רבי לייב לופאטה

רבי לייב לופאטה

ב

מקום קבורתו:

"מה הנך לומד בחור'ל? הבא גמרא ונלמד יחד!" כך היה פונה ר' לייב לופאטה אל כל בחור או אברך שישב ולמד בהיכל בית מדרשנו במא"ש, פותח גמרא איפה שהלה היה אוחז וצולל לתוך הסוגיא כזקן ורגיל, מחדש חידושים ומיישר עמקים לפליאת החברותא וכל הסובבים. לא משנה באיזה מסכת או פרק, בסוגיות עמוקות בבבא מציעא או בבא בתרא, באגדות של מסכת ברכות או גיטין, תמיד הוא ידע לצטט מגדולי הראשונים והמפרשים על אתר ואף גם להוסיף חידושים מדיליה המשמחים לב שומעיהם, מתובלים במובאות מתורת רביה"ק ותלמידיו.

* * *

ר' לייב לופאטה ("ביאליסטוקער") מאנשי שלומינו בעיר 'ביאליסטוק' בפולין – ומכאן שמו – היה בעל מח חריף ושנון. עוד בבחרותו קבע אתו הגאון ר' אלחנן ספקטור ללמוד בחברותא למשך שעות ארוכות מידי יום. לימים העיד ר' אלחנן, כי ר' לייב הגיע ממשפחה יותר אמידה ואמו המסורה היתה שולחת לו ארוחות חמות להשיב את לבו לאחר שעות של עמל ויגיעה בתורה, אך ר' לייב בטוב לבו ריחם על חבריו שלא זכו לכך, והיה מתחלק אתם בארוחותיו. ר' אלחנן היה מכבדו במאד מרוב התפעלות נוכח גאונותו ואצילותו ואף הביע את רצונו להיטמן על ידו לאחר מלאות שנותיו, אלא שלבסוף לא אסתייע מילתא.

ברבות השנים עלה להשתקע בארץ הקודש וקבע את דירתו ב'בתי הורודנא' בעיר הקודש ירושלים.

מסופר כי בשנים הראשונות לעלייתו ארצה, הסתגר בעליית גג למשך עשר שנים והגה בתורה הקדושה מתוך התמדה נוראה עד שזכה לסיים את כל הש"ס בעיון.

מידי יום היה משרך את רגליו אל העיר העתיקה ללמוד בישיבת "אור הנעלם" והיה מראשוני הלומדים בה, לאחר מכן המשיך איתה בעת שקבעה את משכנה בתוככי בית מדרשנו הגדול במא"ש. במשך היום היה לו סדרי לימוד קבועים עם החסיד ר' יעקב זאב ברזסקי והחסיד ר' יצחק יונגרביץ ("פשיסחא") ללמוד את הש"ס בעיון בהתמדה עצומה.

גם בשבתות היה משתתף באופן קבוע בשיעוריו של הרה"ח ר' לוי יצחק בנדר בסיפורי מעשיות לאחר תפילת מוסף.

אנשי שלומינו, במיוחד החסיד ר' שמואל צ'ציק והחסיד ר' יצחק מאיר קורמן, היו משתעשעים עמו רבות בשיחות עמוקות בלמדנות ובפלפול בכל מכמני התורה. הוא היה לשם דבר בשל התמדתו העצומה לנצל כל רגע ללימוד ועמל התורה הקדושה בכל הכח, וכמובן שהיה גם הכתובת לכל שאלה ומראה מקום בכל מקצועות התורה.

בערוב ימיו, כאשר שכב חולה בבית החולים, הגיע אליו אחד מאנ"ש לבקרו, אך ר' לייב נענה תיכף לעומתו "הרי זה ביטול תורה מה שאתה עושה עכשיו". (מבלי להיכנס לחלק ההלכתי אודות קיום מצות ביקור חולים).

לפני פטירתו ביקש לכתוב על מצבתו כי כסף כל ימיו להגיע לציון רבינו הקדוש בעיר אומן. דבר זה בא לידי ביטוי מיוחד כאשר ר' גדליה פליער קיים את נסיעתו המפורסמת אל מעבר למסך הברזל, ר' לייב תמך בו אז בסכום כסף נאה וביקש ממנו שיאמר בשבילו תיקון הכללי על ציון רביה"ק.

* * *

ר' לייב לופאטה נפטר ביום י"ט אדר וידידו הרה"ח ר' הירש לייב ליפל טיפל בכל סדרי הלווייתו. יהא זכרו ברוך.

 

באדיבות 'מימי הנחל', בטאון חבורת האברכים דחסידי ברסלב שע"י מורשת הנחל

real accessibility icon
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support