ראשי > מאמרים בתורת ברסלב > סגולה עוצמתית

סגולה עוצמתית

ז׳ בתמוז תשע״ט

גם כאשר הגוף מותש וגם הלימוד הפשוט קשה כל כך; כאשר הדאגות מקיפות והריכוז כל כך רחוק; כאשר הנטייה הטבעית מושכת ללמוד מבלי להבין היטב ולהסתפק בלימוד שטחי – בכל המקרים האלו עומד לפנינו 'מכרה זהב' של עמל התורה; כל התאמצות, כל התגברות, פותחת שערים לישועות מופלאות ברוחניות ובגשמיות

סגולה כה זמינה ועוצמתית

הוא כל כך היה רוצה להתגבר, לשבור את המאוויים השפלים, אבל בכל פעם הוא נופל שדוד במכמורתו של היצר, נדמה לו שהוא כמו שבוי – – –

הוא יודע מה עליו לעשות במצבים כאלה, כבר שמע רבות איך שצריך לפעול במקרים הללו, הוא היה רוצה כל כך להתחיל להשתנות לטובה – אבל כמו חומה בצורה מקיפה אותו – – –

הוא חש לכוד גם בגשמיות – אם רק היה ביכולתו לגמור את החודש כמו בן-אדם, אם המצוקות הכספיות היו מרפות מעט… הוא הרי לא מבקש מותרות, אלא את ההכרחי בלבד…

איך יוצאים מזה?

* * *

זה כל כך פשוט, כל כך קרוב, ודווקא משום כך – כל כך רחוק:

לימוד תורה!

המתנה הנפלאה הזאת ניתנה לנו מאת ה' ברוב אהבתו – "אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת, תורה ומצות חוקים ומשפטים אותנו למדת" – – –

חמדה גנוזה שניתנה אך ורק לנו בני ישראל; "לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום" – – –

המוח לא תופס את עוצמת המתנה הזאת, מצווה אחת שעולה במעלתה על קיום כל המצוות! כך כותב רבינו בספר המידות: "הֶרגל הלימוד – הוא עולה למעלה על קיום כל המצוות"! פעם אחרת "הפליג מאוד לפני רבי נתן בעוצם כוח התורה להוציא את האדם מכל מיני טינופת, ואמר לו: 'וכי יודע אתה את כוחה של התורה?!' "; וכה אמר רבינו לאברך אחד ששקד על תלמודו: "שפתיך לא ישבותו; התורה משיבה את הנפש, היא מחזקת; התורה מעשירה" – – –

ואם כך בלימוד גרידא – קל וחומר בלימוד מתוך יגיעה ועמל, לימוד שכזה מזכך ומטהר פי כמה וכמה, עד אין שיעור; לימוד כזה גם מביא השפעות גשמיות פי כמה וכמה – כך אנו לומדים בפרשתנו: "אם בחוקותי תלכו" – שתהיו עמלים בתורה – "ונתתי גשמיכם בעתם… וציויתי את ברכתי"!

העמל אמור לכל אחד לפי מדרגתו, כי כל אחד יכול לעמול על כך שתורתו תהיה נקייה מכל 'פנייה' אישית והלימוד יהיה 'לשמה', לא למטרת כבוד והתייהרות (לקוטי הלכות, ת"ת ג).

גם כאשר הגוף מותש וגם הלימוד הפשוט קשה כל כך; כאשר הדאגות מקיפות והריכוז כל כך רחוק; כאשר הנטייה הטבעית מושכת ללמוד מבלי להבין היטב ולהסתפק בלימוד שטחי – בכל המקרים האלו עומד לפנינו 'מכרה זהב' של עמל התורה; כל התאמצות, כל התגברות, פותחת שערים לישועות מופלאות ברוחניות ובגשמיות.

ואם כך הוא העמל בכל חלקי התורה – על אחת כמה וכמה העמל בהבנת תורת הצדיק! הרי תורתו של רבינו הקדוש היא סם מרפא מיוחד לתחלואי דורנו ובה טמונות הארות לכל מחשכי ימינו. תלמידיו הקדושים העידו שעיקר הסגולה שנאמרה על עמל התורה כתבלין נגד היצר, גנוז בעמל תורתו של רבינו.

* * *

חג מתן תורה בפתח, היום בו יוכרע דינו של כל אחד כמה סייעתא דשמיא יקבל להצלחתו הרוחנית בכל השנה.

אין ספק שהחלטה שלנו לעמול יותר בתורה, תבטיח לנו שנה רוחנית יותר, שנה שבה המפריעים הגשמיים לא יסירו אותנו מחיי הנצח; והרי כך הובטחנו: "כל המקבל עליו עול תורה – מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ".

כל אחד לפי מצבו ויכולתו, אם יקבל על עצמו עול לעמול, יסולקו מאליהן כל אותן חומות שעומדות בדרכו ויסללו בפניו את הדרך לעלות.

הבה נתעלה על כל צמצומי הנפש העומדים בדרכנו, נזכור את השכר המופלא הטמון ביגיעת התורה, ונתגבר על כל הדברים מדומים שמערימים קשיים על כל רצון ללמוד. נעשה הכל כדי לזכות לעמל התורה – למען חיינו הנצחיים!

גולשים צפו גם ב:

real accessibility icon
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support