזני  (=מכס) לשאול אפילו על הפאסעלקע (=לברר אפילו על החבילה) בלי הדאקאמענט (=מסמך) וכעת ידידינו ר' נתן הנ"ל נסע מביתו לטאמסק לצד מסחרו וקבלתי ממנו ק' (=קארטיל, גלויה) שלא יבוא לביתו עד פסח הבעל"ט ואז יפדה אותם וישלח אותם לכאן. רק מחמת שאתם משתוקקים כל כך אחר תפילות, על כן אני כותב לטשעהרין לידידינו ר' אברהם סופר (=שטרנהארץ) כי שם יש 10 תפילות אצל הגבירינטע (=גברת) מרת פיגא תחי' נכדה של רבינו ז"ל, שיקבלם וישלח אותם ליד רום מעלת כבודו" (אמונת אומן מכתב כב)

במכתב אחר, כותב לו רבי דוד-צבי:

"הקארטיל שלכם קיבלתי, והנני להודיעם שבשבוע העברה קיבלתי קארטיל מידידינו ר' נתן גרינבארג שבא לביתו בערב פסח ושכבר פדה את הקאנסאמעט (=אישור-קבלה) הנקרא אצלינו (נאקלאדנע) מהנאלאז והוא מוכן בקרוב לשלוח הספרים לפה… והנה רצוני מאוד שתכתבו לי עוד הפעם כמה ספרים לשלוח, הן מה'תפילות' וה'תיקון הכללי', ו'שיר ידידות' ומה'שיחות' על זיירגאן (שיחות הר"ן בתרגום לאידיש מדוברת, עיין בתולדות שמואל עמ' קכ) (שם כה)

real accessibility icon
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support