ראשי > מאמרים בתורת ברסלב > מה הגלגול שלי?

מה הגלגול שלי?

ט״ו בתמוז תשע״ט

פרשת משפטים חודרת אל מעמקי הנפש ומציבה את האדם מול מצבים שונים של היזק והפסד, משא ומתן ושאלות קיום יומיומי, המעוררות מטבע הדברים מדות רעות, כעס, דאגה ופחדים. ולכן היא סמוכה לסיפור קבלת התורה, כדי להודיע שזוהי בדיוק המטרה. עיקרו של אדם הם מדותיו, ובמקומות הללו מבקש היצר דרור ופריקת עול. לרתוח, לכעוס ולעשות דין לעצמו. וכאן דווקא מבקשת התורה הקדושה להיכנס ומצווה לזכור את האמונה ולהכניס את כל המצבים האפשריים תחת עין ההשגחה.

זה עתה יצאנו מהענן והאש של קבלת התורה, והנה עומדות רגלינו על סף פרשת משפטים. כל מי שיאזין לקריאת התורה הסמוכה, לא יוכל שלא לתמוה, מה עניין משפטים אצל הר סיני. איך, מתוך פסגת המעמד המרומם בתבל, נחתנו היישר אל שפלת החיים. על מה מדברת איתנו התורה כעת. 'וכי יריבון אנשים', בזה אחר זה מציגים הפסוקים הקדושים את כל המצבים הנחותים אליהם עלול המין האנושי להתדרדר. ואם לא די בכך, גולת הכותרת היא מצבו האומלל של עבד עברי. 'ונמכר בגנבתו'. אין לך דיוטה תחתונה כמו זו של עבד עברי, ועליו אנו אמורים לשמוע יחד עם עשרת הדברות. פלא.

משפטים – גלגולים

'ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם' אומר הזהר הקדוש 'אילין אינון סידורין דגילגולא'. לכל אדם מסלול חיים מסוים מאוד. מאורעות ומצבים שונים ומשונים. את החיים מעצבים תכונות הנפש והגוף, כישורים ויכולות. לכל איש סביבה קרובה ורחוקה, וכל אלו משפיעים על דרכו. החיים בהכרח מובילים למקומות שונים. פעמים עומדות הרגליים למרגלות הר סיני. תקופות אור וחדוותא דשמעתתא. זמנים של יישוב דעת ועלייה מתמדת. ויש מחוזות שונים, הם סדורים זה אחר זה בפרשת משפטים. המציאות מזמינה טרדות וסידורים. פרנסה ובריאות, בין אדם לחברו, וחינוך הצאצאים. יש ונקלע אדם למקומות אופל ואימה, חובות וסיבוכים. ויש גם את הנמכר בגנבתו. עבד עברי שפל שבאנשים.

סמוך ונראה אל ההר העשן, כשקול השם מהדהד באוזניים. מבקשת פרשת משפטים להורות לנו, להיכן אמורה התורה והאמונה הטהורה שזה עתה קיבלנו, להיכנס. במעמד הנורא היתה התגלות. זכינו אז להבין מהי תורה ואיך נראית קרבת אלוקים. קול השם שהפריח את הנשמה מהגוף החדיר בנפש טעם של יראה. כעת, אמור המעמד הנשגב לקחת אותנו אל תוך החיים. עלינו מוטלת השליחות להאיר ולגלות את שלטון המלך בכל מקום בתבל. ואת הכח הזה קיבלנו במתן תורה.

אדם, מטבעו אפוף פחדים. מי יודע מה יילד יום, ולהיכן יובילו אותי רגליי ברגע הבא. גם איש מצליח ומתמיד עלול ביום ערפילי לאבד את שלוות עולמו באופן בלתי צפוי. פרשת השבוע מציגה את כל מצבי השפל האפשריים, מעמידה אותנו מול החששות מהם היינו יכולים להיות נפחדים, ואומרת: את האמונה והתורה יש להכניס אל תוך הפחד הזה, כך הוא יתבטל ויהפך לעול מלכות שמים והשגחה מכוונת. בכל מקום אליו נגיע יש לנו שליחות, למצוא את השי"ת, להתחזק ולהפך הכל לעבודת הבורא. הבעש"ט הק' הלא אומר, שהאיש הישראלי מוכרח לעבוד את בוראו בכמה וכמה דרכים . מהסיבה הזו עוברים על הנפש מצבים שונים, עליה וירידה, קטנות וגדלות.

לשנות טבעים

פרשת משפטים חודרת אל מעמקי הנפש, מציבה את האדם מול מצבים שונים של היזק והפסד, משא ומתן ושאלות קיום יומיומי, המעוררות מטבע הדברים מדות רעות, כעס, דאגה ופחדים. מהסיבה הזו נסמכה פרשת משפטים לקבלת התורה. להודיע, שזוהי בדיוק המטרה. עיקרו של אדם הם מדותיו. הם לבושיו, ומרבית חייו מתנהלים בין מדות ויצרים. במקומות הללו מבקש היצר דרור ופריקת עול. לרתוח, לכעוס ולעשות דין לעצמו. וכאן דווקא מבקשת התורה הקדושה להיכנס. הדיבור 'אנוכי השם אלוקיך' מצווה לזכור את האמונה ולהכניס את כל המצבים האפשריים תחת עין ההשגחה. בלתי אפשרי לעורר מדה או כח גופני ונפשי בלי להיוועץ תחילה בדעתה של תורה. בין אדם לחבירו היא קרקע פורייה לבעיות. ודווקא שם מגדירה התורה בדיוק את ההנהגה הראויה. בלי תורה עלול אדם לבלות כל ימיו רק על כעס ומכאובות, עוגמות נפש ותסכולים. משפטי התורה מפנים את האצבע תמיד לכיוון ההשגחה. אין מקום לחשבונות ומחשבות מיותרות.

האמת והאמונה

התורה הקדושה מתקבלת בבית הכנסת. הזמנים הנפלאים של ההתגלות הם מעמד הר סיני. אולם, לקבלת התורה יש המשך, פרשת משפטים. לכל אדם סדר גלגולים משלו. והגלגולים הללו הם גורלו שנפל בחלקו. מעמד הר סיני חוקק בלב כל יהודי את חותם האמת. הוא יודע שיש מלך לעולם, והאמת הזו מקשרת את כל הוויתו לעבודת הבורא.

'על ידי אמת באים לאמונה' (עי' תורה ז' ליקו"מ קמא). לכל אדם יש זמנים של הארה. שעות וימים של קרבת השם. אז, כשמאירה בלב האמת הבהירה, מתקבלת בנפש התורה ורושם האמונה שנותר שם, מסוגל לקיים את האדם גם בשעות של חושך וטרדה. הצדיקים מלמדים אותנו דרכים של אמונה. עורכים לפנינו שולחן ערוך בכל טוב, ומסדרים עליו עצות לכל מצב אפשרי. 'אשר תשים לפניהם, ערכם לפניהם כשולחן ערוך'. ספרי רבינו עורכים לפנינו עצות לעבודת השם בכל מציאות ומצב. כשיהודי מקשר את עצמו לאור האמת. מכין את הנפש מבעוד יום בלימוד תורה, תפלה והשתוקקות. מעתה, בכל מקום אליו ייקלע, ימצא בוודאי את אור האמונה.

סדר הגלגול מחייב מעברים שונים, שעלולים להוביל חלילה לכעס ומכאוב. אין זה מדרכה של תורה לבלות את החיים אפוף חששות ופחדים. מרכז חייו של יהודי מוכרח להיות אמונה. ואת האמונה רוכשים על ידי אמת. כשאדם מתעקש ומוסר נפש לדבוק באמת, בכל מצב תאיר לו בוודאי אמונה בהירה. איש שכזה לא חושש משום דבר, נפשו יודעת מאוד שבכל מציאות ומצב אפשרי, יש דרך לעבוד את השי"ת. גם כל סדרי המשפטים והדינים, ההפסדים וההזקות המתרגשים ובאים לעולם, לא יוכלו להוציא את נפשו משלוות אמונתה. אין לו עסק עם בני אדם, לא דין ולא דברים. כל מה שיעבור עליו שייך לסדר המשפטים האלוקיים.

השבוע משלימים את שבועות שובבי"ם. ששת השבועות האחרונים טיהרו את נפשותינו, ודיבקו אותנו לאור של אמת (ע"ש לקו"מ סי' ז). את האמת הזו שמאירה כעת בלב, נוכל להחדיר פנימה לתוך חיי היומיום. ועם ידיעה שכזו, כבר איננו חוששים מלצאת לחיים. משום שדווקא שם, במקומות הנחשבים לנמוכים ושפלים, נוכל להעלות ולרומם את הנפש. כשמבקשים להרים משא כבד, אוחזים ומרימים אותו מלמטה. וכשנפש יהודית מבקשת לשאת עצמה כלפי מעלה, מורים לה להתחיל דווקא מלמטה. מתוך מצבים שנראים נמוכים. מכאן דווקא מתחילה עלייה אמיתית. כאן מוצאים הגלגולים את תיקונם האמיתי.

גולשים צפו גם ב:

real accessibility icon
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support