האם מותר לפתוח חנות וירטואלית בחברות כמו אמזון או באי ביי. החנות פתוחה כל הזמן כולל שבתות וחגים. נראה לי שאסור

פתיחת חנות באתרים אי ביי ודומיהם, כאשר האתר פתוח בשבת יש בכך איסור של הנאה ממעשה שבת או בעברית קלה הנאה מחילול שבת ואיסור נוסף של לפני עוור לא תתן מכשול.
ויש כאן פגיעה בשבת קודשינו, ולשמור על קדושת השבת במרחב הציבורי חשוב לעין ערוך. אותו הדין מכונות משקאות במקומות ציבוריים שלא שומרים שבת זהו איסור כמוזכר לעיל, ונדרש לסוגרם לפני שבת.
כפתרון ניתן לסגור את האתר ביום שבת בלבד.