ראשי > מאמרים בתורת ברסלב > כתובת לישועות…

כתובת לישועות…

י״ג בתמוז תשע״ט

כשם שההלכה נקבעת לפי פוסקי הדור, אפילו אינם משתווים בדרגה במעלתם לצדיקים מהדורות הקודמים – כדברי הכתוב: "ובאת אל השופט אשר יהיה בימים ההם" – "אין לך אלא שופט שבימיך", כפירוש חז"ל, כך כוחם לפעול ישועות ומופתים אינו תלוי בהכרח בידיעתם בקבלה או בעבודת התפילה שלהם, אלא בכוח פסק ההלכה המסור בידם (ליקוטי מוהר"ן)

כתובת לישועות: פוסק הלכות

"לפעמים ה' יתברך עושה מופתים על ידי בעלי הפוסקים, בבחינת 'מופתיו ומשפטי פיהו' – שעל ידי 'משפטי פיהו' – שפוסק שיהיה כך – נעשה מופת, כי מחמת שנתקבל לבעל פוסק, ופוסק באיסור והיתר וכיוצא, מקבלין דעתו; כמו כן כשפוסק באיזה ענין, מקבלין דעתו – ונעשין מופתים על ידו.
"וזהו בחינת המופתים שמספרין מהגאונים שהיו בדורות שלפנינו".
(ליקוטי מוהר"ן ח"ב מא)

'ישועות' הן מצרך מבוקש מאוד. מי – אתם חושבים – יכול לפעול ישועות, להיות "צדיק גוזר והקב"ה מקיים"? מקובל הבקי ברזי הקבלה המעשית, או מי שמשקיע כוחות בעבודת התפילה שהוא "עבד לפני המלך"? (כמבואר בברכות לד ע"ב).

רבינו מלמד אותנו שיש סוג נוסף של גדולים שדעתם מקובלת בשמים; וכדרכו של רבינו יש לידיעה זו מסקנות מעשיות הנוגעות לכל אחד ואחד מאתנו:

לפעמים הקב"ה עושה מופתים על ידי פוסקי הדור!

* * *

פסק ההלכה אינו נקבע בשמים; הוא תלוי בהכרעתם של פוסקי הדור, כפי שלמדו חז"ל מהפסוק "לא בשמים היא" (דברים ל, יב). הגמרא מספרת שכאשר נחלק הקב"ה כביכול עם ישיבה של מעלה בפסק הלכה כלשהו, נזקקו להכרעתו של רבה בר נחמני (בבא מציעא פו ע"א).

גם המדרש מספר שכשעלה משה רבינו למרום לימד אותו הקב"ה על כל שאלה הלכתית של טומאה וטהרה, ארבעים ותשע סיבות שזה טמא, וארבעים ותשע סיבות שזה טהור. כששאל משה, אם כן איך תיקבע ההלכה? נענה: לפי הכרעת פוסקי הדור.

סמכותם של הפוסקים לקבוע הלכות בתורה, נותנת להם גם שליטה בבריאה כולה. שכן העולם נברא על ידי התורה, כמו שאמרו חז"ל על הפסוק "ואהיה אצלו אמון" (משלי ח, ל): "התורה אומרת: 'אני הייתי כלי אומנותו של הקב"ה'. בנוהג שבעולם, מלך בשר ודם בונה פלטין, אינו בונה אותה מדעת עצמו אלא מדעת אומן, והאומן אינו בונה אותה מדעת עצמו, אלא דיפתראות ופינקסאות יש לו, לדעת היאך הוא עושה חדרים, היאך הוא עושה פשפשין. כך היה הקב"ה מביט בתורה, ובורא את העולם" (מדרש רבה בראשית א, א).

על ידי התורה העולם גם ממשיך להתקיים, כמו שאמרו חז"ל: "אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ, שנאמר 'אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי' " (פסחים סח ע"ב).

* * *

כשם שההלכה נקבעת לפי פוסקי הדור, אפילו אינם משתווים בדרגה במעלתם לצדיקים מהדורות הקודמים– כדברי הכתוב: "ובאת אל השופט אשר יהיה בימים ההם" – "אין לך אלא שופט שבימיך" (ספרי דברים יז, ט) – כך כוחם לפעול ישועות ומופתים אינו תלוי בהכרח בידיעתם בקבלה או בעבודת התפילה שלהם, אלא בכוח פסק ההלכה המסור בידם!

כאמור, מלבד עצה טובה ממי לבקש ישועות ומופתים, יש כאן גם הדרכה לכל אחד: פסיקת ההלכה אומנם איננה מסורה לכולנו עד כדי כך שנוכל לפעול מופתים מחוץ לדרך הטבע, אבל בוודאי שגם לימוד ההלכה וידיעתה, בכוחו לפעול שפע ברכה וישועה על כל פנים בדרך הטבע.

שכן, ככל שנתקרב אל התורה שהיא הצינור שמזרים שפע וחיים לכל הבריאה, כך נקבל ממנה יותר בכמות ובאיכות, כפי שאמרו חז"ל: "כל העוסק בתורה נכסיו מצליחין לו" (עבודה זרה יט ע"ב).

גולשים צפו גם ב:

real accessibility icon
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support