רבי יצחק מטולטשין

רבי יצחק מטולטשין

ב

מקום קבורתו:

רבי יצחק (איצל'ה) מטולטשין – תלמיד מוהרנ"ת

היה מעיר טולטשין. בתקופת המחלוקת הקשה שעל מוהרנ"ת ואנשיו, סבל עינויים והכאות, עד שהוכרח לחדול מלנסוע לרבו מוהרנ"ת. אך מיד כששקטה מעט הסערה, חזר ונסע אליו (ימי התלאות).

בתקופה ההיא דרש מוהרנ"ת בשלומו במכתבו: "ושלום רב לכל אנ"ש באהבה רבה ורחימתן עזיזא כמאז ומקדם, כי ברית אהבתנו לא תופר לעולם. מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה וכו', אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו. ונא לכתוב לי מכל אחד ואחד… ומרבי איצי ב"ר אברהם דב".

בשנת תר"ב, כשנסע רבי נחמן מטולטשין ללמברג הרחוקה כדי להדפיס את ה'ליקוטי עצות', נחלץ מוהרנ"ת למען פרנסת ביתו של רבי נחמן ופנה בבקשה לבנו רבי יצחק ולכמה מתלמידיו, ורבי איצל'ה ביניהם, שיתמכו במשפחתו של רבי נחמן. כמו כן תמך רבי איצל'ה במוהרנ"ת עצמו ובהחזקת ה'קלויז' באומן.

בשנת תרל"ג זכה רבי איצל'ה לעלות לארץ הקודש ולקבוע את מושבו בעיר הקודש צפת, שם דרה חבורה מתלמידי מוהרנ"ת. ידידו וקרוב משפחתו, רבי נחמן מטולטשין, כתב לו:

"שלום לשאר בשרי אוהב נפשי האמיתי הרב יצחק, שקורין אותו ר' איצלי מטולטשין. היום זכיתי להתבשר אשר כבר זכה להוציא לבבו הטוב, ולבוא לארץ הקודש, טוב להודות לה'. הקוויטיל מאדעס קבלתי, וקריתי אותו היטב היטב. אשריך שזכה שיתקשרו בלבבו הדק היטב הדיבורים הטובים כל כך כל כך, כן תחיה את נפשך בהם כל ימי חייך, כאשר שמעתי מפיו של הקדוש מורי ורבי, מורנו הרב נתן, זצוק"ל 'נאהר (= רק) אזמרה וכו' און נאהר אזמרה לאלקי בעודי וכו", עד שנזכה להתעלות לכל זה באמת, יחד עם כל אחינו בני ישראל. ואי אפשר להאריך יותר. כן תחיה את עצמך בזה כל ימי חייך באריכות ימים ושנים טובות אמן סלה, אמן כן יהי רצון".

רבי נתן ב"ר יהודה תלמיד מוהרנ"ת, שעלה ארצה מספר שנים אחר כך והתיישב בטבריה, מרבה לדרוש בשלומו במכתביו שנקבצו בספר 'נתיב צדיק' ומכנהו: "אוהב נפשי, אהובי מנוער, החסיד ר' איצילי". ממכתבים אלו עולה כי כמה פעמים זכה רבי איצל'ה לנסוע מצפת לאומן, לפחות בשנים תרל"ו, תרל"ח, תרל"ט. "ידידנו ר' איצילי ני"ו שנסע למקום קודש הקדשים, ה' יתברך ינחה אותו למחוז חפצו בהליכה ובחזרה לחיים טובים ולשלום, ויפעול בגשמיות וברוחניות כאוות נפשו" (שארית ישראל, כה).

עוד הוא כותב: "ולידידי אהוב נפשי ר' איצלי נ"י, ה' יתברך ירחם עליו בזכות המסירות נפש שהיה לו במלבושים של אדמו"ר ר' נתן, וישלח לו רפואה שלמה ולזוגתו תחי' חיש מהר"; "וגם תכתבו לי מה עושה ידידי אהובי באמת אשר הציל את אדמו"ר מוה"ר נתן מחרפות וביזיונות באומאן, מו"ה ר' איצילע נ"י…" (נתיב צדיק יא, לז).

כשנפל רבי איצל'ה למשכב בשנת תרל"ט, כתב לו חברו רבי נתן הנזכר: "וגם לידידנו ר' איצלי נ"י ישלח לו השי"ת רפואה שלמה, כי אנו מתי מעט. וזכות נסיעתו על ראש השנה יעמוד לו שיאריך ימים ושנים… ותאמר לר' איצילי נ"י שיהיה חזק בביטחון שיעמוד מחולי זה, כי כך ראיתי בספר 'תולדות יעקב יוסף', ששמע ממורו, שכשאדם חזק בביטחון אין מענישין אותו; ומרבינו ז"ל גם כן שמעתי מאדמו"ר ר' נתן כעין זה".

בז' ניסן תרל"ט כתב: "החייתנו במה שכתבת לי שידידנו ר' איצלע נ"י הוקל חוליו. ה' יתברך ישלח לו רפואה שלמה ויזכה אותנו ה' יתברך כולם בכלל לקבל חג הפסח הקדוש".

real accessibility icon
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support