באבי הנחל

ראשי > ספרי ברסלב > באבי הנחל

באבי הנחל

באבי הנחל

כ״ג באדר א׳ תשע״ט

ביאור על ליקוטי מוהר"ן שחיבר רבי ברוך אפרים חלק קטן הודפס בלעמבערג (לבוב) תרל"ו, בשלמות נדפס הספר לראשונה בלעמבערג (לבוב) תרצ"ז עם הספר פרפראות לחכמה ביאורים על כמה מאמרים מליקוטי מוהר"ן. מפרש עומק דברי ר' נחמן, עליו בנה ר' אברהם ב"ר נחמן חזן מטולטשין יסודותיו בספר ביאור הליקוטים.

ביאור על ליקוטי מוהר"ן שחיבר רבי ברוך אפרים

חלק קטן הודפס בלעמבערג (לבוב) תרל"ו, בשלמות נדפס הספר לראשונה בלעמבערג (לבוב) תרצ"ז עם הספר פרפראות לחכמה

ביאורים על כמה מאמרים מליקוטי מוהר"ן. מפרש עומק דברי ר' נחמן, עליו בנה ר' אברהם ב"ר נחמן חזן מטולטשין יסודותיו בספר ביאור הליקוטים.

Page Reader