רבי יהודה זילברמן

רבי יהודה זילברמן

י״ח באייר תש״ח

מקום קבורתו:

ירושלים, ארץ ישראל

רבי יהודה ואחיו רבי שלמה זילברמן

מבין אנשי שלומינו שבפולין, מפורסמים האחים מלובלין, ר' יודל ור' שלמה'לֶה ממשפחת זילברמן. הם היו מהמקורבים הראשונים שזכו להתקרב לחסידות ברסלב בפולין.

הגדול מבין האחים היה ר' יודל, צדיק ולמדן, בצעירותו היה מבקר תכופות בביתו של הגאון הק' רבי צדוק מלובלין זצ"ל. באותם ימים אף זכה להשתטח על ציונו הקדוש של רבינו זצ"ל באומן. מאוחר יותר, בעקבות התקרבותו של החסיד הגדול ר' יצחק ברייטר, החלה להתגבש קבוצה ראשונית של צעירים צמאי קרבת־אלקים המוצאים רוויה במי הנחל נובע.

בין ראשונים אלו, נמנים: האחים ר' יודל ור' שלמה'לֶה; האחים ר' שמואל אלי' ור' יחזקאל מנדלאֵייל; ר' אהרן ליב ציגלמן, ר' יצחק מאיר קורמן, ור' לייביל. 7 חסידים אלו, הצטרפו לר' יצחק ברייטר במסעו השני לאוּמַן, לקראת ראש השנה תרס"ז.

* * *

לר' יודל דנן היה חלק רב בגילויָם של המראה־מקומות על "ספר המדות" שחיבר רבי צדוק מלובלין זצ"ל, על כך כותב החסיד היקר ר' יעקב דוב:

'שמעתי מפי הרב החסיד, מזקני וגדולי אנ"ש, מהמקורבים הראשונים לדרך אדמו"ר זצוק"ל בפולניה, הרב ר' יודל זילברמאן ז"ל הי"ד מלובלין, שהוא היה האיש שלקח את ה"ספר המדות" עם המראי־מקומות מהגאון הקדוש ר' צדוק הכהן זצוק"ל מלובלין בסוף ימיו להדפיסו. אבל התנה תנאי, היות שהמראי־מקומות כתובים על ה"ספר המדות" שלומד בו, על כן לא יוכל להלוותו אפילו ליום אחד, כי לא יכול להיות בלעדו, רק בעת שיביאו לו אחר  –  יתן את שלו!

כמו כן סיפר, שראה אצל הגאון הקדוש, חידושים על כל ספרי אדמו"ר זצוק"ל, אך מפני רעש המלחמה האחרונה נאבדו, ולא נודע לנו מקומם'.

* * *

בעקבות ר' יודל, התקרב גם האח הצעיר, מבקש ה', ר' שלמה'לֶה, לחסידות ברסלב, וברבות הימים, בשנת תרפ"ג, זכה לעלות ראשונה לארץ־ישראל.

בספר 'ימי שמואל', מסופר על שמחת 'פדיון־הבן' שערך ר' שלמה'לֶה, בחודש אייר תרפ"ד, ב'בבית מדרשינו במאה שערים'.

בשנת תרצ"ז, זכה גם ר' יודל לעלות לארץ, עלייתו היתה רצופה בניסים ונפלאות, והיא מתוארת בארוכה במכתביו של החסיד הגדול ר' אהרן לייב ציגלמן.

במאורעות הדמים של שנת תש"ח, ביום חמישי, ל"ג בעומר, נהרג ר' יודל עם זוגתו, מפגיעת פגז אויב, בשכונת 'מאה שערים' בירושלים, הי"ד.

באותו יום כואב, בעברו ב'מחנה יהודה' בירושלים, נהרג גם האח ר' שלמה'לֶה, אף הוא מרסיסי פגז שפגע בו, הי"ד.

הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו

ת. נ. צ. ב. ה.

real accessibility icon
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support