ראשי > תולדות חסידי ברסלב וימי זכרון > לא ידוע > רבי משה יוסף רוזנברג הי"ד

רבי משה יוסף רוזנברג הי"ד

רבי משה יוסף רוזנברג הי"ד

ב

מקום קבורתו:

נעקדה"ש בשואה האיומה

רבי משה יוסף רוזנברג הי"ד מלודז'

החסיד ר' משה יוסף רוזנברג היה מיקירי אנ"ש בלודז' שבפולין, התקרב לרבינו מתוך מסירות נפש וקבלת ביזיונות מצד סובביו. גם אחיו ר' יצחק מנדל התקרב לברסלב ועלה לימים להתיישב בארץ הקודש.

תלמיד-חכם ומתמיד עצום היה. החסיד ר' בֵּרַך רובינזון כותב עליו בזיכרונותיו: "למדן גדול שאומרים עליו שהיה בקי בכל ה'קצות' ('קצות החושן') בעל פה". בשנת תר"פ, כשנוסדה בעיירה אוסטרובצה ישיבת 'הלכתא כנחמני' לבחורי ברסלב, היה ר' משה ממייסדיה.

לימים, עבר לגור בקרקא (קרקוב). בניסן תרפ"ט התארחו אצלו ר' לייבל רוזנפלד-פרומפולר ור' שמואל הורביץ מארץ ישראל, בראותם את רב גדלו בתורה וביראה, השתוקקו להעלותו ארצה ולייסד ישיבה שבה ילמֵד ויקרב נפשות לאור רבינו. הם כתבו מכתב לאחיו ר' יצחק מנדל אשר בארץ ישראל, שהיה עוסק בצרכי ציבור:

"הנה זה כשלש שנים שנתבטלה ישיבתנו הק' אשר אורה היה הולך ואור עד נכון היום, ובעוה"ר מסיבות שונות שנסתובבו ועברו עלינו… אשר באו להישיבה הק' מארבע קצות פולין בהתלהבות עצום נורא ונשגב ועלו במספרם יותר ממאה ולמדו גפ"ת בחריפות ובקיאות. ובאמת כל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך ד'. אבל לדאבון נפשנו עלה בידנו חרס. כי ה'סוחר' הניח את עצמו לאורך ולרוחב ועלה בידו להרוס את מקור חיותנו ויהדותנו ונקודת פנימיותנו. אוי לנו מה שאבדנו בעוונינו.

"לכן הננו לדבר אליך בכפיפת ראש כאגמון, אם יש עוד זיק שביב שלהבת בלבך בחינת 'רשימו' מהעבודות אשר עבדת על ציון רבינו הק' והנורא ואף העבודות שעבדת בפולין ובארץ ישראל. זכרה נא ושים לבך היטב לדברינו אשר יוצאים ממקור לבבנו הנאנח והנדכא. כי רואים אנחנו פה מדינת גאליציא אשר לבות בני הנעורים בוער באש שלהבת י-ה באור נשגב ונחמד ובעזר ד' יתפשט האור לצדדין בכל אתר ואתר די אית בהון יהודאין ד' עליהם יחיו, דהיינו יש בעה"י אלפים ורבבות בני הנעורים המתגעגעים וכוספים ובוערים לדבר ד' באמת, רק המניעה היא כי אין להם מקום מקלט רק מסתובבים בישיבות שונות תחת זרם הרדיפות והביזיונות ונגד רוחם מוכרחים להסתיר את עצמם בפני העולם הגלוי. ואוי ואבוי לנו האיך נשא פנים בעת כזאת אשר הים סוער וזועף ואנחנו מחשים ומצאנו עוון!

"אך אחת היא בידנו לעשות, לייסד שתים שלשה ישיבות בגאליציה ובארץ ישראל לפשט ולפאר את שם רבינו הק' לכבוד השם ולרוממותו ואתה תוכל ליתן ולהניח את היסוד מצדך במה שתוכל. ואחר נראה. כי העיקר הוא ההתחלה כמו שאמר רבינו הק', ואולי כי צריכים איזה אנשים שיעסקו בעסק זה, אזי העצה היא להעלות את אחיך משה יוסף שליט"א והוא כבר יתעסק בענין הזה. ואנחנו נחלץ חושים בפולין וארץ ישראל. ונקוה כי בעזר ה' עלׂׂה נעלה וירשנו אותה… ואי"ה לא נשקוט ולא ננוח עד אשר נוציא לאור צדקת תמימותנו ונגלה את צחות נעימות ומתיקות דעת רבינו הק' יחד עם התורה הקדושה אשר תאיר בישיבתנו הק' אי"ה.

"אם זכית לראות את הנפשות היקרות המסולאים מפז שנתרכזו בלודז' באותו הזמן שהיתה הישיבה על תילה ומכונה ונהר ורחב לבבך באמת ולא זאת כמה נפשות יקרות המתרכזים עתה בגאליציע התאבים ומתגעגעים וכוספים ומשתוקקים לדבר אמת.

"הן על כל אלה הננו פונים אליך אחינו היקר שתראה ראשית כל מכוח אישיותך לקבץ איזו סכום הגון בכדי להיות יסוד מוסד לרומם דעת רבינו הק' אשר הוא כל חיותנו…" (הדבר לבסוף לא יצא לפועל)

ר' משה זכה להיות בציון רבינו הקדוש באומן ולאחר מכן חזר לפולין. כשפרצה מלחמת העולם השניה, נעקד על קידוש שמו יתברך יחד עם אלפי יהודי עירו, ה' יקום דמם.

 

real accessibility icon
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support