לילות הזהב

כ״ח באייר תשע״ט

עתה, עומדים ומצפים לראות את האיש הישראלי מהלך באורח צדיקים ומיישם את כל המטען הרוחני שקנה ברוחו ואצר בנפשו, להמשיך ולטוות את שרשרת ימיו עלי אדמות בעבודת הקודש מתוך חיות והתלהבות, עד שתהא שלהבת לבו עולה מאליה

משופעים במצוות ומעשים טובים וסוככים בצל כנפי השכינה, נכנסים אנו לשערי החורף המתדפק על פתחנו, בתקוה טובה כי באורם נראה אור להגברת חיילים לתורה ותעודה ביתר שאת ויתר עז.

צדקה עשה השם יתברך עמנו להקדים רפואה למכת הקור החורפי העוטה את כל היקום, או זה הקור במובן "אשר קרך בדרך", בכך, שנתן לנו בתחילת חודשי השנה את "ירח האיתנים" [=חודש תשרי] ירח שאיתן הוא במצוות (ראש השנה יא.) הפורש עלינו כנפיו תיכף בפרוס השנה החדשה; זה החודש המלא במצוות כרימון וגדוש בעשיות של קדושה לרוב, כל יום מיומו מעסיק את כל בר ישראל באשר הוא, בהכנה דמצוה ובגופא דמצוה, ואלה משרים אוירא מיוחדת דקדושה בראש כל חוצות, ביחוד בתוככי משכנם של הוגי התורה ונוטריה, המלאים זיו ומפיקים נוגה ונאה זיום בכל העולם ואורם כי רב מקרין הארה, חיות והתלהבות לישרים בלבותם, להתעלות טפח מהבלי העולם ולהתנער מחיי חולין ושיעבודים חומריים.

יראי ה' וחושבי שמו, כל מעיינם בה' וכל שאיפתם ומגמתם היא אך ורק לעשות נחת רוח להבורא ית"ש ולקיים מצוותיו כתיקונם והידורם, ובה במדה מתעוררת האהבה הישנה הנטועה בפנימיות לבבם אל אורם וישעם, לקרוא כולם בשם ה': "שבתי בבית ה' כל ימי חיי לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו" הנאמר פעמיים בכל יום ומכאן "אסרו חג בעבותים" לקשור עצמנו בעבותות אהבה ה' להלוך בשמחת והארת החגים", במעגלי צדק למען שמו, לעבדו שכם אחד לטוב לנו כל הימים.

וכך בעיצומם של ימים מקודשים הללו בהתרוממות רוח ובתעצומות נפש, כשבאמתחתנו מאגר רב ושפע גדוש התעוררות ושמחה אהבה ויראה, שנתמלא מהם חלל עולמנו בימי חגינו ומועדינו, משתלשלים אנו לתוך תקופת חולין, ימים חורפיים קרים [תרתי משמע], באויר המתמלא אט אט קור וכפור, החודר לתוך העצמות, רוחות סער וסופה מנשבים ברחובות קריה בקולות וברקים – עתה, עתה, עומדים מצפים מלמעלה לראות את האיש הישראלי מהלך באורח צדיקים ומיישם את כל המטען הרוחני שקנה ברוחו ואצר בנפשו, בעבודתו היום יומית תמידים כסדרם, להמשיך ולטוות את שרשרת ימי חלדו עלי אדמות בעבודת הקודש מתוך חמימות והתלהבות, עד שתהא שלהבת לבו עולה מאליה למלאות הימים ולהאיר הלילות בתורה ותפילה מצוות ומעשים טובים יום ולילה לא ישבות.

כלל גדול בעבודת ה', שצריכין ממש בכל יום להתחיל מחדש! (ליקוטי מוהר"ן – רס"א).

הבה נא חברים יקרים, נמלא משימתנו זאת כראוי, כרצון השי"ת וכרצון יראיו אשר בצלם אנו חוסים; נחדש כנשר נעורינו בדביקות בצדיקים ובאהבת חברים כאיש אחד בלב אחד. ומכוח כל הימים הנוראים נאמץ גם לילות נוראים ונאדרים בקודש "לילות הזהב" של החורף הבעל"ט בעבודת חצות והתבודדות.

נגביר שיעורים קבועים ושיחות חיזוק לבדק ביתנו הרוחני, נשכים ונעריב בבית מדרשו של הצדיק וניתן ליבנו ליראה את שמו יתברך ותבוא לפניו קורת נפשנו לטובה כל הימים לרבות הלילות, אמן ואמן.

גולשים צפו גם ב:

real accessibility icon
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support