שיערוי תורה בחולון

מבוסס על "לוח ברסלב" בהוצאת "אוצרות ברסלב"
ליקוטי מוהר"ן: הוא סדר העמוד היומי שנלמד ע"י כלל חסידי ברסלב בשנים האחרונות.
ליקוטי הלכות: סדר לימוד בספר ליקוטי הלכות. כעת לומדים את הכרך הראשון בחלק "אורח חיים"
ליקוטי תפילות: שני קטעים ליום לפי הוצאת "תורת הנצח".
שיחות הר"ן: סדר הלימוד שהוכרז על ידי רבני ברסלב בשאר ספרי ברסלב.
תהלים: חמישה פרקים ליום. האומרים לפי סדר זה מסיימים אחת לחודש את התהלים.
משנה: שתי משניות ליום.
הלכה: סדר לימוד בשולחן ערוך.
תלמוד בבלי: סדר הדף היומי