פרשת וישלח

כ״ט בתמוז תשע״ט

לקט הארות וביאורים נפלאים ממעיינו העמוק של רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב מלוקטים מספריו הקדושים ומספרי תלמידו הגדול רבי נתן מברסלב, לפרשת השבוע: פרשת וישלח (פרשת השבוע)

הַיְלָדִים אֲשֶׁר חָנַן אֱלֹהִים אֶת עַבְדֶּךָ (בראשית לג, ה) כִּי חַנַּנִי אֱלֹקִים וְכִי יֶשׁ לִי כֹל (בראשית לג, יא)

התפללת? ביקשת? אתה רוצה שיתקבלו התפילות! כעת עסוק בתורה, כי על ידי לימוד התורה מתקבלות כל התפילות והבקשות, כי התורה מעלה חן על לומדיה כמו שאמרו חז"ל (עירובין נד:) כך שהתפילות והבקשות גם הן מוצאות חן בעיני הקב"ה ומתקבלות.

כך שיעקב איבנו שעסק בתורה כמו שכתוב עליו "איש תם יושב אוהלים" ותרגומו בית אולפנא [-בבית המדרש], לכן זכה לחן והתקבלו כל בקשותיו "כי חנני אלוקים וכי יש לי כל"!

(ליקוטי מוהר"ן ח"א א)

"וְיַעֲקֹב נָסַע סֻכֹּתָה וַיִּבֶן לוֹ בָּיִת" (בראשית לג,יז)

אמרו חז"ל (סוטה יא) כל העוסק בבנין מתמסכן [- נעשה עני] כי כשבונה בית מחזק את האחיזה שלו בעולם הזה ומגדיל את המציאות החומרית שלו, דבר שעלול להביא אותו לגאווה או לרדיפת מותרות וחומרנות, כדי למנוע מצב זה עליו להתחזק דווקא אז בידיעת ה' ובקרבתו ואז לא יזיק לו בנין הבית, אדרבה יתקיים בו בחכמה יבנה בית ובתבונה יתכונן (משלי כד).

מצוות סוכה סגולתה להקנות לאדם חכמה ובינה כמבואר בתיקוני זוהר (ג.) שמידת הבינה מכונה אמא דמסככא על בנין, לכן על ידי קיום מצווה זו כראוי יזכה לדעת ויוכל לבנות בית בלא חשש.

והוא שכתוב ויעקב נסע סוכותה – ויבן לו בית שעל ידי מצוות סוכה בנין הבית יהיה כראוי.

('ליקוטי מוהרן' ח"א רסו)

וַיָּבֹא יַעֲקֹב שָׁלֵם עִיר שְׁכֶם… וַיִּחַן אֶת פְּנֵי הָעִיר (בראשית לג יח)

אמר רב מטבע תיקן להם, ור' יוחנן אמר מרחצאות תיקן להם (שבת לג:)

כשמשאו ומתנו של אדם באמונה, שנזהר מכל שקר ורמאות, הוא זוכה לאמונה שלמה ובטחון חזק בהקב"ה שיתן לו את פרנסתו בעתה בלא טרדות ודאגות כמו שכתוב בזוהר (בלק קצח:) שעל ידי אמת זוכים לאמונה, ועליו נאמר "ברכת ה' היא תעשיר, לא יוסיף עצב עמה" (משלי).

אולם כשאין משאו ומתנו באמונה, הוא פוגם באמונה ונדמה לו שרק חריצותו והשתדלותו הם אלו שיביאו לו את הפרנסה, כך שכל ימיו הוא דואג וטורח ומתייגע כדי להתפרנס ועליו נאמר "בעצבון תאכלנה".

והוא מה שאמרו חז"ל על יעקב שהגיע לשכם ש"מטבע תיקן להם" ו"מרחצאות תיקן להם", כי יעקב אבינו מידתו אמת כמו שכתוב "תתן אמת ליעקב", ועל ידי האמת תיקן את ה"מטבע" את המשא ומתן שיהיה באמת ובאמונה, שעל ידי זה זוכים לאמונה ולביטחון בה' וניצולים מההרגשה של כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה שהיא פגם באמונה, והיינו "מרחצאות תיקן להם" ללמד שתיקן את האמונה בה', כי חז"ל אמרו על הפסוק "ותרד בת פרעה לרחוץ" שנתגיירה ונטהרה מהעבודה זרה, שעל ידי תיקון המטבע רוחצים ונטהרים מפגם האמונה.

('ליקוטי מוהר"ן' ח"א כג, ג)

גולשים צפו גם ב:

real accessibility icon
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support