ראשי > מאמרים בתורת ברסלב > מבקשי השם – מבוא

מבקשי השם – מבוא

כ״ט בתמוז תשע״ט

שאלות רבות עומדות על דרכו של מבקש השם אמיתי: מי אמר שביכולתי להגיע לדרגותיהם הנשגבות של צדיקי האמת שבכל דור? מדוע למרות שאני עוסק בתורת השם, עדיין איני מצליח להתגבר על היצר הרע? ומדוע איני מצליח שתפילתי תהיה נקיה ממחשבות זרות? אם הינך מבקש השם באמת, אתה מוזמן לקרוא את סדרת המאמרים הזו, שיכולה לשנות את חייך. (מבקשי השם)

מבוא

כבר מגיל הבר מצוה היו לך שאיפות עצומות, שמעת סיפורים רבים על צדיקים נוראים שזכו לדרגות עצומות בעבודת ה', ואכן רצית גם אתה לעבוד את ה' בכל כוחותיך, רצית להיות כמו הצדיקים הגדולים שאין להם בעולמם אלא תורה ויראת שמים בלבד, קיבלת על עצמך עשרות או מאות פעמים במשך חייך בהזדמנויות שונות להשתנות, להתעלות, להתגבר, אך נפלת שוב ושוב, ואז בחרת באחת משתי האפשרויות:

אפשרות ראשונה: אתה אומר לעצמך, אנחנו בעקבתא דמשיחא, בדורות נמוכים, ולכן אין לנו כח כמו בדורות הקודמים, וגם הניסיונות בדורינו הם עצומים, יש צדיקים בודדים שמצליחים להתגבר על כל הניסיונות כי יש להם נשמה גבוהה מאוד, אבל לי יש נשמה רגילה, אני משתדל ללכת בתלם ולהיות כמו כולם, אבל יותר מזה אני לא מסוגל, לא כדאי לי גם לנסות יותר מידי כי אז אני ישבר ויפול יותר, לכן כנראה רצון ה' שאשאר כמו שאני, שאמשיך את החיים כך עד סוף חיי, אכן כשמגיעים חגים ומועדים וימים נוראים אני משתדל קצת להתחזק, אבל בעומק ליבי אני יודע שאני יחזור אחר כך למצבי הקודם, העיקר שאני ב"ה זוכה לקיים מצוות כפי יכולתי, ואני משתדל לא לחשוב על הגיהנום וכדו' כי אז אני אכנס לעצבות ודכאון, כי הרי בין כה וכה אני לא יכול להתגבר לגמרי על היצר הרע, ודיה לצרה בשעתה. אתה מתנחם בכך שיש לך מעמד חברתי טוב, ויחסית לחבריך אתה נחשב לעובד ה', אף שבסתר ליבך אתה יודע שאתה נכשל רבות.

אפשרות שניה: אתה מקבל על עצמך בכל פעם להשתנות, להיות צדיק גמור ששקוע כולו בעבודת ה', ואז אתה נופל, ואז אתה נשבר לגמרי, אתה נופל לעצבות ודכאון, וזה גורם לך לאבד את החשק לעבודת ה' לגמרי, אתה שונא את עצמך, למה כל הצדיקים הצליחו ואני לא, אך לאחר תקופה אתה נזכר שוב בפחד מהגיהנום שיש על כל עבירה קטנה ובשכר העצום הצפון לצדיקים, ואז אתה מחליט שוב להשתנות לגמרי, לאחר מכן אתה שוב נופל, ושוב נשבר לגמרי ונופל לעבירות חמורות, וכך חוזר חלילה במשך שנים רבות.

כמובן ששתי האפשרויות הם גרועות מאוד, אבל האם ישנה עוד אפשרות?

ובכלל, האם רצון ה' שנלך כל הזמן בעצבות ובפחד נורא מהגיהנום הנורא שיש על כל עבירה הכי קטנה, ובדכאון על כך שאנחנו נופלים כל הזמן? הרי אז ניפול לגמרי ונגיע לעבירות יותר חמורות, ומצד שני האם רצון ה' שנהיה כל הזמן בשמחה ובטוב לבב ונהיה מרוצים מעצמנו ולא נחשוב בכלל על העבירות שלנו ועל הגיהנום ועל כך שאנחנו צריכים להגיע לדרגות הרבה יותר גבוהות? הרי אז נשאר תמיד כפי שאנו ולא נתקדם כלל. וכן יש להתבונן, האם רצון ה' שנתייסר בעולם הזה ונתרחק מכל התענוגים, או שלפחות נשאף לכך, או אולי להיפך רצון ה' שנהנה מהעולם הזה, כי הקב"ה אוהב אותנו ורוצה להיטיב עמנו?

ובכלל, מהי התכלית העיקרית שאליה צריך האדם לשאוף, האם להיות תלמיד חכם הבקי בכל הש"ס, או להיות רב חשוב, ואולי להיות למדן עצום, ואולי לחבר ספרים, ואולי לדקדק בכל המצוות בכל החומרות והדקדוקים האפשריים, ואולי התכלית היא אחרת?

זכית ב"ה להיות תלמיד חכם ולעסוק בתורה שנים רבות, ומבואר בחז"ל שמי ששקוע ודבוק בתורה הוא מצליח להתגבר לגמרי על היצר הרע, אך אתה רואה שאתה עדיין נמשך לכל התאוות, ועדיין הינך נכשל בעבירות, ובפרט בעניני קדושה שהם העבירות החמורות ביותר שפוגמות באופן נורא בכל העולמות, אתה מנסה פעם אחר פעם להתגבר ולא מצליח, ואתה רחוק מאוד מיראת ואהבת ה', וכן תפילתך מלאה מחשבות זרות, כיצד זה יתכן, והאם אין תקוה?

זכית להיות תלמיד חכם, ויש לך מעמד חברתי חשוב, אך בסתר ליבך אתה יודע שחלק גדול מאוד מלימודך הוא בשביל המעמד החברתי, או בשביל להיות רב, או בשביל להיות ר"מ או ראש ישיבה, ואולי זהו אפילו עיקר לימודך, האם כך צריך להיות? והאם ישנה בכלל אפשרות אחרת?

כל השאלות הללו הם שאלות שמפריעות לכל אחד, אבל כל אחד מפחד לשאול אותם, כי הוא לא יודע אם יש להם בכלל תשובה, אך לא אלמן ישראל, הקב"ה ברחמיו המרובים והעצומים שלח לנו בדורות אלו צדיק עצום ונשגב, שנשמתו גבוהה מאוד מאוד שלא לפי ערך דורות אלו כלל, והוא גילה דרך נפלאה ונשגבה המתאימה לדורות אלו, ומתאימה לכל יהודי מגדול ועד קטן, שעל ידה מתורצות כל השאלות הללו, ועל ידה ניתן להגיע לדרגות גבוהות מאוד, להתקרב לה' יתברך באמת כדי לעשות לו נחת רוח, ולהתרחק מאוד מגאוה וכבוד ומעמד חברתי, דרך זו תתבאר בסדרת מאמרים זו, בחלקה הראשון יתבארו היסודות העיקריים של דרך זו, ובחלקה השני יובאו שאלות המתעוררות אצל הרבה אנשים על דרך זו, ותשובתם בצידם.

אם אכן מבקש ה' הינך באמת, אתה מוזמן לקרוא סדרת מאמרים זו מתחילתה ועד סופה, ומובטח לך שכל חייך ישתנו, וכל שאלותיך יתורצו.

בהצלחה!

הפרקים הבאים: [דרך החסידות] | [רבי נחמן מברסלב]

גולשים צפו גם ב:

real accessibility icon
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support