ראשי > תולדות חסידי ברסלב וימי זכרון > לא ידוע > רבי אברהם בער – נכד רבינו

רבי אברהם בער – נכד רבינו

רבי אברהם בער – נכד רבינו

ב

מקום קבורתו:

המכונה: רבי אברהם בער'ניו

היה זה כשהתאבלו הצדקת אדל בת רבינו ובעלה רבי יוסק'ה על בנם הקטן שהלך לעולמו. בא רבינו לנחמם, ובין דברי התנחומים אמר להם: "העולם עוד יקנאו בבניכם ובבני בניכם" ובפנותו אל חתנו, אמר: "עוד תזכו לבנים". ואז הסב פניו לעבר בתו והוסיף: "ולבני בנים" – – –

עוד מסופר, כי רבינו נוהג היה להתארח אצל בתו אדל ב'אחרון של פסח', והיא היתה מכבדת אותו במרק עם שני קניידלאך (כופתאות). מכיוון שעדיין לא זכתה לילדים בני קיימא, בירכה רבינו: "עוד תזכי לשני ילדים שהעולם יקנאו בך בגינם".

וכך היה. לימים נולד להם בן, הלא הוא החסיד הגדול רבי אברהם-בער, שנקרא על שם אבי אביו – רבי אברהם דב אב"ד חמלניק. אחריו נולדה בת, היא הצדקת רבקה מרים. רבי יוס'קה נפטר לאחר מכן, ומרת אדל זכתה לראות גם נכדים, כדברי רבינו.

בהגיעו לפרקו, נשא רבי אברהם בער את בתו של הגביר משה חינקעס. אך לאחר שחותנו הפך למתנגד גדול בעקבות נישואיו השניים עם זוגתו שהשתייכה לחוג המתנגדים – נאלץ רבי אברהם בער לתת לאשתו גט פיטורין.

כשהגיע הדבר לאוזני הנגיד רבי בער מטשעהרין, מתלמידי רבינו, קפץ על המציאה כמוצא שלל רב; רבי בער וזוגתו הצדקנית, שזכו לילדים על ידי עצת רבינו (כמובא בכוכבי אור, אנשי מוהר"ן, כא) השתוקקו להשיא את בתם לאוצר כלי חמדה זה, וגמרו אומר לתת עבור כך מחצית רכושם בתור נדוניה. ואכן, ההתקשרות קמה והיתה.

צדקותו ויראתו של רבי אברהם בער, האירו מעל פניו. חביב היה על כל מכריו. היה תלמיד וידיד קרוב למוהרנ"ת ותמך בו מממונו, ואף עורר אחרים לתמוך בו. כמו כן סייע בידו בכל עניני רבינו הקדוש; ההדפסה, אחזקת ה'קלויז' באומן ועוד. במכתביו, מזכירו מוהרנ"ת רבות:

"פרישת שלום להצדקת מרת אדיל שתחיה, בת אדמו"ר זצוק"ל… בנכם רבי אברהם בער שיחיה היה עמי פה על שבת העבר, וגם רבי אבילי נ"י, והיום נסעו לביתם לשלום. ברוך ה', הוא משתוקק מאוד לעבודת ה' יתברך" (בתרגום ללשוה"ק).

עוד כותב מוהרנ"ת לרבי נפתלי:

"הצדקת מרת אדיל תחיה ובנה הוותיק מורנו הרב אברהם בער שיחיה המתפלל בכוונה, ובתה רבקה מרים שתחיה, פורסים שלומכם".

אחרי הסתלקות מוהרנ"ת, היה נוהג תלמידו רבי משה ברסלבר ללכת לבית רבי אברהם בער, ולדבר עמו ממוהרנ"ת. פעם אחת, בבואו לביתו לא מצאו והתכוון ללכת, אך החותן, רבי בער מטשעהרין, שהיה בבית, אמר לו: "דבר אתי". השיב לו רבי משה: "אתם מתלמידי רבינו, וכי אני יודע לדבר אתכם?!" אמר לו רבי בער: "האמן לי כי אתם יודעים מרבינו על-ידי רבי נתן, יותר ממה שאנחנו יודעים מרבינו על ידי רבינו בעצמו" – – –

רבי אברהם שטרנהרץ, שגדל בבית זקנו רבי נחמן מטשעהרין אחרי שנתייתם בילדותו מאמו, סיפר, כי זקנו ציווה עליו: "אל תלך לסעוד אצל אף אחד שיזמינך לביתו, רק אם יזמינך לסעודה רבי אברהם בער'ניו, תוכל לאכול אצלו". פעם הזמינו רבי אברהם בער לאכול, ראה רבי אברהם, שהיה ילד בן תשע, כיצד אוכל רבי אברהם בער בדביקות נפלאה, ולפני כל כף שהכניס לפיו, הרים עיניו למעלה בהשתוקקות גדולה לבורא. כך, כל במשך הארוחה. אז ראה והבין מהי אכילה בקדושה. כשחזר לבית זקנו וסיפר לו את שראה, אמר לו הרב מטשעהרין: "לכן ציוויתיך לבלי לאכול כי אם אצלו – כדי שתראה כיצד יהודי אוכל".

רבי נחמן מטולטשין תלמיד מוהרנ"ת, אמר פעם: "העולם חושבים שהצדיקים הנסתרים הם חוטבי העצים או שואבי המים, אולם באמת, אפשר להיות כרבי אברהם בער'ניו שלנו (שהיה עשיר מופלג) ובכל זאת להיות מהל"ו צדיקים"

בבעלותו של רבי אברהם בער היו יערות רבים, הוא העסיק כמה מאנ"ש בתור שומרי יערותיו, וכך יכלו לעבוד את ה' מחוץ לישוב, עד שזכו למעלות רמות ונפלאות.

נפטר בשנות התר"מ.

real accessibility icon
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support