רבי נחמן קראסינשטיין

רבי נחמן קראסינשטיין

ב

מקום קבורתו:

נולד לאביו רבי משה העניע'ס (על שם אמו מרת הניה), שהיה אחד מנגידי העיר ברסלב וממקורבי רבינו. רבי משה מוזכר בכמה ממכתבי רבינו:

בשנת תקס"ז כשהיה רבינו באוסטרהא, שלח את רבי שמואל מטפליק לברסלב, כדי להביא את זוגתו הרבנית לאוסטרהא, ואף מסר בידו איגרת לשלושת הנגידים: רבי משה חינקע'ס, רבי משה העניע'ס ורבי ישראל, בו הוא מבקש מהם להלוות לו כסף להוצאותיו המרובות וכן לסייע בהבאת זוגתו לאוסטרהא:

"…אבקש מכם מאוד, רבי משה בהרב, רבי ישראל, עם רבי משה בן העניע, לשלוח אלי מעות כנ"ל. אם ירצה ה', כשאבוא לביתי אחשב אתכם החשבון כמו שתרצו. הוכפל והושלש הדבר, שלא לעשות באופן אחר, רק לשלוח מאה אדומים. גם לזרז את זוגתי שתיסע תיכף ומיד".

לאחר מכן כתב להם רבינו איגרת קצרה, בה הודיע כי שליחותם התבצעה כראוי:

"אהובי חביבי וידידי, הלא הם הני השותפים נחמדים ויקרים, ה"ה הרבני הנגיד משה בהרב, ומשה השני בן העני', וה"ה הרבני הנגיד מוהר"ר ישראל נ"י ויופיע. מהודענא שבאתה זוגתי ביום חמישי, שהוא יום אתמול, לחיים טובים ולשלום".

גם במכתבו מזסלב מיום ה' פרשת אמור תקס"ז, כותב רבינו: "לפרוס בשלום ידידי מורנו הרב משה בהרב, עם שכנם ידידי מורנו הרב ישראל, עם שותפו ידידי מהו' משה בן העניא". כן מוזכר רבי משה במכתבו של רבינו מראש-חודש תמוז האחרון לחייו הקדושים.

לידתו של בנו רבי נחמן היתה בזכות מופת של רבי שמואל-אייזיק תלמיד רבינו הקדוש; ומעשה שהיה כך היה:

שנים ארוכות חלפו מאז נישואיו של רבי משה העניע'ס ועדיין לא זכה לבן זכר. בעת ההיא חי השרף רבי שמואל-אייזיק מגדולי תלמידי רבינו, אשר רבינו נתן לו את היכולת לעשות מופתים ופדיונות. פנה אליו רבי משה וביקש ממנו שיתפלל עבורו שיזכה לבן זכר. רבי שמואל-אייזיק הבטיח לו שיפקד בבן; ובתור 'פדיון' ביקש ממנו שבכל שנה יביא לו לראש-השנה בגדי-לבן חדשים. רבי משה עשה כדבריו, ואכן כעבור שנה נולד לו בן ונקרא שמו 'נחמן', הוא רבי נחמן קראסינשטיין דנן.

מאז, נהג רבי משה להביא בכל שנה לרבי שמואל-אייזיק בגדים לבנים חדשים, וכשגדל בנו רבי נחמן, היה הוא השליח למצווה. לימים, סיפר רבי נחמן, כי רבי שמואל-אייזיק היה עומד בתפילתו בראש-השנה מליל ראשון עד ליל שני ברציפות, בפינה הדרומית, מתחת לשעון בית-הכנסת, והיה מתפלל בדבקות ובהתלהבות כזאת, עד שמרוב בערתו בתפילתו, היו בגדי-הלבן שלו מתבלים מדי שנה. ופעם, במוצאי ראש-השנה, לאחר תפילותיו הנוראות של רבי שמואל-אייזיק, כשהתיר רבי נחמן את חגורו, נדהם לראות את חצי הבגד נופל… רבי נחמן הבחין כי נשרף והתפורר מקום הידוק חגורו מרוב הזיעה הרותחת, וכמעט נכווה בשרו תחת חגורו מגודל התלהבותו; ומרוב דביקותו כלל לא חש בכך.

בהגיעו לפרקו, נשא רבי נחמן קראסינשטיין לאשה את בתו של הרב הקדוש רבי אהרן מברסלב תלמיד רבינו.

עובד ה' מופלג ובעל השגה היה רבי נחמן; וכאביו, היה אף הוא איש אמיד. בביתו שבעיר ברסלב היו נוהגים אנשי שלומנו להתאסף מדי מוצאי-שבת לסעודת מלווה-מלכה בשיר ובזמרה ודברי תורה וחסידות.

הוא השאיר אחריו בן, הלא הוא החסיד רבי אייזיק קראסינשטיין.

 

real accessibility icon
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support