ראשי > מאמרים בתורת ברסלב > מעלת ההתבודדות

מעלת ההתבודדות

ב׳ בסיון תשע״ט

המציאות מוכיחה שאפילו דקה התבודדות גורמת לאדם לעצור, ולחשוב, אפילו קצת, על התכלית האמיתית של האדם בעולם הזה, המלא הבלים, וגורמת לפחות לאיזה הרהור תשובה, שזה יקר מן הכל, ואם כן כדאי תמיד להתחיל אפילו לרגעים ספורים. (התבודדות)

"צריכים לחזור זאת אלפי פעמים"

בתורה ק"א בליקו"מ תנינא מעיר רבי נתן: "אף על פי שנמצאים כמה עצות טובות בספרי רבינו ז"ל שהם מלאים עצות להתקרב להשי"ת, אף על פי כן, על פי רוב קשה להאדם לקיים העצה בעצמה, על כן העיקר הוא תפילות ותחינות ובקשות, יהיה איך שיהיה, ויבקש מהשי"ת תמיד שיוציא אותו מחושך לאור ויחזירהו בתשובה שלימה באמת, ואף על פי שהוא קורא וצועק להשי"ת זה זמן רב מאוד ועדיין הוא רחוק מאוד מאוד, אף על פי כן אם יהיה חזק ואמיץ בתפילות ובקשות, בוודאי סוף כל סוף יענהו השי"ת ויקרבו לעבודתו באמת בודאי בלי ספק, וכבר מבואר זאת בדברינו כמה פעמים, אך צריכים לכפול ולִשנות זאת ולזכור זאת בכל יום ויום כי יש כמה וכמה מיני חלישות ובלבולים ע"ז בלי שיעור מה שאין הפה יכול לדבר והלב לחשוב, על כן צריכים לחזור זאת אלפים פעמים, כדי שיתחזק ויתאמץ לעמוד על עמדו להתפלל ולהתחנן לפני השי"ת תמיד שיקרבהו לעבודתו, עד כאן לשונו הק'.

"עיקר ההתקרבות לדרך רבינו – התבודדות"

באחד ממכתביו כותב ר' יצחק ברייטר זצ"ל: "גם נתייסד אצלינו בית התבודדות זה איזה שנים, ותודה לא-ל כל אחד יש לו זמן מיוחד להתבודד שם בכל יום ויום, כי אנו מבינים היטיב בעזרת השי"ת, כי בלי התבודדות בכל יום, על כל פנים שעה, אף אם יעשה האדם כל מיני עבודות שבעולם לא יהיה מקורב אל רביז"ל, כי עיקר ההתקרבות לרביז"ל ולדרכיו הק' להתבודד בכל יום חוק ולא יעבור, ובלי זה תדע שההתקרבות הוא משפה ולחוץ, והבעל דבר מתלבש את עצמו במצוות ומראה להאדם כי נצרך הוא לעבודות אחרות אף שהן גם כן קדושות מאוד, אבל זה הסימן אם הוא מקורב אם לאו אם יש לו התבודדות בכל יום, לכן צריכים להתחזק מחדש להתחיל מעתה בקביעות כי אין שום יאוש בעולם כלל."

החכם עיניו בראשו, לחשוב מתחילת היום למצוא איזה זמן להתבודדות. רבי אברהם בר"נ אמר פעם שכל יום נברא באדם שיגעון חדש, ועל ידי התבודדות אפשר לבטלו, ולכן כדאי לבטלו כמה שיותר מוקדם.

לחטוף כמה שאפשר

ובתחבולות תעשה מלחמה, לכסוף לגבוה: לקבוע זמן ומקום אם אפשר לשעה רצופה בישוב הדעת; ולא ליפול מהנמוך: לחטוף כמה דקות היכן שרק יכול ובלכתו בדרך, ונכון לחלק השעה לכמה חלקים, וכמו שרואים במציאות, שמי שקשה עליו העבודה כביכול, קל לו יותר לשכנע את עצמו שהוא הולך לערוך התבודדות רק עשר דקות ולא יותר, וכשמתחיל כבר יכול לפעמים להמשיך ולהאריך העשר דקות עוד ועוד, וכן כמה פעמים ביום, ובפרט בימים כערב שבת ושבת-קודש וכו', שיכולים על ידי זה לחטוף במשך היום שעה.

המציאות מוכיחה שאפילו דקה התבודדות גורמת לאדם לעצור, ולחשוב, אפילו קצת, על התכלית האמיתית של האדם בעולם הזה, המלא הבלים, וגורמת לפחות לאיזה הרהור תשובה, שזה יקר מן הכל, ואם כן כדאי תמיד להתחיל אפילו לרגעים ספורים.

אדם שמעולם לא התנסה בעריכת התבודדות, והיצר הרע מצייר לו את העבודה הזו כעבודה קשה שלא ניתן לקיימה, וודאי, כדי להגיע לשעה התבודדות, יכול וצריך להתחיל בחמש או עשר דקות בקביעות יום יום, ומידי תקופה לעלות בחמש דקות, ולבקש מהשי"ת שיזכה להגיע לשעה, עד שבעזרת ה' יגיע לכך.

וודאי יש להזכיר, שכמו בעיקר היהדות יהודי שנאנס ולא הניח תפילין עדיין נקרא יהודי, כך גם חסיד ברסלב שנאנס ולא עשה התבודדות יום אחד עדיין נקרא חסיד ברסלב…

לדבר מהתבודדות

אכן, ברור הדבר שכדי לזכות להתבודדות בכל יום צריך הרבה לדבר מזה בשיחת חברים, וללמוד בספרי השתפכות הנפש ושיחת הנפש המחזקים להתמיד בעצה הכללית הזאת שהיא המפתח לכל טוב. גם אם אין לך דיבורים ואתה חש שממש אין לך מה לומר בהתבודדות, כבר הקדים לנו מוהרנ"ת בהקדמתו לליקוטי תפילות, שלרוב אין מילה בלשונו לפרש שיחתו, והעצה לזה היא להתרגל תמיד לעשות מתורות תפילות, ומזה בעצמו יוכל לעשות תפילה, איך שהוא רחוק כל כך שאין מילה בלשונו ואפילו להתבודד כראוי אינו יכול, וכן עשה מוהרנ"ת, על פי מדרגתו כמובן, שביקש פתח פיך לאילם כמוני, וכמו שכותב רבי נחמן מטולטשין במכתב, שאפילו לומר רק "רבונו של עולם רחם עלי" גם זה יקר וחשוב מאוד, ולבקש על זה בעצמו שיזכה לעשות התבודדות כראוי. והשם יתברך יעזרינו שלא יעבור עלינו יום בלי התתבודדות ונזכה להיות אנשים כשרים כראוי ולהתקרב לבוראנו, באמת.

גולשים צפו גם ב:

real accessibility icon
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support