רבי אברהם שטרנהרץ

רבי אברהם שטרנהרץ

כ׳ באלול תשט״ו

מקום קבורתו:

הר הזיתים, ארץ ישראל

החסיד המופלא ר' אברהם שטרנהרץ

רבי אברהם שטרנהרץ נולד לאביו ר' נפתלי הירץ בן ר' שכנא בנו של מורינו רבי נתן, כן היה נכד מוהרנ"ת מצד אמו, היא בתו של רבי נחמן מטשערין ולמעלה בקודש רבי אהרן מברסלב, תלמיד רבינו.

מנעוריו יקדה בקרבו של ר' אברהם שטרנהרץ אהבת התורה, בהגיע מועד נישואיו, בגיל שש עשרה נותרו לו מספר דפים לסיום הש"ס, המתינו לו איפה עד שיסיימם, ובו ביום נערכה חופתו, בצעירותו נסמך להוראה ע"י יותר ממאה רבנים ביניהם כמה מגדולי הדור, ומאוחר יותר שימש בדיינות בקרימנשטוק ובאומן.

בהיותו בטשערין, היה תקופה מסוימת מלמד דרדקי באותם ימים נפלו רבים ברשת ההשכלה שראשיתה הייתה- הפרדת דברי חז"ל מהתורה הקדושה, אחד מנגידי העיר פנה אליו בבקשה שילמד את בנו חומש, אולם ללא פירוש רש"י והמדרש, והוא ישלם לו על כך טבין ותקילין, ר' אברהם שטערנהארץ, שדברי סבו מוהרנ"ת על הסכנה האיומה הטמונה בשיטה זו – חקוקים היו בעצמותיו, דחה על אתר את ההצעה בשתי ידיים.

הוא נתברך בזיכרון דקדושה, והיה כלי מלא מכל מכמני התורה נגלה ודרש, בתורת הסוד, את כל אלה היה מבאר על יסודות דברי רבינו ומוהרנ"ת, שגם ספריהם הקדושים היו שגורים על פיו, וכשהיה לומד את דבריהם ברבים, כשעיניו עצומות, היו השומעים חשים חיות עצומה מדבריו שלא נמוגה זמן רב…

בנוסף, ניחן בקול ערב, ותפילותיו היו כבן המתחטא לפני אביו, בגיל עשרים ושתיים מינהו סבו הרב מטשערין ורבי אברהם דב נכד רבינו לבעלי תפילה בקיבוץ בראש השנה באומן, בתפקיד נשגב זה שימש כחמישים שנה, ולאחר עלותו ארצה עוד כעשרים שנה, תפילתו שהיתה בנעימות נפלאה, מתובלת בדמעות רבות – חדרה ללב שומעיה, ולא מעט בעלי – תשובה נעשו בזכותה.

במשך ימי נעוריו זכה להסתופף רבות במחיצת תלמידי מוהרנ"ת המובהקים כרבי נחמן מטולטשין, רבי משה ברסלבר, רבי אפרים בן רבי נפתלי, סבו הרב מטשערין, ועוד, וכן דודי אביו – בני מוהרנ"ת, באותם ימים בצלם של אנשי אמונה ודעת אלו ניצתה שלהבת רבינו בלבו הטהור, ולימים העלה על הכתב שיחות וסיפורים ששמע מפיהם על רבינו ותלמידיו בספרו "טובות זיכרונות" (אשר כעדותו בהקדמה הינו רק חלק קטן ממה ששמעו אזני)

החסיד הגדול רבי אברהם בן ר' נחמן מטולטשין נהג להתאכסן אצלו בכל פעם שבא לבקר בטשערין, באחד מביקוריו הראה לו את כתבי חידושיו על ליקוטי מוהר"ן וביקש ממנו לחוות דעתו מה ראוי לבוא לדפוס, ר' אברהם סידר את חידושיו על התורות א' עד ח' ואותם הדפיס רבי אברהם בן רבי נחמן.

למרות גדלותו בתורה ועבודת ה' לא חס ר' אברהם שטרנהרץ על כבודו, ולאחר שנוסדה ישיבת "אנשי מעמד" באומן על ידי רבי ישראל קרדונר, היה ר' אברהם הולך מידי יום שישי עם חבירו רבי מורדכי שו"ב לאסוף צדקה עבור אנשי שלומינו העניים, עד שרבים כינוהו "אברהם איש החסד". בחודש אדר תרצ"ו עלה להתיישב בארץ ישראל, בבואו הביא עמו את כל אוצרות – הרוח וליבה את אשו של רבינו בקרב מקורבים חדשים. בכ' באלול תשט"ו, השיב נשמתו הזכה ליוצרו, למרבה הפלא אחז בסדר לימודו בשולחן ערוך בסימן צ"ג כמניין שנותיו, בהלוויתו הניחו על ליבו ספר "ליקוטי מוהר"ן" לאמר: קיים ולימד זה מה שכתוב בזה.

אישור עליה לארץ להרה"ח רבי אברהם שטרנהרץ
real accessibility icon
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support