ראשי > מאמרים בתורת ברסלב > לימוד תורה ע"י רשב"י

לימוד תורה ע"י רשב"י

י״ב באדר א׳ תשע״ט

עיקר הלימוד צריך שיהיה באופן, שיבוא על ידי זה לעורר לבו לדעת מדוע ירדה נשמתו לזה העולם השפל, ועל ידי זה ישכיל להעלות כל עניני העולם הזה לרוחני וגבוה יותר, וכדי לזכות לזה יש לבוא אל ביהמ"ד של הצדיק ולהסתופף בין תלמידי הצדיק, כי הם עוסקים כל העת בבירור דבר זה לידע מה התכלית בעולם

במסכת ברכות (דף כ"ז), מספרת הגמרא בארוכה אודות סערה שקמה בבית מדרשו של רבן גמליאל, בעקבות ויכוח בינו לבין רבי יהושע, בתשובה על כמה שאלות ששאל תלמיד אחד. עד שלבסוף הורידו את רבן גמליאל מנשיאותו והושיבו תחתיו את רבי אלעזר בן עזריה, ובאותו היום הוסיפו 400 ויש אומרים 700 ספסלים לביהמ"ד. אותו התלמיד היה רבי שמעון בר יוחאי.

כדי להבין את פנימיות המחלוקת, אפשר לומר שגם רבן גמליאל וגם רבי אלעזר בן עזריה שניהם סברו כי מי שאין תוכו כברו [=רצונותיו כמעשיו] אין לו מקום בבית המדרש, ולכן סבר רבן גמליאל כי כל עוד האדם לא השלים עצמו שיהא תוכו כברו יישאר בחוץ עד שיזכה לשלימות. לעומתו סבר רבי אלעזר בן עזריה כי על ידי שייכנס לתוך בית המדרש ויסתופף עם התלמידים שכבר זכו להשלים עצמם אזי במשך הזמן יזכה אף הוא.

וזה מה שנתגלגל על ידי רשב"י כאמור, כי רשב"י והצדיקי אמת מגלים לנו עד היכן מגיע כוחו של רצון טוב, וכל מי שרוצה ללמוד תורה יבוא וילמוד, וע"י שיסתופף בבית המדרש של אנשי הצדיק יזדכך ויתעלה למדרגות יותר גבוהות ונעלות.

כמו שמבאר מוהרנ"ת בליקו"ה (נטילת ידיים הלכה ו') כי יש שלשה מדרגות בלימוד התורה: מדרגה ראשונה: לימוד התורה בכלליות, כלומר אפילו פלפול בעלמא שאינו נוגע לא להלכה ולא למעשה. למעלה הימנו: להגיע ע"י הלימוד לפסיקת הלכה למעשה.

אולם עיקר הלימוד צריך שיהיה באופן, שיבוא על ידי זה לעורר לבו לדעת מדוע ירדה נשמתו לזה העולם השפל, ועל ידי זה ישכיל להעלות כל עניני העולם הזה לרוחני וגבוה יותר.

כדי לזכות לזה יש לבוא אל ביהמ"ד של הצדיק ולהסתופף בין תלמידי הצדיק, כי הם עוסקים כל העת בבירור דבר זה לידע מה התכלית בעולם, ולהפנים כיצד לנצל את היום לעבודת ה'. וזאת על ידי שהצדיקים האמיתיים מעוררים אותנו ללמוד פנימיות התורה, ועל ידי זה זוכים ליחד לבבנו לאהבה וליראה את שמו הגדול.

ולכן מוהרנ"ת בספריו כל אימת שמדבר מרשב"י, הינו חוזר ומדגיש כי הוא המגלה, אשר תכלית ביאת האדם לזה העולם להשלים את התיקונים הנצרכים לפי שורש נשמתו, והעיקר הוא לקדש את גשמיות העולם הזה, וכמו שאמר רבינו כי בכל תנועה שהאדם עושה מעורר כל העולמות, וכל הזוהר הקדוש מלא מזה שהעיקר הוא להמשיך השגות אלוקות לזה העולם.

ולפי מה שמבאר מוהרנ"ת (הלכות נזיקין הלכה ד'), על פי המבואר בליקוטי מוהר"ן (תורה ל') כי השגות אלוקות אי אפשר להבינם כי אם על ידי צדיק גדול ונורא, אשר יכול אחרי צמצומים גדולים להמשיך השגות אלוקות לתוך אנשים פשוטים, בגלל כן יש להתקרב לצדיק הגדול במעלה ביותר, ולא להסתפק בפחות.

הן על כל אלה יש ללמוד הרבה ספרי רשב"י יחד עם העצות שגילה רביה"ק על פי דבריו, כי העצות בזוהר הקדוש עמוקים מאד – אכן יש הרבה דברים פשוטים – אולם בכלליות הינם עמוקים מאד, ועל ידי ספרי רבינו הקדוש ותלמידיו הסובבים סביב הגילויים של ספר הזוהר הקדוש הרי הם מאירים באורות נפלאים להאיר את הנפש באור זך ונשגב.

גולשים צפו גם ב:

real accessibility icon
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support