ראשי > מאמרים בתורת ברסלב > מה אומר לנו סוד העיבור?

מה אומר לנו סוד העיבור?

י״ג באב תשע״ט

"גם ברוחניות ישנו "סוד עיבור" שנמסר רק לגדולי הצדיקים – הדרכים העמוקות כיצד להאיר את הלבנה החסרה ולהשוות את אורה לאור החמה, לבל יהא ביניהן הבדל 'והיה אור הלבנה כאור החמה' – להאיר את אור ה' המשול לחמה, בתוך ליבות בני ישראל המשולים ללבנה."

"על ידי אמונת חכמים, יכולין להוציא משפטנו לאור… וזהו בחינת סוד העיבור, שאינו נמסר רק לגדולי הדור, שיש להם נשמות גדולות".
(ליקוטי מוהר"ן, סא)

כולנו מייחלים לקורטוב של אור; אור השם יתברך שיאיר וישכון בתוככי לבנו. השאלה היא רק: איך זוכים לכך? כיצד נוכל להאיר בקרבנו את אור השם יתברך?

ובכן, את אורו של השם יתברך בעצמו לא ניתן להשיג, שהרי הוא אין סוף. האפשרות היחידה היא להכין לאור הזה 'כלי', הלא היא האמונה. "כי על ידי אמונה, שמאמינים בו יתברך בלי שום חכמה ושכל, על ידי זה נעשה כלי. וכשזוכה להיות חזק ותקיף באמונתו, אז זוכה אחר כך שיתהווה מבחינת האמונה כלי, עד שיקבל בתוכו בחינת האור, עד שיזכה לאיזה השגה. והכל כפי תוקף האמונה שהיה לו" (ליקוטי הלכות, הכשר כלים ב, א).

אך גם בזה אין די. גם אם נאמין בה' באמונה שלימה, עדיין לא יהיה לנו הכלי לקבל את אורו האינסופי. אלא אם כן נאמין גם במשה עבדו!

"כי מעוצם גדולתו ורוממותו יתברך, אי אפשר לזכות אפילו לבחינת אמונה כי אם על ידי החכמים וצדיקי הדור האמתיים, שזכו על ידי יגיעתם ועבודתם ואמונתם השלימה להשיג השגות אלקותו יתברך, והם יכולים להמשיך לנו מאורו וטובו יתברך ולהכניס בנו אמונה הקדושה" (שם).

משה רבינו, הוא זה שצמצם עבורנו את אורו האינסופי של הבורא יתברך, לתוך כלים של תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותם קיבל מסיני, ומסרם ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, וכן הלאה מדור דור. כשבכל דור מצמצמים הצדיקים עבורנו את אור האינסוף בתוך כלים נפלאים של תורות שיחות עצות והנהגות, כך שכל אחד מאתנו יוכל להשיג את אור ה'.

* * *

הכוח הזה – להאיר את אור האינסוף לתוך לבנו המוגבל – לא ניתן אלא לצדיקים האמתיים. מאחר ורק הם אלו שבקיאים ב"סוד העיבור", הסוד הכמוס של הארת אור האינסוף בלב כל יהודי ויהודי באשר הוא שם.

מהו אותו "סוד העיבור"?

אנו – עם ישראל – מעברים את השנה, ומשווים את שנות החמה לשנות הלבנה, ב"דרכים רחוקים ועמוקים… שהיו החכמים הגדולים יודעים אותו ואינן מוסרין אותו לכל אדם" (רמב"ם, הלכות קידוש החודש, פרק יא).

גם ברוחניות ישנו "סוד עיבור" שנמסר רק לגדולי הצדיקים – הדרכים העמוקות כיצד להאיר את הלבנה החסרה ולהשוות את אורה לאור החמה, לבל יהא ביניהן הבדל 'והיה אור הלבנה כאור החמה' – להאיר את אור ה' המשול לחמה, בתוך ליבות בני ישראל המשולים ללבנה.

והסוד עצום ונשגב. שהרי מצד אחד – מאז נתמעטה הלבנה – לא ניתן להשיג את אור ה' אלא אם כן יצומצם. מאידך, צמצום האור יכול לגרום לו להיעלם לגמרי… כי "מאחר שנתמעטה, משם נאחזין הסטרא אחרא, עד שלפעמים נתמעט האור ביותר, עד שהם מעלימין חס ושלום, האור לגמרי, עד שאין יודעין ממנו יתברך כלל".

ומעתה, מהיכן יבוא עזרנו?

"על כן אין מי שידע סוד הזה כי אם חכמי הדור האמתיים, הגדולים מאד מאד, כי זהו בחינת סוד העיבור שלא נמסר כי אם לגדולי ישראל. כי אין מי שידע זה הסוד איך לצמצם אורו יתברך באופן שנוכל לקבלו ואף על פי כן לא יתעלם האור – אין מי שידע זאת כי אם חכמי הדור".

מה שנשאר לנו הוא רק לחדש ולחזק את אמונתנו באותם הצדיקים האמתיים, לשקוד על דלתי תורתם, ללכת בדרך עצתם, ולאורם ניסע ונלך עד אשר יהי אור הלבנה כאור החמה "כמו שהייתה קודם מיעוטה, שנאמר 'את שני המאורות הגדולים', ויתקיים בנו מקרא שכתוב ובקשו את ה' אלקיהם ואת דויד מלכם, אמן" (מתוך תפילת 'קידוש לבנה').

גולשים צפו גם ב:

real accessibility icon
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support