ראשי > מאמרים בתורת ברסלב > למה דווקא באומן?

למה דווקא באומן?

י״ז באדר ב׳ תשע״ט

מדוע דווקא שם? מדוע נבחרה דווקא עיירה זו לשמש מעון לאותו צדיק אשר תיקון העולם תלויה בו? איחרתם את המועד; שאלה זו הייתם צריכים לשאול ב"ששת ימי בראשית", אז נבחרה אומן להיות משכנו של הצדיק עד ביאת הגואל.

"אומן–ראש–השנה" – עיירה נידחת בארץ נכר, וחג קדוש, שהפכו לשם נרדף להתעלות רוחנית בלתי מצויה.

כל זאת, הודות לצדיק הגדול השוכן שם, ומזמין את כל באי עולם לבוא אליו לראש השנה, "והזהיר לעשות כרוז, שכל מי שסר אל משמעתו ומקורב אליו, יהיה על ראש השנה אצלו, לא יחסר איש! ומי שזוכה להיות על ראש השנה ראוי לו לשמוח מאד מאד; איכלו מעדנים ושתו ממתקים כי חדות ה' היא מעוזכם" (חיי מוהר"ן, תג) – – –

אם תשאלו: מדוע דווקא שם? מדוע נבחרה דווקא עיירה זו לשמש מעון לאותו צדיק אשר תיקון העולם תלויה בו? איחרתם את המועד; שאלה זו הייתם צריכים לשאול ב"ששת ימי בראשית", אז נבחרה אומן להיות משכנו של הצדיק עד ביאת הגואל.

וכשם שלגבי קברו של משה, אמרו חכמינו (פסחים נד:) שנברא בששת ימי בראשית, ערב שבת בין השמשות. כשגם הוא, שוכב בארץ העמים, 'מול בית פעור'… כך גם ציונו של רבינו הקדוש, "כי שם המקום המוכן לו מששת ימי בראשית, לעסוק שם בתיקון העולם לדורות, לכל מי שיבוא אליו לשם ויאמר העשרה קפיטל תהילים הידועים אצלו, כאשר הבטיח בחיים חיותו. אשרי הזוכה לזה!" (ימי מוהרנ"ת, סו).

* * *

מדוע אכן נבחר קברו של משה, כבר בששת ימי בראשית, להיות באדמת ארץ העמים ולא בארץ הקודש? ולא די בכך, אלא 'מול בית פעור'?

כבר ענו על כך חכמינו ז"ל בגמרא (סוטה יד ע"א): "אמר רב חמא ברבי חנינא: מפני מה נקבר משה אצל בית פעור? כדי לכפר על מעשה פעור". כבר בעת בריאת העולם הכין הבורא תרופה למכת בית פעור, והכין שם קבר למשה רבינו; וכדברי רש"י: "קברו היה מוכן שם מששת ימי בראשית לכפר על מעשה פעור".

מלחמה תמידית יש לו שם למשה, הרועה הנאמן, עם הטומאה הנוראית של 'בית פעור'. שכן קליפת 'בית פעור', פוערת תמיד את פיה לקטרג על עוונותיהם של ישראל. "מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן את קברו [של משה] כנגדן, וכל זמן שהם חוטאין והוא רוצה לעלות ולפעור את פיו ולנשוך ברוחו להשחית את ישראל, והוא רואה את קברו של משה כנגדו – הוא מתפחד ויורד למטה לארץ. ולכך נאמר 'ויקבור אותו בגיא מול בית פעור' " (פרקי דרבי אליעזר, פרק מד).

כך גם קברו של רבינו נבחר להיות דווקא שם באומן, העיירה אשר העיד עליה רבינו הקדוש, בהיכנסו לשם שהיא: "הקצה והסוף של ישראל, במקום שגבול ישראל כלה… ועל כן צריכין שמירה גדולה שלא ניכשל חס ושלום" (חיי מוהר"ן, קצה).

דווקא שם, בקצה הקדושה, מול בית פעור, איווה הצדיק למושב לו, כדי לשלוף משם אלפי רבבות נשמות מציפורני הטומאה והייאוש.

ממרום שבתו בגבהי מרומים, הוא יורד עד לעומק הטומאה, להעלות אתו יחד את כל נשמות ישראל – לקדושת הארץ הקדושה; "ומי כמוהו עולה לשמים בעליה נפלאה כזאת, ויורד בכח הזה לתכלית הירידה שבקבורתו מול בית פעור ועבודה זרה שבחוץ לארץ, עד שיוציא ויעלה גם לכל נפשות ישראל להביאם לארצו ומקומו הנחמד והנחשק!" (ביאור הליקוטים, תורה קנ"ה).

* * *

סוד נוסף מגלה לנו מוהרנ"ת על קבורתו של הצדיק הגדול דווקא בחו"ל:

גופו הקדוש של הצדיק טמון דווקא באדמה הטמאה של ארץ העמים, ממש כמו עצם התחובה בגרון הסטרא אחרא – וכך הוא גורם לה להקיא את כל הנשמות וחלקי הקדושה אשר בלעה.

מעתה, כל מי שהטומאה בלעה את נשמתו, או חלקים מקדושתו – מוזמן לבוא דווקא לשם, מול בית פעור, אל הצדיק הגדול שיגרום לסטרא אחרא להקיא אותו ואת כל חלקי קדושתו. "ועל כן שם הכל יתתקנו כראוי; כל מי שיזכה לבוא לשם בחייו" (ליקוטי הלכות, חול המועד ד, טו).

* * *

ולסיום, אין נאה יותר מאשר מכתבו הנפלא של רבי נחמן מטולטשין תלמיד מוהרנ"ת, אשר כתב לחסידי ברסלב שעלו לארץ ישראל והתגוררו בעיה"ק צפת:

"אשריכם אשר אתם יושבים בצל ארעא קדישא, ומסתמא משתוקקים ומתגעגעים להתאבק בעפר ציון הקדוש והנורא אשר חפר ומצא שורש קדושת ארץ ישראל, כמרומז בספריו הקדושים והנעימים. ואשרינו שאנחנו זוכים להתאבק פה בעפר ציון הקדוש והנורא, אשר חפר ומצא שורש קדושת ארץ ישראל, ומשתוקקים ומתגעגעים להתאבק בעפר אדמת קודש ארץ הקודש. כן יוסף ה' על תשוקתנו, להשתוקק בהשתוקקות נמרץ, עד שיגמור ה' בעדנו לטוב, אמן כן יהי רצון" (עלים לתרופה, מכתבי רנ"ט).

גולשים צפו גם ב:

real accessibility icon
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support