ראשי > מאמרים בתורת ברסלב > עוד חמישה רובלים

עוד חמישה רובלים

כ״ח באייר תשע״ט

"קח בבקשה עוד חמישה רובלים", הדהד מאחוריו קולו של ר' אבאל'ה. ושוב הוא פונה אל היציאה, כששפתיו ממלמלות תודות וברכות ושוב הוא שומע מאחוריו את קריאתו של בעל הבית: הרי לך עוד חמישה רובלים… וכך נשנה הדבר שוב ושוב, ולא יצא זה מפתח בית רחב ידים זה, עד שהיה בידו מלוא סכום חובו… (חינוך)

"הרי לך חמישה רובלים"

אי שם בטשהרין הרחוקה, שכן ביתו הרעוע והמט ליפול של ר' פינחס יהושע, מיחידי הסגולה בחבורת העובדים, די בכך לכשנמדוד את דמי השכירות החודשיים המועטים אותם הוא משלם על ביתו: סך חמש קופיקות, בכדי להיווכח עד כמה היתה בקתתו עלובה ודלה. אולם גם סכום פעוט זה לא היה תחת ידו, וחובו הצטבר ותפח מחודש לחודש ומשנה לשנה, והגיע לסכום של שלושים וחמש רובלים טבין ותקילין.

לאחר איומים והתרעות חוזרות ונשנות של בעל הדירה, קם ר' פינחס יהושע ועשה מעשה, ופנה אל עבר ביתו של נגיד אנ"ש באומן, ר' אבאל'ה הנודע בצדקותיו ובטוב ליבו. עושה ר' יהושע את דרכו חדר לפנים מחדר בטרקלינו של העשיר, עד אשר עומד הוא מול ר' אבאל'ה, ופורש לפניו את אשר על ליבו ומבקש את עזרתו, "הא לך חמישה רובלים", מפטיר לעומתו בטוב ליבו בעל הצדקה, והנותר החסר יוסיפו לך שאר נדיבי אנ"ש שיחיו.

בפה מלא ביטויי הכרת הטוב, נוטל חמשת הרובלים, ופונה הוא אל הדלת בדרכו החוצה, כשלפתע מהדהד מאחוריו קולו של רבי אבא'לה, בבקשה קח עוד חמישה רובלים. שוב הוא פונה אל הדלת, כששפתיו ממלמלות תודות וברכות, אך מה היתה גודל פליאתו לשמוע שוב את קריאתו של בעל הבית, הנה לך עוד חמישה רובלים… וכך נשנה הדבר שוב ושוב, ולא יצא זה מפתח בית רחב ידים זה, עד שהיה בידו מלוא סכום חובו, סך שלושים וחמש רובל כסף עובר לסוחר…

כאשר היו אנשי שלומינו מספרים עובדה נאה זו, היו מוסיפים שלא בפעם אחת בא לו לאדם הנצחון במלחמת היצר. צריכים להתגבר במעט, ושוב להתגבר עד אשר משיגים את היעד הנכסף.

"אי אפשר לבקש מהילד להרים את הסלע בפעם אחת"

לא פעם מצפים הורים או מורים מילד שיתקדם בדיוק בהתאם לתוכניתם שתוכננה מראש, להצליח מיד ולהיות כליל השלימות. אולם אסור לשכוח את הכלל "חנוך לנער על פי דרכו", לפי תכונותיו ויכולותיו הוא, על ההורים והמורים לצעוד תדיר בזהירות ובחכמה בשדה החינוך, שהרי אי אפשר לבקש מהילד להרים את הסלע בבת אחת…

וכה דבריו הבהירים והברורים של רבינו הקדוש בשיחות הר"ן (שיחה כז): "אף על פי שהאדם צריך להיות זריז גדול מאוד מאוד בעבודת ה', להזדרז מאוד בכל עת ובכל שעה לעשות הרבה בעבודת ה', כי עיקר הוא העשיה, אף על פי כן אל תהי נבהל מפני זה לאמור מתי יוכל לקיים אחת מהנה מכל העניינים הללו, מכל שכן כולם? כי צריך לבל יהיה מבוהל לחטוף הכל בבת אחת, רק לילך בנחת בהדרגה מעט מעט, ולא שהיה מבוהל ומבולבל שרוצה לקיים ולחטוף הכל בבת אחת, ומחמת זה נתבלבל לגמרי, כמו שיש בשריפה ח"ו שמחמת הבהלה חוטפין מה שאין צריכין, רק צריך לנהוג בהדרגה ובנחת מעט מעט".

ואם דברים הללו אמורים בכלליות עבודת האדם, בודאי שהם נצרכים ביותר בהנחלת ערכי החינוך, שעיקר יסוד הצלחתו הוא בעידוד והערכה הניתנים לילד על כל התקדמות ופעולה טובה. אפילו אם בעיני ההורים הם נראים כקטנים וכחסרי ערך, שהרי לא כך הם בשביל הילד, עבורו לעתים מדובר בהרבה ואפילו הרבה מאוד.

לא, אין צורך – ואף אסור – לשכוח את המטרה והיעד הסופיים, אין לוותר על דרישתינו ממה שעצבנו לילד, אך עם כל זאת לא לשכוח את הדרך והנתיב, כי הרי בסופו של דבר התגבר רבי אבא'לה ונתן את כל השלושים וחמשה רובלים, וזאת בתכסיסי המלחמה, בעוד התגברות ובעוד כפיה קטנה של היצר עד הגעה למטרה.

בהפנמת מסר זה, בראש וראשונה להורים ולמחנכים, ובמדה נבונה ומשכלת בהנחלתם לבנים, השתילים הרכים, נזכה בעזרת השם יתברך לראותם מתקרבים ומתקדמים ליעד ולמטרה הנכספת ונזכה לרוות מהם רק נחת כל הימים.

גולשים צפו גם ב:

real accessibility icon
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support