ימי התלאות

ראשי > ספרי ברסלב > ימי התלאות

ימי התלאות

ימי התלאות

כ״ג באדר א׳ תשע״ט

סיפור הרדיפות שעבר רבי נתן בשנות המחלוקת הגדולה הודפס לראשונה בשנת תרצ"ה כחלק חמישי לספר 'כוכבי אור' קונטרס ובו סיפורי התלאות שעברו על מוהרנ"ת ועל חסידי ברסלב בשנות המחלוקת הגדולה – תקצ"ה-תקצ"ח. בסופו מצורף לקט השמטות מהספרים חיי מוהר"ן וימי מוהרנ"ת.

סיפור הרדיפות שעבר רבי נתן בשנות המחלוקת הגדולה

הודפס לראשונה בשנת תרצ"ה כחלק חמישי לספר 'כוכבי אור'

קונטרס ובו סיפורי התלאות שעברו על מוהרנ"ת ועל חסידי ברסלב בשנות המחלוקת הגדולה – תקצ"ה-תקצ"ח. בסופו מצורף לקט השמטות מהספרים חיי מוהר"ן וימי מוהרנ"ת.

Page Reader