ראשי > תולדות חסידי ברסלב וימי זכרון > שבט > רבי נחמן ב"ר ברוך אפרים מטפליק

רבי נחמן ב"ר ברוך אפרים מטפליק

רבי נחמן ב"ר ברוך אפרים מטפליק

א׳ בשבט תרע״ו

מקום קבורתו:

הר הזיתים, ארץ ישראל

נולד לאביו הגדול רבי ברוך אפרים מטפליק, בעל מחבר ספר 'באבי הנחל' על ליקוטי מוהר"ן.

רבי נחמן דר בטשעהרין והיה עובד ה' מופלג, תלמיד חכם ובעל-מחדש עצום. איש קדוש היה עד מאוד. מוחו ולבו הגו תדיר בתורה ועבודת ה', עד שלא היה מכיר אפילו בצורת אשתו, דבר שלא מצינו אלא אצל יחידי סגולה מגדולי החכמים (עיין שו"ע אבן העזר סימן כג סעיף ז). ופעם אחת ניגשה אליו אשתו בלכתו ברחוב ושאלה אותו: אתם נחמן ברוך אפרים'ס? מה שלום זוגתכם ששמה כך וכך? ולא הכיר אותה כלל.

בערוב ימיו עלה לארץ הקודש והתיישב בירושלים. בעת ההיא דרו בירושלים עיר הקודש: רבי אברהם ב"ר נחמן, רבי ישראל קרדונר, רבי נתן בייטלמכר ב"ר פנחס יהושע מטשערין, רבי שמואל העשל פרידמן, רבי שמעון סליטינסקי, רבי יעקב יוסף מסטווצש, רבי נתן ב"ר נחמן – נכד מוהרנ"ת, רבי משה אקסיל, רבי משה באגמולגי, ועוד כמה יחידים מאנ"ש.

רבי שמואל העשל פרידמן מזכירו בין אנ"ש שבאו לשמחת ה'פדיון הבן' של בנו בכורו נחמן, בחודש אדר תרס"ג: "והיינו ברוך ה’ בשמחה מאוד, ורקדנו הרבה עם אנשי שלומנו, דהיינו: ר’ יעקב זעמלינסקי, ור’ אייזיק כהן, ר’ נפתלי מברדיטשוב, ר’ בנימין מברדיטשוב, ר’ שלמה וועקסליר, ר’ גָדיל, ר’ נחמן מטשערין, ר’ אהרן, ר’ אליעזר מטשערין, ואבי נרו יאיר עם אשתו וכו’. ברוך ה’ זכיתי לעשות סעודה – אשר לא עלתה על דעתי לעשות סעודה כזאת, וכל היום היינו בשמחה, וגם למדנו את ספר רבינו" (תולדות שמואל עמ' פה)

בשנת תרע"ג הדפיס רבי ישראל קרדונר בירושלים את הספר 'קיצור ליקוטי מוהר"ן השלם', שבו נכללו: 'קיצור ליקוטי מוהר"ן' שחיבר מוהרנ"ת; הוספות מהספר 'ליקוטי עצות'; הוספות מ'ליקוטי עצות מהדורא בתרא' מהרב מטשעהרין. משלושת ספרים אלו ערך וסידר כשולחן-ערוך את כל העצות היוצאים מהמאמרים הקדושים בספר 'ליקוטי מוהר"ן' לעובדה ולמעשה, עם הגהות בשולי הגיליון.

בסוף הספר צרף קונטרס בשם 'תוספת ומילואים', דברים יקרים, עמוקים ונפלאים, שחיבר רבי נחמן ב"ר ברוך אפרים דנן. בדבריו מביא כמה פעמים חידושים מהספר 'באבי הנחל' ומרוב ענוותנותו אינו מזכיר כלל שהוא בנו של בעל המחבר.

החסיד רבי אליהו חיים רוזין סיפר, שכשיצא בירושלים הספר 'פסול תכלת' מאת הגה"ק רבי מעשל גלבשטיין, נגד התכלת לציצית שנתגלתה אז על ידי הגה"ק מראדזין, ישבו לילה שלם רבי אברהם ב"ר נחמן ורבי נחמן ב"ר ברוך אפרים על הספר ועיינו בו לאמיתה של תורה, הם דנו אחת לאחת בכל ראיותיו וקושיותיו, אך לא השתכנעו מהן.

רבי נחמן ב"ר ברוך אפרים נסתלק לעולמו בא' בשבט תרע"ו, ונטמן בהר הזיתים. על מצבתו נחקק: "פ"נ ר' נחמן ב"ר ברוך אפרים ז"ל ברסלבר נ' ר"ח שבט תרע"ו ת.נ.צ.ב.ה."

ברבות הזמן נטמן לידו החסיד רבי אליהו חיים רוזין. מסופר, כי כל כך הגה רבי אליהו חיים בזיכרון התכלית, שתיכף עם בואו ארצה, פנה אל החברא קדישא ורכש לו מקום בהר הזיתים ליד מקום מנוחתו של רבי נחמן בן רבי ברוך אפרים זצ"ל, שם רצה להיטמן. מדי פעם נהג לעלות לשם, והיה שופך דמעות כמים בפרישת שיחה בינו לבין קונו ומכין עצמו היטב ליום פקודה. ובבוא יומו, זכה ונטמן לצד אותו צדיק.

real accessibility icon
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support