ראשי > מאמרים בתורת ברסלב > לדבר את הכיסופים!

לדבר את הכיסופים!

ה׳ באדר א׳ תשע״ט

"ודע שלא די לאדם בהשתוקקות בלב בלבד, כי צריך האדם להוציא בשפתיו כיסופיו, ועל זה נִסְדַּר סדר התפילות. כי על ידי השתוקקות בלב, נעשה נפש ונקודות בכח. וכשמוציא את תשוקתו בפיו, אזי נעשה הנפש בפועל".

(ליקוטי מוהר"ן ח"א, לא)

העולם כולו נברא בכ"ב [=22] אותיות התורה, כשכ"ב אותיות אלו מצטרפות ומזדווגות יחד בצירופים מצירופים שונים, וכך הם מהוות ומחיות את כל חלקי הבריאה. וכפי שנאמר בספר יצירה (פרק ב, משנה ד): "עשרים ושתים אותיות יסוד קבועות בגלגל ברל"א [=231] שערים, וחוזר הגלגל פנים ואחור".

צירופים אלו, שברל"א שערים, דומים לניקוד אותיות. את אותן האותיות אפשר לנקד בכמה וכמה צורות, כשכל צורת ניקוד נותנת משמעות אחרת לאותן אותיות. כך גם צירופים אלו, מנקדות ומצרפות את האותיות המחיות את הבריאה, בצורות מצורות שונות, לטוב או למוטב.

כיצד נעשים צירופים אלו? מה מנקד את האותיות המחיות את הבריאה?

הכיסופים וההשתוקקות שלנו!

הכיסופים הם "נקודות הכסף"; הם אלו שמנקדים את האותיות ומצרפים אותם. "ולפי הכיסופין כן הנקודות, אם כוסף לרע עושה הנקודות רעים, ואזי נצטרפים האותיות ונזדווגים לעשות פעולות רעות, ואם כוסף לשוב בתשובה, נעשה נקודות טובות, היינו נפשות טובות, ומתנועעים האותיות ונזדווגים לעשות פעולות טובות".

אמור מעתה: בכיסופים ובהשתוקקות שלנו, אנו קובעים את צורת ניקוד וצירוף אותיות הבריאה! בכיסופים שלנו אנחנו מנווטים את הבריאה וקובעים את צורתה.

* * *

אך גם אם הצלחנו לצרף את האותיות לטובה, על ידי הכיסופים הטובים, עדיין מוטל עלינו להוציא את פעולתן מן הכח אל הפועל, כך שאכן יפעלו את פעולתן לטובה ולברכה, זאת אנו עושים באמצעות הדיבור: לדבר את הכיסופים בפה מלא!

כשאנו מבטאים את כיסופינו הטובים לפני השם יתברך; כשאנחנו מספרים לו בפה מלא עד כמה אנו משתוקקים לצאת מהתאוות והמידות הרעות ולחוש בקרבתו – אנו מוציאים את הנפשות הטובות מן הכח אל הפועל, ופועלים פעולות נפלאות בכל העולמות.

וכך מסכם זאת רבי נתן בליקוטי עצות:

"על ידי השיחה שמשיחין ומדברין בינו לבין קונו, ומוציאין בפה הכיסופים והרצונות טובים שלו, מה שהוא נכסף ומשתוקק ומתגעגע לצאת מהרע שלו ולזכות לטוב אמתי, ומתפלל ומתחנן לפני השם יתברך על זה – על ידי זה, הוא מוציא הנפשות טובות מכח אל הפועל. כי על ידי הכיסופים לבד, נעשין נפשות בכח. ועל ידי הדיבור הנ"ל, נגמרין ויוצאין מכח אל הפועל. ועל ידי זה יזכה לפעול בקשתו. וזוכה לצייר אותיות התורה לטוב, ומחיה ומקיים הכל, וממשיך טובה וברכה בכל העולמות" (ליקוטי עצות, התבודדות ג).

"ומחמת שהיום למדתי בספרי קבלה" – מספר מוהרנ"ת באחד ממכתביו – "מעניין התהוות ואריגת כל העולמות על ידי צירופי האותיות במאתים שלשים ואחד שערים פנים ואחור וכו', ועל ידי זה נתעוררתי עתה הרבה הרבה, מדי דברי עם אחד מבני הנעורים שלנו, כמה וכמה מעלות טובות להזוכה לילך בדרכי רבנו זכרונו לברכה, בפרט בעניין הרצונות והכיסופים להשם יתברך ולתורתו בכלליות ובפרטיות ולדברם בפה. הן בדרך כלל, שרצונו להיות יהודי באמת, הן בפרטיות מה שחסר לו בפרט באותו העת. אשרי שיאחז בזה! לית כל מוחא סביל דא, מה שנעשה ונארג מזה בעולמות העליונים, ונפלאות השעשועים העולים לפניו על ידי זה. חיזקו ואימצו לקיים הנהגה זאת בכל עת, למען ייטב לכם לעד" (עלים לתרופה, מכתב שכג).

* * *

לא רק לעצמנו אנו מועילים בכך שאנו מוציאים את הכיסופים הטובים בפה מלא, אלא גם לכל בני העולם. שכן, כשאנו מוציאים את דיבורי הכיסופים מהפה, יש כח בהבל הפה הקדוש הלזה, ללכת ולעורר את כל בני העולם לתשובה, ולהחזירם למוטב.

שכן, "על ידי השיחה שמשיחין ומדברין בינו לבין קונו, ומוציאין בפה הכיסופים והרצונות טובים שלו … מעורר לתשובה כמה נפשות על ידי הדיבור הזה שמדבר בינו לבין קונו. כי ענין זה של כיסופים ורצונות טובות ולהוציאם בפה מלא, הוא יקר מאד, וצריך כל אחד להרגיל עצמו לעסוק בזה הרבה בכל יום, ועל ידי זה יכולין להחזיר כל העולם למוטב" (ליקוטי עצות, שם).

גולשים צפו גם ב:

real accessibility icon
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support