רמזי המעשיות

ראשי > ספרי ברסלב > רמזי המעשיות

רמזי המעשיות

רמזי המעשיות

כ״ג באדר א׳ תשע״ט

ביאור על הספר סיפורי מעשיות הודפס לראשונה בלבוב תר"ן פירוש על ספר סיפורי מעשיות. רמזים על כל מעשה, על מה הדברים מרמזים. ויסודתם בהררי קודש, בזוהר הקדוש ותיקונים וכתבי האריז"ל, וגם לבאר את מוסר ההשכל היוצא ממעשיות אלה לפי פשוטם של דברים.  

ביאור על הספר סיפורי מעשיות

הודפס לראשונה בלבוב תר"ן

פירוש על ספר סיפורי מעשיות. רמזים על כל מעשה, על מה הדברים מרמזים. ויסודתם בהררי קודש, בזוהר הקדוש ותיקונים וכתבי האריז"ל, וגם לבאר את מוסר ההשכל היוצא ממעשיות אלה לפי פשוטם של דברים.

 

Page Reader