ראשי > מאמרים בתורת ברסלב > כל אדם צריך 'שיחת חברים'

כל אדם צריך 'שיחת חברים'

י״ח בטבת תשע״ז

שאלתי את חמי פעם: למה לו את הפגישות הללו, שניכם יכולים להיות כל אחד בביתו ולעבוד את ד'? – לא! – היה עונה ר' אהרן – לא! צריך ביחד לשוחח ולדבר מרבנו, ורק כשנפגשים יחד אפשר לדבר אחד עם השני בענייני רבנו.

(תמלול משיעוריו של רבי לוי יצחק בנדר שנמסרו בין מנחה לערבית. נערך ועובד על ידי הרב ברוך מרדכי פראנק)

סגולה לאריכות ימים

רבנו אומר בתורה ז' ח"ב: "וכל אדם יכול לקיים זאת, להעמיד תלמידים – כי כשאחד מדבר עם חברו, אזי כשהוא מקבל ממנו הוא נהיה אצל חברו בחי' תלמיד, וכשחברו מקבל ממנו נעשה חברו בחי' תלמיד אצלו. ולכן כל אחד יכול לקיים זאת – להעמיד תלמידים!"

רבנו בתורה ז' שם מתבטא: "ואזי כשימלאו ימיו" – והוסיפו בזה אנ"ש: רבנו נותן לנו כאן סגולה לאריכות ימים! – – –

לדבר ביראת שמים, דיבורי התכלית, אחד עם השני – זאת סגולה לאריכות ימים!!!

כאלה דברים טובים ונעימים מבטיחים לנו – – –

חפש לך חבר!

כל אחד צריך לעשות מאמץ ששום דיבורים אחרים לא יהיו בינו לבין חבריו – רק דיבורים מהתכלית! לא לדבר שום דיבור אחר, רק דיבורים מהתכלית!

ר' אבא'לה פעם אמר: "היכן שרואים שניים מאנ"ש עומדים ומשוחחים צריך שיכנס שלישי ביניהם ויכתוב את הדיבורים שמדברים – כי הם ודאי לא מדברים דברים בטלים! הם ודאי מדברים מהתכלית! אחד ודאי מעורר את השני לעבודת השי"ת".

כל זה ודאי תלוי ועומד במידת התמימות והפשיטות שצריך להיות אצלנו, בלי שום חכמות, כך אומר רבנו ואין להרהר אחריו כלל.

ולכן, לך מיד חפש לך איזה חבר! אפשר למצוא אותו – רק חפש! חפש לך כזה חבר שיהיה ביניכם קביעות, עם זמן קבוע, לראות את עצמכם כל יום יחד, ולחזק אחד את השני.

רבנו לא נותן לנו שום עצה קשה, שום עצה כבדה, רק היות שהעצה והדיבור יצא מפיו הקדוש – כבר משתטחים נגד זה הרבה מניעות, כבר קשה מאוד לקיימה, כי הרי תיקון נפשי תלוי ועומד בדיבור הזה, בעצה הזאת, ולכן קשה כבר לקיים את זה.

ירחם עלינו הקב"ה שנזכה שכל העניין של רבנו יהיה תמיד אצלנו חדש, תמיד בהתחדשות.

'שיחות חברים' גם בין 'חברותות' ללימוד

גם כשיש למישהו חברותא בלימוד בצוותא בספרי רבנו, בכל זאת, צריך להשתדל גם להוסיף בדיבורים אחד עם השני, דיבורי חיזוק והתעוררות, הם צריכים ביניהם להוסיף דיבורים אישיים, דיבורים מהתכלית, כדוגמת: "אחי! חזק ואמץ! אחוז עצמך! אל תתרפה ואל תתייאש!" – לא להסתפק רק בלימוד בצוותא גרידא.

חמי, ר' אהרן קיבליטשער היה כל יום נפגש, בקביעות, עם ר' חיים קיבליטשער. שניהם היו עובדי ד' גדולים.

שאלתי את חמי פעם: למה לו את הפגישות הללו, שניכם יכולים להיות כל אחד בביתו ולעבוד את ד'? – לא! – היה עונה ר' אהרן – לא! צריך ביחד לשוחח ולדבר מרבנו, ורק כשנפגשים יחד אפשר לדבר אחד עם השני בענייני רבנו.

יש הרבה מאתנו, שכשמדברים מעניין החיוב של נקודת החבר בעבודת השי"ת הם אינם מרגישים כלל מה חסר להם דבר זה? בשביל מה צריכים בכלל את השיחות חברים הזאת?!  – הם לא מרגישים כלל שהדבר הזה חסר להם. במיוחד כשיש להם שם את ההתבודדות שלהם – הם כבר מרחפים בעולמות! – – –

יש כאלה בינינו שהם כלל לא מודעים שחסר להם עניין החבר בעבודת השי"ת. אבל האמת היא כפי שרבנו לימד אותנו שגם לי חסר חבר, חבר כזה שיאמר לי: "אחי! אחוז עצמך! חזק ואמץ! חזק עצמך!"

רק כשיהיה לי את החבר הזה יוכל להיות אצלי שלמות! וגם כשיש לי חברותא בלימוד בצוותא זה לא פוטר אותי מלשוחח ולדבר יחד בדיבורים מהתכלית

 

גולשים צפו גם ב:

real accessibility icon
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support