ראשי > מאמרים בתורת ברסלב > לִהְיוֹת אֶצְלִי עַל רֹאשׁ הַשָּׁנָה

לִהְיוֹת אֶצְלִי עַל רֹאשׁ הַשָּׁנָה

י״ב באלול תשע״ט

אם בכל השנה כולה מסוגלת ההשתטחות על ציונו של רבינו הקדוש, הרי שבראש השנה, אין ערוך למעלת הנסיעה לאומן. שכן, בראש השנה יכול רבינו לתקן גם כאלה שאינו יכול לתקנם כל השנה כולה!

התיקון הגדול ביותר

בקצרה: מה ענין וחשיבות ראש השנה אצל רבי נחמן, ולמה נוסעים לאומן לראש השנה

אם בכל השנה כולה מסוגלת ההשתטחות על ציונו של רבינו הקדוש, הרי שבראש השנה, אין ערוך למעלת הנסיעה לאומן. שכן, בראש השנה יכול רבינו לתקן גם כאלה שאינו יכול לתקנם כל השנה כולה! (חיי מוהר"ן, תו).

עוצם תיקון הנשמה שאפשר לזכות

וכל כך גדול תיקון הנשמה שזוכים לקבל בראש השנה אצל רבינו, עד כדי כך שעל אף שהייתה תקופה שבה גילה רבינו הקדוש לאנשיו כמה תעניות עליהם להתענות לתיקון נשמתם, אף על פי כן, ביטל לאחר מכן את התעניות, "ואמר: הלא מי שאינו זוכה להיות אצלי על ראש השנה, הוא אין לו להתענות כלל [כי לא יעזרו לו לתיקון נשמתו]. ומי שזוכה להיות על ראש השנה, הוא בוודאי אין צריך להתענות כלל, מאחר שזוכה להיות אצלי על ראש השנה" (שם, תצא).

ראש השנה של רבינו – כלליות כל התיקונים

כי אכן, התיקון של ראש השנה אצל רבי נחמן, כולל את כל התיקונים כולם. "ועכשיו, ההתחלה של כל ההתחלות היא, כשבאין על הציון הקדוש על ראש השנה … ששם נכללין כל התיקונים ביחד. כי זוכים לתשובה ולתקן כל הקלקולים על ידי הצדיק הזה השוכן שם, ושם עושין התחלה מחדש להיכנס בעבודת ה' … על כן כשבאין על ציון קברו הקדוש על ראש השנה, אז נכללין כל התיקונים בשלימות נפלא, וזוכין לתשובה ולגאולה שלימה במהרה בימינו אמן" (באבי הנחל, על ליקו"מ, סימן עד תניינא).

"כן גדלו גם התיקונים אשר יעשה בימי ראש השנה"

וככל שחולפים השנים, ורבינו הקדוש עולה ועולה ממדרגה למדרגה בעולמות העליונים – כך גם נעשים התיקונים של רבינו הקדוש בראש השנה, גבוהים ונשגבים יותר ויותר. "וכל אשר גדלה ושגבה רוממותו והתעלותו של אדמו"ר זצ"ל, כן גדלו ושגבו גם התיקונים אשר יעשה בימי ראש השנה הקדושים" (כוכבי אור, אנשי מוהר"ן, א). כי הוא עולה "למעלה מעלה מה שאין שום מלאך ושרף יכול לעלות לשם. ומשם הוא מעלה ומתקן הכל, יהיה מי שיהיה, ומיטיב עמנו בכל הטובות" (ליקוטי הלכות, גביית חוב מהלקוחות ה, יד. עיי"ש).

הרווח הגדול ביותר: ראש השנה אצל רבי נחמן!

ומכל זה נוכל להבין, שהרווח הגדול ביותר שניתן להרוויח בעולם הזה, הוא להיות אצל רבינו הקדוש על ראש השנה באומן. וכפי שכותב מוהרנ"ת בפירוש לאחד מאנ"ש: "אל תתרשל ח"ו מלקיים דברינו [ולבוא לאומן על ראש השנה] כי העולם הזה צל עובר, ורווח כזה אין נמצא בעולם, ודי למבין בזה" (עלים לתרופה, מכתב רכח).

ראש השנה אצל רבי נחמן – אין דבר גדול מזה

אין לנו שום השגה בחשיבות של "להיות אצל רבינו הקדוש בראש השנה". רבינו הקדוש בעצמו התבטא ואמר: "מה אומר לכם? אין דבר גדול מזה! היינו להיות אצלי על ראש השנה" (חיי מוהר"ן, רכ).

"ראש השנה שלנו גדול מאוד!"

ועל פי הדברים האלה, כותב מוהרנ"ת: "כי ראש השנה שלנו גדול מאד מאד בעיני השם יתברך, שאין למעלה ממנו" (עלים לתרופה, מכתב כט).

"כל נסיעה יש לה חלק בקירוב גאולה"

כי בנסיעה זו לראש השנה אצל רבי נחמן, תלויה הגאולה השלימה. כך ש"כל נסיעה של כל אחד ואחד לרבינו לימי ראש השנה, יש לה חלק בקץ הגאולה" (כוכבי אור, אנשי מוהר"ן, ד). ומחמת עוצם גדולת הראש השנה אצל רבינו – עלינו לשים את הנסיעה לרבינו בראש השנה בראש מעיינינו, שתעמוד נסיעה זו מעל הכל, וכפי שהתבטא רבינו הקדוש ואמר: "הראש השנה שלי עולה על הכל" (חיי מוהר"ן, תג).

וניתן לכך שתי דוגמאות:

א. מצוה דרבים שיכולה להיעשות ע"י אחרים

אפילו כשמדובר במצווה דרבים – אם יכולה מצוה זאת להיעשות על ידי אחרים, יש להעדיף את הנסיעה לראש השנה אצל רבינו. וכפי שהיה בחיי רבינו, שאחד מאנשיו בשם רבי ליפא נסע עם סוחרים לאודסה להשיג אתרוגים לסוכות, ולא הגיע לרבינו בראש השנה. ועל כך אמר רבינו הקדוש "מה אומר לכם? אין דבר גדול מלהיות אצלי על ראש השנה" (שיש"ק ב, רפח).

וכמובן, שבלא נסיעתו היו ג"כ יכולים להשיג את האתרוגים, והייתה מצוה שיכולה להיעשות על ידי אחרים).

ב. גם אם אין התעוררות וישוב הדעת!

אפילו לגבי ההתעוררות בימי ראש השנה עצמם – יש לדעת, שגם אם האדם מרגיש שאין לו ישוב הדעת באומן בראש השנה, כי אין לו מקום מסודר לאכילה ולינה, וגם בתפילה קשה לו להתפלל בכוונה והתלהבות, מחמת ריבוי האנשים וכיו"ב – גם אז לא יוותר ח"ו מחמת זה על הנסיעה לרבינו, אלא יגיע אליו לראש השנה!

"אם לאכול, אם שלא לאכול…"

וכפי התבטא על כך רבינו ואמר: "אם לאכול אם שלא לאכול, אם לישון אם שלא לישון, אם להתפלל [בכוונה כראוי] אם שלא להתפלל – העיקר שתהיו אצלי על ראש השנה, יהיה איך שיהיה" (חיי מוהר"ן, תד).

"ובאמת כל הדברים האלה הם רק דמיונות ופיתויים של  הבעל דבר, כי תודה לאל נראה בחוש שעל פי הרוב מתפללין יותר בכוונה בכלל הקיבוץ הקדוש על ראש השנה, ממה שהיה מתפלל בביתו" (שם).

כלל הדברים: התיקון הגדול ביותר לנשמת האדם הוא להיות אצל רבינו על ראש השנה, ו"אין דבר גדול מזה".

 

ללקט שיחות על ראש השנה של רבינו – לחצו כאן

גולשים צפו גם ב:

real accessibility icon
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support