ראשי > מאמרים בתורת ברסלב > מבקשי השם: איך יתכנו צדיקים כאלה בדורותינו?

מבקשי השם: איך יתכנו צדיקים כאלה בדורותינו?

ה׳ בכסלו תש״פ

איך יתכן שתאמרו שבדורות שלנו, דורות ירודים כאלה, יתכן שיהיו צדיקים גדולים כאלה – כמו שאתם טוענים על רבי נחמן? הרי ההגיון אומר שבדורות כאלה זה לא יתכן!

כיצד יתכנו צדיקים נוראים כאלו בזמן של ירידת הדורות?

שאלה: הגמ' בערובין נג. ובשבת קיב: מבארת שישנה ירידת הדורות גדולה מדור לדור, ואם ראשונים כמלאכים אנו כאנשים, ואם ראשונים כאנשים אנו כחמורים וכו', וכן מבואר בכל הספרים, וכיצד יתכן שישנם צדיקים גדולים ונוראים כאלו שהשיגו השגות נוראות ועצומות כל כך, בדורות נמוכים אלו?

"אל תתמה אם תמצא בדורות הללו צדיקים גדולים"

כתב האריז"ל בספר הגלגולים (פ' ל"ב): "ולכן אל תתמה אם תמצא בדורות הללו צדיקים גדולים, כי אפשר שהם נשמות עצומות מדורות הראשונים. ובזה תבין מה שאמרו רז"ל: 'אין דור שאין בו כאברהם ויצחק ויעקב, ומשה רבינו ע"ה ושמואל הנביא'. ומה שאמרו בגמ': 'וכי אכשר דרא, ובירה תוכיח שחזרה לראשונים, ולא חזרה לאחרונים', היינו בכללות הדור, אבל באנשים רשומים אפשר דאכשר דרא. וכל שכן עתה בדרא בתראה שצריך לגלות בו חכמת האמת, כדי שיבא משיח, כמו שכתב בתיקונים דבזכות הזוהר יתגלה מלכא משיחא.

גדולת צדיקי הדורות

עוד ראיה לזה שמצינו בהרבה מקומות שאמרו: 'יצא בת קול ואמר, פלוני ראוי לרוח הקודש, כמשה וכיהושע, אלא שאין דורו ראוי לכך', והיינו כי בכללות הדור לא אכשר דרא, אך באנשים פרטיים אפשר דאכשר דרא. ובהדיא אמרו על רבי פנחס בן יאיר שגדול מן משה רבינו ע"ה (חולין ז.), וכן רשב"י ז"ל בזמן התנאים נשתבח בעצמו שמשה לא ידע כי קרן עור פניו, והוא היה יודע, כנזכר באידרת נשא. וכן ר"ע בן יוסף שהיה בן גרים, וכשנסתכל משה במזלו של רבי עקיבא היה מפחד ומזדעזע ממנו, כדאיתא באותיות דר"ע. ודברים אלו נכוחים למבין ולכל מי שירצה להודות על האמת", עכ"ל.

כפי שהשתבחו בעצמם

וכבר הובא לעיל דברי הרשב"י שהיה אחרון התנאים, ואמר על עצמו שהשיג מה שלא השיג שום צדיק מזמן קבלת התורה, והאריז"ל שאמר שהשיג מה שלא השיגו התנאים, וכבר הבאנו לעיל מה שכתב הר"ח ויטאל על נשמות הרשב"י והאריז"ל שהם גלגול נשמת משה רבינו ע"ה, ושדברים אלו הם כבשונו של עולם ואין רשות לפרשם, ומרמז שם שלכן היו הרשב"י והאריז"ל גדולים הרבה יותר מבני דורם, אף שבני דורם היו גם כן צדיקים גדולים ועצומים.

 

מאמר זה הוא חלק מסדרת מאמרי מבקשי השם, העוסקת בתורת רבי נחמן מברסלב ותלמידיו, ובכל השאלות שסביב חסידות ברסלב. על מנת להתחיל – התחילו מהמאמר האשון בסדרה והמשיכו הלאה.

גולשים צפו גם ב:

real accessibility icon
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support