להיות סוחר

כ״ג בניסן תשע״ט

כשהאדם מתחיל להרגיש באמת כאב על פחיתות מדרגתו, ממילא הוא מתחיל גם לעסוק בתיקון הכאב. כשירגיש את הכאב של החטא, כמו שהוא מרגיש את הכאב של מכה גשמית, הוא ממילא יתקן, הוא מיד יתחיל לעסוק בהרהורי תשובה וחרטה.

להיות סוחר בשוק ולעסוק בהתבודדות

היה אצלנו, בדור הקודם, יהודי חשוב, מקורב, ר' אברהם אליהו מייזלס. הוא התקרב אלינו בעיר קרימנטשוג, שם הוא היה משולח לתקופה של שמונה שנים – – –

הוא נמשך קצת להתבודדות, והזדמן לו מן השמים לראות קבוצה מאנ"ש, חבריה, הולכים לשדה. הוא החליט מיד לעקוב אחר מעשיהם והילוכם, האזין בהצנע לשיחותיהם ודיבוריהם – – –

הוא החליט להתבונן יותר אחר אחד מהחבורה – ר' חיים בנימין. חיים בנימין היה מסתובב ברחוב, בשוק, לקנות קצת "שמאטעס" – מטליות, בגדים. הוא היה קונה ומוכר קצת ברחוב, זה היה מסחרו. ר' אברהם אליהו שם לב איך שר' חיים בנימין עושה כל מאמץ שלא יהיו מעשיו מורגשים לעיני הבריות, ובתוך כל המולת המסחר הוא היה מצליח להגניב בשקט, בהיחבא, תפילות חרישיות, ושופך ליבו ונפשו לפני השי"ת שיעזרהו לשמור על עיניו ושלא ייכשל חלילה בפגם הראות – – –

מבחוץ הוא היה נראה כשאר כל הסוחרים בשוק, הוא מכר וקנה ככל סוחר, אבל בשקט ובהצנע, הפך את כל מסחרו להתבודדות אחת ארוכה לפני בורא עולם, בתפילות ותחנונים שיזכה לשמור על העיניים ועל הדיבור וביקש, אוי, התחנן על נפשו, עם כאלו תפילות – – –

הוא גם סיפר, שהוא התפעל מאוד ממה שראה פעם את בנו של איציק בבריניצר – נחמן, איך הוא היה שרוע, שוכב על הרצפה, ונתן כאלו קולות, הוא זעק בקולי קולות… שיהיה שמור בעינים ובפה – – –

נורא ואיום – – –

מי מבקש ככה?! מי זוכה להפיל עצמו כך לפני בורא עולם?! – – –

בעקבות כך, החליט ר' אברהם אליהו להתקרב לדרך של רבינו!

* * *

איי איי איי, התמימות של הדרך של רבינו זה כזה מין דבר, זוהי תמימות טהורה, אי אפשר לשער איזה דבר גדול זה, פשיטות ותמימות, לבקש על כל דבר. אתה מרגיש שאתה צריך רחמים בענין שמירת העיניים – תבקש מה' שלא תיכשל בפגם הראות! לפני כל יציאה לרחוב, לשוק – תבקש מה'!

רבינו מפרש: "כי תצא למלחמה" – כשרק יוצאים – זה כבר מלחמה!

לא צריכים לחכות, להמתין, צריך מיד, כבר על המקום, לבקש מה' שאצליח לחזור מהרחוב, מהשוק – שלם! אפשר חלילה לחטוף, לקבל כאלו מכות בחוץ! אפשר חלילה לחזור שבורים ורצוצים – – –

יש גם מצב, שאפשר לחזור מהרחוב והשוק שבור ורצוץ, אחרי מכות נוראות, וכלל לא להרגיש בכך, רחמנא לצלן. גם על זה צריך לבקש ולהתחנן לפני השי"ת, שלפחות נצליח להרגיש את חסרוננו ופגמנו – – –

רבינו אומר בתורה קמ"א: "אם יזכה שירגיש כאב חטאיו" – רבינו מדגיש: "אם יזכה… אם יזכה…"

צריך הרבה לבקש ולהתחנן, שאכן נזכה להיות מאלו שהם לפחות מרגישים, שאני ירגיש באמת – זו מכה! זו מכה!

נותנים לי מכות בדיבור, במחשבה, אבל אינני מרגיש כלל שזה מכות, על זה אומר רבינו: "אם יזכה שירגיש באמת כאב חטאיו" – שתהיה לו הזכות להרגיש את מצבו האמיתי – – –

וכדי לזכות לזה צריך הרבה לבקש מה', ועל זה לבד צריך להרבות בתפילות, התבודדויות ותחנונים, לפנות לבורא עולם ולומר לו: "רבונו של עולם, אנא רחם עלי, למה אינני מרגיש כלל את מצבי האמיתי, למה אינני מרגיש את כאב חטאי, כשכואב לי אצבע אני מיד מרגיש את האצבע הכאובה, וכשאני מרגיש את הכאב – אני מיד משתדל גם ברפואתו… וכאן אני מקבל כאלו מכות, מכות אכזריות, בנפשי, רוחי ונשמתי, אבל אינני מרגיש כלל שזה מכה- – –

* * *

הכוח של התבודדות כפול: להתבודדות יש שני כוחות, יש לה כוח להביא לאדם את ההרגשה שיתחיל להרגיש שזה פגם, ולהתבודדות יש גם כוח לרפא ולתקן את המצב לרפא את הכאב – – –

כי כשהאדם מתחיל להרגיש באמת שזה כאב, ממילא הוא מתחיל גם לעסוק בתיקון הכאב. כשירגיש את הכאב של החטא, כמו שהוא מרגיש את הכאב של מכה גשמית, הוא ממילא יתקן, הוא מיד יתחיל לעסוק בהרהורי תשובה וחרטה.

הרהורי תשובה וחרטה הרי ודאי עוזרים בכל מצב על כל דבר ממש, על כל דבר עוזר תשובה!

מה נקרא תשובה? – להתחנן ולבקש מה': רבונו של עולם! אוי, נכשלתי, אני מתחרט! לא אשוב לחטאי יותר! צריכים לשנן לעצמנו הרבה, עניין התשובה היא: לאו דווקא להרבות בדברים גדולים מאוד. כשאומרים: תשובה – לא מתכוונים שצריך מיד להתחיל לעשות דברים גדולים וקשים, לא, זה יהיה טעות לחשוב כך, זה יכול גם למנוע חלילה את האדם להתחיל להיכנס לדרכי התשובה. תשובה פירושו תתחיל לבקש מהשם יתברך ולומר לו מתוך הרגשת אמת: אני מתחרט!

כשירגיל אדם את עצמו בדרך זו, כשירבה להתבטאות לפני השם יתברך: אוי נכשלתי בדבר הזה, יותר לא אעשה זאת – בוודאי זה יביא אותו בסופו של דבר לעשות תשובה שלימה!

גולשים צפו גם ב:

real accessibility icon
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support