רבי יהודה אליעזר

רבי יהודה אליעזר

ב

מקום קבורתו:

לא ידוע

ר' יהודה אליעזר, היה מתלמידי רביז"ל שנתקרב אליו בסוף ימיו.

לדבר עם מוהרנ"ת

ר' יהודה אליעזר נתקרב לרבינו ז"ל בסוף ימיו, והתחיל להתוודות לפני רבינו ז"ל. ובאותו העת לא היה נוהג עוד רבינו ז"ל לשמוע 'וידוי דברים' מהטעמים הכמוסים אתו, אבל ר' יהודה אליעזר הנ"ל לא ידע מזה, והתחיל להתוודות, והפסיק אותו רבינו ז"ל, והודיעו שאין נוהג כעת בזאת ההנהגה, רק מאחר שכבר התחיל קצת להתוודות, אמר לו קצת תיקונים, ועל השאר ציווה עליו לדבר עם מוהרנ"ת ז"ל (ובצורה כללית, ולא לפרט לפניו את החטאים).

"בכל הבטה איטיב לך"

והשעה הזאת שנתוודע עם רבינו ז"ל הייתה קודם סעודתו, וצוה עליו רבינו ז"ל שיסעוד אתו יחדיו, ואמר לו רבינו ז"ל: בכל הבטה והבטה שאביט עליך איטיב עמך (וועל איך דיר א טובה טאן). ועוד יש בזה קצת דיבורים, ומאהבת הקיצור קצרתי (כוכבי אור שיחות וסיפורים אות נ"ו, ושיש"ק ח"ה אות קס"א).

עזר להדפסה

בשנת תקע"ד נכנס לעיר ברסלב לדור סמוך למוהרנ"ת ז"ל, ואז בא ר' יהודא אליעזר לעזור להדפסת והפצת ספרי רביז"ל, ובפרט הספר הק' סיפורי מעשיות, כמ"ש בימי מוהרנ"ת וז"ל: "בשנת תקע"ד בין יום כיפור לסוכות קניתי ביתי בישועתו הגדולה ית"ש לנצח וכנ"ל. ובאותה השנה נכנס להכפרים דפה אחד המיוחד מאנ"ש שהכיר קצת את רבינו ז"ל בסוף ימיו, אבל עדיין לא ידע ממנו כלל, מחמת שזה האיש היה רך בשנים מאד. וכשנכנס לאחד מהכפרים דפה כנ"ל נתקרב אלי, ונתתי לו להעתיק כמה כתבים מעסקי שיחותיו הקדושים ומהמעשיות, כי אז לא נדפסו עדיין. ודיברתי עמו הרבה ועוררתיו משנתו בעז"ה. ואחר כך אחר איזה שנים נסע עמי לארץ ישראל, וכל זה היתה צמיחת ישועה להדפסת המעשיות ולשאר עניינים, כאשר מתנוצץ בלבי בעז"ה" (ימי מוהרנ"ת ח"א אות צ"ג).

הנסיעה לארץ ישראל

ר' יהודה אליעזר היה מלווהו של מוהרנ"ת בנסיעתו לארץ ישראל, כמבואר באריכות בספר ימי מוהרנ"ת וז"ל: "ובאותה השנה היא שנת תקפ"ב נסעתי לארץ ישראל עם ר' יהודא אליעזר הנ"ל, וזכיתי להיות על אדמת הקודש, וחזרתי משם באותה השנה" (ימי מוהרנ"ת ח"א אות צ"ט) וכן מבואר הרבה בכל הספר ימי מוהרנ"ת ח"ב ממנו, עיי"ש באריכות.

תיקונו להיות בארץ ישראל

וז"ל מוהרנ"ת: "ויהי היום בשנת תק"פ סמוך לפסח קודם ראש חודש ניסן, נתיישבתי לדבר עם חברי ר' יהודה אליעזר מזה, והמתקתי עמו סוד יחדיו שיסע עמי יחד לארץ ישראל, כי מקודם ידעתי שגם לר' יהודא אליעזר יש לו כיסופין לבוא לארץ ישראל, וגם סיפר לי שפעם אחת חלם לו שהיה לפני רבינו ז"ל, ודיבר עמו מה שצריך, ואמר לו רבינו ז"ל שתיקונו הוא שיהיה בארץ ישראל, ועל כן נתרצה עמי ר' יהודה אליעזר הנ"ל ברצון שלם שיסע עמי יחד לארץ ישראל ושיתן לי עשרה אדומים על הוצאות בשבילו לפחות, וביקש אותי מאד מאד שלא אקח אחר ולא אסע בלעדו, ודבריי עם ר' יהודא אליעזר אז היה באופן זה" וכו', עיי"ש (סי' י')

[והרוצה לדעת כל הפרטים איך שנסע עם מוהרנ"ת, וזכה להיות עמו בארץ ישראל ולבוא בחזרה, יעיין שם בימי מוהרנ"ת ח"ב].

 

נלקט ונערך ע"י הרה"ח ר' נחמיה שווארטץ שליט"א, מחבר "אוצרות עלים לתרופה" ועוד, פורסם בעלון "קרני אור", ומובא כאן באדיבותם.

real accessibility icon
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support