ראשי > מאמרים בתורת ברסלב > להפוך נחש למטה…

להפוך נחש למטה…

י״ב באב תשע״ט

הקדוש ברוך הוא מסר ביד כל אחד מאתנו 'מטה', הלא הוא כח הבחירה. אך כששוקעים בארציות ובגשמיות, הופך המטה לנחש. ולכן, כאשר השליך משה את המטה לארץ – מיד 'ויהי לנחש'. "היינו, שאצל רוב העולם, שמונחים בארציות, נהפך המטה שהוא כח הבחירה לנחש, מגודל התגרות היצר הרע שהוא בחינת נחש הקדמוני"

איך הופכים נחש למַטֶה?

איך הופכים נחש למַטֶה? כיצד לוקחים אדם שהפך במעשיו הרעים ל'נחש' ומחזירים לו את הכח לבחור בטוב ולאחוז את מטה האלקים בידו?

בשאלה זו התקשה משה רבינו, כאשר התבקש ללכת בשליחות הבורא לגאול את ישראל ממצרים: איך מוצאים נקודה טובה באנשים השקועים במ"ט שערי טומאה וגואלים אותם מעומק הרע בו הם שקועים.

"וכל הוויכוח שהיה בין ה' יתברך ובין משה במראה הסנה – הכל היה בענין זה. כי ענין זה, לחפש תמיד הטוב שבישראל וללמד עליהם זכות תמיד, הוא ענין גבוה ועמוק מאד מאד, ויש בענין זה מדרגות רבות בין הצדיקים הגדולים. ועל כן, גם משה רבנו, אף על פי שהיה כולו טוב, לא היה יודע מתחילה עד היכן מגיע רחמנותו יתברך, על כן לא היה רוצה לילך בשליחותו, כי ראה שישראל יקלקלו הרבה. אבל ה' יתברך טען עמו הרבה, שאף על פי כן הוא רוצה לגאלם, כי הוא מסתכל רק על הטוב" (ליקוטי הלכות, תחומין ו, יט).

"ויאמר אליו ה': 'מה זה בידך?' ויאמר: 'מטה'. ויאמר: 'השליכהו ארצה'. וישליכהו ארצה ויהי לנחש, וינס משה מפניו. ויאמר ה' אל משה: 'שלח ידך ואחוז בזנבו'. וישלח ידו ויחזק בו, ויהי למטה בכפו".

בכך גילה לו – וגם לנו – הקדוש ברוך הוא, את הסוד הנשגב, כיצד הופכים נחש למטה: 'אוחזים בזנבו'…

"כי הראה לו [ה' למשה] שבקל חוזר ונתהפך הנחש למטה, כמו שכתוב 'שלח ידך ואחוז בזנבו ויהי למטה בכפו'. שרמז לו, שגם בתוקף זוהמת הנחש יכולין לאחוז באיזה קצה, למצוא שם איזה נקודה טובה, ועל ידי זה נתהפך לטובה מנחש למטה" (ליקוטי הלכות, תחומין ו, יט).

* * *

הקדוש ברוך הוא מסר ביד כל אחד מאתנו 'מטה', הלא הוא כח הבחירה. אך כששוקעים בארציות ובגשמיות, הופך המטה לנחש. ולכן, כאשר השליך משה את המטה לארץ –  מיד 'ויהי לנחש'. "היינו, שאצל רוב העולם, שמונחים בארציות, נהפך המטה שהוא כח הבחירה לנחש, מגודל התגרות היצר הרע שהוא בחינת נחש הקדמוני" (ליקוטי הלכות, נטילת ידים לסעודה ו, מג).

אך גם לאדם כזה יש סיכוי, וזאת על ידי שיאחזו בזנבו של הנחש וימצא שם את הנקודה הטובה. "'שלח ידך ואחוז בזנבו ויהי למטה' – שאף על פי שהיצר הרע והנחש מתגבר כל כך בכח הבחירה, אף על פי כן, מידה טובה מרובה ויש בידך להפוך המטה מנחש למטה. היינו, שיש לך כח לעזור אפילו לאותם שהם בבחינת שנתהפך אצלם בחינת המטה לנחש – שתמצא להם זכות ותאיר בהם הדעת הקדוש שעדיין ה' אתנו עמנו ואצלנו, עד שיתהפכו מנחש למטה" (שם).

גם אם כולו הפך לנחש – חפש את הנקודה הטובה שבוודאי נמצאת בו. "כי אף על פי שהוא רשע, איך אפשר שאין בו מעט טוב עדיין? כי איך אפשר שלא עשה איזה מצוה או דבר טוב מימיו?! ועל ידי זה שאתה מוצא בו עוד מעט טוב ששם אינו רשע, ואתה דן אותו לכף זכות, על ידי זה אתה מעלה אותו באמת מכף חובה לכף זכות, עד שישוב בתשובה על ידי זה" (ליקוטי מוהר"ן ח"א, רפב).

* * *

בכן, אין כאן סיפור היסטורי גרידא; יש כאן מציאות חיה ונושמת:

"ועתה הט אזנך ושמע אמריי מחדש, ותדע שהיה זה סמוך צדיק גדול קדוש ונורא מאד מאד, אשר מסר נפשו בכל עת בשביל טובות העיקריות, לרחם עליהם להחזירם למוטב בעצות נפלאות ונוראות וכו', שזה עיקר הרחמנות על ישראל עם קדוש. והוא בנפלאותיו והשגתו העצומה הודיע לנו, שאיש הישראלי יחיה ויחזק עצמו בכל יום על ידי כל נקודה ונקודה טובה שיחפש וימצא בעצמו עדיין… והטה בידו הקדושה בתשוקה נפלאה, שרצונו חזק שנלך בזה, כאשר כבר סיפרתי לכם קצת. ויותר מזה יש בלבי, שאי אפשר לבאר. ויותר מזה גם אנכי איני יודע, רק אני מאמין ומבין מרחוק מאד, שהוא דרך נפלא ונעים ונורא ואדיר ומתוקן וכו'" (עלים לתרופה, יום ה' שמיני תקצ"ט).

"כי אני מאמין באמונה שלימה שעל ידי הדרך וצינור החסד הנפלא הזה, יש תקוה גם לי, ואפילו לכל פושעי ישראל הגרועים מאד, לזכות מעתה לתשובה שלימה באמת ולהיות בשמחה תמיד" (ליקוטי תפילות, צ).

גולשים צפו גם ב:

real accessibility icon
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support